Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc55fcc6-f1c1-4262-8d45-771e7a0fe225

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Badanie i modelowanie zróżnicowania napięć w stosie ogniw paliwowych z polimerową membraną do wymiany protonów

Autorzy Polak, A.  Grzeczka, G.  Piłat, T.  Głuski, M. 
Treść / Zawartość http://gliwice.impib.pl/nasze-wydawnictwa/przetworstwo-tworzyw/roczniki
Warianty tytułu
EN Research and modelling of voltage uniformity of a stack of polymer proton exchange membrane fuel cells
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stos ogniw paliwowych jest elektrochemicznym przetwornikiem energii chemicznej, zgromadzonej w paliwie, w energię elektryczną. Przemiana energii odbywa się za pośrednictwem reakcji paliwa z utleniaczem, podzielonej na dwie reakcje połówkowe przebiegające w różnych przestrzeniach. Dla ogniw paliwowych z polimerową membraną do wymiany protonów (PEM) są to reakcje: oksydacji wodoru przebiegająca na anodzie i redukcji tlenu przebiegająca na katodzie ogniwa. Stos ogniw paliwowych to szeregowe połączenie kilku, kilkudziesięciu a nawet kilkuset cel. W większości przypadków podczas modelowania matematycznego stosu zakłada się, że zarówno cele posiadają identyczne parametry, jak również warunki panujące w każdej celi są takie same. Wówczas modelowanie stosu ogniw paliwowych ogranicza się jedynie do zamodelowania napięcia pojedynczej celi, a uzyskany wynik przemnaża się przez liczbę cel w stosie otrzymując napięcie stosu. W rzeczywistości jednak zarówno parametry poszczególnych cel, jak i warunki panujące w różnych celach są różne. Powoduje to występowanie w stosie zróżnicowania napięć na jego celach, niezależnie od warunków eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu zmian natężenia przepływu tlenu przez przedział katody stosu ogniw paliwowych na zróżnicowanie napięć w stosie. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano również model z pojedynczym wejściem i pojedynczym wyjściem (SISO), tj. model zróżnicowania napięć w stosie względem natężenia przepływu tlenu przez przedział katody stosu ogniw PEM.
EN A fuel cells stack is an electrochemical converter of chemical energy, stored in fuel, into electrical energy. The transformation of energy takes place through the reaction of fuel with an oxidant, divided into two half reactions running in different spaces. For fuel cells with a polymer proton exchange membrane (PEM), it is the hydrogen oxidation reaction on the anode and the oxygen reduction reaction on the cathode of the cell. The stack of fuel cells is a serial connection of a few to even hundreds of cells. In most cases, when creating a mathematical model of a stack, it is assumed that both the parameters of individual cells in the stack as well as the working conditions in each cell are not alike. Thus, the modelling of the fuel cells stack is limited only to modelling the voltage of a single cell, and the obtained result is multiplied by the number of cells in the stack, resulting in stack voltage. In fact, both the parameters of the individual cells and the working conditions for different cells are not equal. This causes that the voltage of individual cells in the stack are not uniform for any operating conditions. The article presents the results of the experimental research on the influence of changes in the oxygen flow rate through the cathode channel of the fuel cells stack on the uniformity of voltages on cells in the stack. On the basis of the conducted research, a single input-single output (SISO) model is proposed, i.e. a model of voltage uniformity in the stack in relation to the oxygen flow through the cathode channel of the PEM fuel cells stack.
Słowa kluczowe
PL ogniwa paliwowe PEM   zróżnicowanie napięć   modelowanie  
EN PEM fuel cells   voltage uniformity   modelling  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2018
Tom T. 24, Nr 6 (186)
Strony 22--33
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Polak, A.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, a.polak@amw.gdynia.pl
autor Grzeczka, G.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
autor Piłat, T.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
autor Głuski, M.
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk
Bibliografia
1. J. Larminie and A. Dicks, Fuel cell systems explained, vol. 2. 2003.
2. F. Barbir, “PEM Fuel Cells,” in Fuel Cell Technology, London: Springer London, 2006, pp. 27-51.
3. F. Barbir, PEM Fuel Cell Theory and practice. Elsevier Academic Press, 2005.
4. U. Reggiani, L. Sandrolini, and G. L. Giuliattini Burbui, “Modelling a PEM fuel cell stack with a nonlinear equivalent circuit,” J. Power Sources, vol. 165, no. 1, pp. 224-231, 2007.
5. C.-H. Lee and J.-T. Yang, “Modeling of the Ballard-Mark-V proton exchange membrane fuel cell with power converters for applications in autonomous underwater vehicles,” J. Power Sources, vol. 196, no. 8, pp. 3810-3823, 2011.
6. A. W. Al-Dabbagh, L. Lu, and A. Mazza, “Modelling, simulation and control of a proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) power system,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 35, no. 10, pp. 5061-5069, 2010.
7. J. H. Jang, H. C. Chiu, W. M. Yan, and W. L. Sun, “Effects of operating conditions on the performances of individual cell and stack of PEM fuel cell,” J. Power Sources, vol. 180, no. 1, pp. 476-483, 2008.
8. Y. Hou, Z. Yang, and X. Fang, “An experimental study on the dynamic process of PEM fuel cell stack voltage,” Renew. Energy, vol. 36, no. 1, pp. 325-329, 2011.
9. P. Adam, “Wodorowe ogniwa paliwowe PEM - badania wpływu natężenia przepływu tlenu na membranę polimerową,” Przetwórstwo Tworzyw, vol. 2, no. 176, pp. 123-133, 2017.
10. P. Corbo, F. Migliardini, and O. Veneri, “Experimental analysis of a 20 kWe PEM fuel cell system in dynamic conditions representative of automotive applications,” Energy Convers. Manag., vol. 49, no. 10, pp. 2688-2697, 2008.
11. P. Corbo, F. Migliardini, and O. Veneri, “Performance investigation of 2.4 kW PEM fuel cell stack in vehicles,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 32, no. 17, pp. 4340-4349, 2007.
12. Y. Li, X. Zhao, Z. Liu, Y. Li, W. Chen, and Q. Li, “Experimental study on the voltage uniformity for dynamic loading of a PEM fuel cell stack,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 40, no. 23, pp. 7361-7369, 2015.
13. A. M. Niroumand, W. Mérida, and M. Saif, “PEM fuel cell low flow FDI,” J. Process Control, vol. 21, no. 4, pp. 602-612, 2011.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cc55fcc6-f1c1-4262-8d45-771e7a0fe225
Identyfikatory