Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc453db1-fa82-4257-b19b-4efa7a40f186

Czasopismo

Problemy Transportu i Logistyki

Tytuł artykułu

Odpowiedzialność przewoźnika znajdującego się w upadłości za niewykonanie umowy przewozu pasażerskiego

Autorzy Białkowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Carrier’s responsibility in bankruptcy of the carrier for not passing a passenger cargo agreement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Do podjęcia tematyki odpowiedzialności przewoźnika znajdującego się w upadłości doprowadziły liczne problemy natury prawnej, z którymi muszą się mierzyć biura podróży i ich klienci. Dochodzenie odszkodowań od przewoźnika znajdującego się w upadłości w przedmiocie niewykonania umowy przewozowej najczęściej połączone jest ze szkodami w przewozie grupowym, przewożonym bagażu podręcznym, jak też w przesyłkach bagażowych. W artykule wykorzystano materiały źródłowe w postaci aktów normatywnych europejskich i krajowych z zakresu prawa i procedury cywilnej, literaturę prawniczą, jak również orzecznictwa Sądu Najwyższego. W wyniku podjętych prac badawczych wskazano kluczowe problemy związane z odpowiedzialnością przewoźnika znajdującego się w upadłości i ustalono, że jego odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Istnieje jednak sposób dochodzenia tego rodzaju roszczeń w stosunku do majątku, który w zakresie nieobjętym postępowaniem upadłościowym mógłby służyć zaspokojeniu roszczeń uprawnionego w postaci organizatora turystycznego, jak i pasażera z tytułu przewożonego przez niego bagażu podręcznego, ale również nadanej przesyłki bagażowej.
EN The performance of tourist services in today’s legal realities proves to be a long-term and at the same time complicated in legal terms. This is for many reasons. One of the most important is the multiplicity of legal regulations covering the matter under consideration, while at the same time necessitating the use of European law, especially in the case of transport contracts, while providing cross-border transport services. Against this background, the liability of carriers in bankruptcy is one of the most important problems in the recovery of claims against carriers operating under different legal systems. From the point of view of the complexity of the liability of the carrier in bankruptcy for non-performance of the passenger transport contract, its analysis was limited only to selected issues. At the same time, such an activity has undoubtedly contributed to the clarification of many doubts, which in practice cause many problems, especially when the consumer with the least knowledge in this regard is the weakest link in this chain of obligations in the event of non-performance of the transport contract.
Słowa kluczowe
PL prawo cywilne   umowa przewozu   przewoźnik   upadłość   odszkodowanie  
EN civil law   contract of carriage   carrier   bankruptcy   compensation  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki
Rocznik 2018
Tom nr 2 (42)
Strony 73--83
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor Białkowski, M.
Bibliografia
1. Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business.
2. Gospodarek, J. (2007). Prawo w turystyce i rekreacji. Warszawa: Difin.
3. Górski, W., Mendyk, E. (2005). Prawo transportu lądowego. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
4. Górski, W., Wesołowski, K. (2009). Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR. Gdańsk: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
5. Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
6. Lewandowski, R., Wołowski P. (2014). Prawo upadłościowe i naprawcze. Warszawa: C.H. Beck.
7. Nestorowicz, M. (2016). Prawo turystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
8. Zedler, F. (2016). Zarys prawa upadłościowego. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
9. Zimmerman, P. (2016). Prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
AKTY PRAWNE
1. Dyrektywa (2015). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z 25.11.2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Dz.Urz. UE 2015, L 325.
2. Postanowienie (2011a). Postanowienie Sądu Najwyższego z 13.04.2011 r., V CSK 320/10, Legalis.
3. Postanowienie (2011b). Postanowienie Sądu Najwyższego z 13.05.2011 r., V CSK 352/10, Legalis.
4. Rozporządzenie (2007). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 z 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dz.Urz. UE 2008, L 315.
5. Rozporządzenie (2008). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Dz.Urz. UE 2008, L 177.
6. Rozporządzenie (2011). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z 16.02.2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. Dz.Urz. UE 2011, L 55.
7. Rozporządzenie (2013). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26.04.2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych. Dz.U. z 2013 r., poz. 531.
8. Ustawa (1964). Ustawa z 23.04.1964 r – Kodeks cywilny. Dz.U. z 2017 r., poz. 459.
9. Ustawa (1984). Ustawa z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe. Dz.U. z 2017 r., poz. 1983.
10. Ustawa (2002). Ustawa z 3.07.2002 r. Prawo lotnicze. Dz.U. z 2017 r., poz. 959.
11. Ustawa (2003). Ustawa z 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. Dz.U. z 2016 r., poz. 2171.
12. Ustawa (2007). Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. z 2017 r., poz. 229.
13. Ustawa (2011). Ustawa z 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Dz.U. z 2015 r., poz. 1792.
14. Ustawa (2017). Ustawa z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Dz.U. z 2017 r., poz. 2361.
15. Wyrok (2011). Wyrok Sądu Najwyższego z 19.01.2011 r., V CSK 211/10, Legalis.
16. Wyrok (2014). Wyrok Sądu Najwyższego z 27.06.2014 r., V CSK 459/13, Legalis.
17. Wyrok (2016). Wyrok Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z 14.10.2016 r., I CSK 174/15, Legalis.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cc453db1-fa82-4257-b19b-4efa7a40f186
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2018.42-07