Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc5834f8-cfc9-441e-91a9-b0ea4ddf817e

Czasopismo

Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology

Tytuł artykułu

Przegląd metod zagospodarowania odcieku glicerynowego z procesu produkcji biopaliwa rzepakowego

Autorzy Klugmann-Radziemska, E.  Ciunel, K.  Meler, P.  Ryms, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A review of methods of utilizing crude glycerine phase from biodiesel production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zagospodarowanie fazy glicerynowej - produktu odpadowego, powstającego podczas wytwarzania estrów metylowych oleju rzepakowego (RME - Rapeseed Methyl Esters), jest ważnym elementem wspierającym produkcję biopaliw zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym. Rafinerie wytwarzające biodiesla na skalę przemysłową stosują najczęściej technologie oczyszczania fazy glicerynowej do postaci czystej gliceryny, możliwej do zastosowania w przemyśle kosmetycznym, spożywczym czy farmaceutycznym. Oczekiwana skala produkcji biodiesla będzie oznaczać jednak bardzo wysoki poziom wytwarzania fazy glicerynowej, której nie będą w stanie zagospodarować wspomniane sektory gospodarki. Niezmiernie ważne jest więc zaproponowanie efektywnych metod wykorzystania tego odpadu, w tym zagospodarowania na cele energetyczne, przy jak najmniejszych nakładach związanych z jego przetwarzaniem. Jeszcze trudniejsze, a jednocześnie jeszcze bardziej znaczące w aspekcie ekonomicznym jest efektywne zagospodarowanie fazy glicerynowej w sektorze produkcji indywidualnej biodiesla. Wykorzystanie wartościowych energetycznie odpadów z przetwarzania rzepaku w olej, a następnie w biodiesel jest często warunkiem rentowności całego procesu. W niniejszym artykule przedstawiono najczęściej stosowane rozwiązania oraz dokonano rozważań na temat potencjalnych metod zagospodarowania fazy glicerynowej zwłaszcza w indywidualnej produkcji RME.
EN The utilization of glycerłne phase - a waste substance from RME (Rapeseed Methyl Esters) manufacturing process -is a vital element improving the ecological and economical worthwhileness of tnę whole biodiesel technology. Industrial refmeries most commonly purify and prepare glycerine for pharmaceutical, cosmetic or food production purposes. However, the expected future ratę of biodiesel production will cause a great increase of amount of crude glycerine produced, and the mentioned industries' demand will not be enough to consume this amount of waste. Therefore, it is crucial to further develop different methods of effective glycerine phase utilization, including energetic use of glycerine, requiring as little preparation efforts as possible. Also, it is difficult and, in the same time, very important from an economical point of view, to research methods of glycerine utilization in a household biodiesel production facility. Energetically efficient use of glycerine waste in individual production may have a great impact on the economical balance of the implemented technology. A review of most popular crude glycerine utilization methods and a study on perspectives of glycerine use in a household biodiesel installation have been presented in this paper.
Słowa kluczowe
PL biodiesel   biopaliwa   faza glicerynowa   RME   indywidualna produkcja biodiesla  
EN biodiesel   biofuels   glycerine phase   RME   household biodiesel installation  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
Rocznik 2011
Tom R. 16, NR 1-2
Strony 61--64
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Klugmann-Radziemska, E.
  • Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. 58 347 24 58
autor Ciunel, K.
autor Meler, P.
  • Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. 58 347 24 58
autor Ryms, M.
  • Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk tel. 58 347 24 58
Bibliografia
[1] Sulewski M., Gaca J., Szrnyt M. i Wamka E.: Problemy z zagospodarowaniem fazy glicerynowej otrzymanej przy produkcji biodiesla. V. Konferencja Eco-Euro-Energia, Materiały konferencyjne, Bydgoszcz 2005,351-356.
[2] Hajek M. i Skopał F.: Purificalion of Ihe glycerine phase after transestrification ofvegetable oil. 44th Int. Petroleum Conf.. Materiały konferencyjne, Bratislava 2009.
[3] Miesiąc L: Przem. Chem., 2003, 82. 1045-1047.
[4] Radziemska E., Lewandowski W., Ciunel K., Meler P. i Ryms M.: Nafta - Gaz, 2010,7, 586-590.
[5] Radziemska E., Meler P. i Ciunel K.: Ekologia i Technika, 2009, 3, 109-113.
[6] Kośmider A. i Czaczyk K.: Adv. Microbiol.. 2009, 48, 277-287.
[7] Rossia C.C.R.S., Alonsoa C.G., Antunesb O.A.C., Guirardelloc R, i Cardozo-Filhoa L.: Fnt. J. Hydrogen Energy, 2009. 34, 323-332.
[8] Dou B., Ricket G.L., Dupom V., Williams P.T., Chen H., Ding Y. i Ghadiri M.: Bioresource Technol.. 2010. 101, 2436-2442.
[9] Barrault J., Pouilloux Y., Clacens J.M., Vanhove C. i Bancqart S.; Catal. Today, 2002,75,177-181.
[10] Tang S., Boehme L., Lam H. i Zhang Z.: Biochetn. Eng. J., 2009,43. 157-162.
[11] Silva G.P., Mack M. i Contiero J.: Biotechnol. Adv.. 2009. 27, 30-39.
[12] Gaca J.: Czysta Energia, 2006,11, 34-35.
[13] Hutńan. M., Kolesarova, N., Bodik, l., Śpalkova, V., i Lazor, M.: Prac. 36ih Int. Conf. SSCHE, Tatranske Matliare 2009, 156, 1-13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cc5834f8-cfc9-441e-91a9-b0ea4ddf817e
Identyfikatory