Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc3d784b-05e7-4699-ba4f-b85a37d335de

Czasopismo

Prace Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Ocena własności zbiornikowych skał z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego oraz innych metod badania przestrzeni porowej

Autorzy Puskarczyk, E.  Jarzyna, J. 
Treść / Zawartość http://bc.inig.pl:8080/publication/974
Warianty tytułu
EN Reservoir rock properties evaluation on the basis of nuclear magnetic resonance and other pore space investigation methods
Konferencja Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2008 : Zakopane, 15--18.09.2008
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykonano pomiary stałej relaksacji T2 na wybranych próbkach skał z rejonu Karpat wykorzystując zjawisko magnetycznej relaksacji jądrowej. Przeprowadzono także pomiary porozymetrem rtęciowym oraz badania laboratoryjne przepuszczalności i gęstości. Celem badań było rozpoznanie oraz porównanie odpowiadających sobie anomalii na rozkładach czasów relaksacji poprzecznej T2 i na rozkładach geometrii porów. Na podstawie skumulowanych sygnałów NMR określono typy przestrzeni porowej dla skał karbońskich i dewońskich. Wykonana analiza porównawcza pozwoliła na przyporządkowanie poszczególnym typom litologicznym i stratygraficznym określonego rozkładu systemu porów w skale. Praca została wykonana i sfinansowana w ramach projektu badawczego N30705832/2832. Badania z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego i porozymetrii rtęciowej zostały wykonane w celu lepszego rozpoznania przestrzeni porowej potencjalnych skał zbiornikowych z rejonu Karpat Zachodnich z uwzględnieniem litologii i stratygrafii badanych poziomów.
EN Measurements of the T2 relaxation time were done on the selected rock samples in the area of the Carpathians using the effect of the nuclear magnetic relaxation. Mercury porosimeter measurements and laboratory measurements of permeability and density were also performed. The main goal of research was to identify and compare the anomaly on the T2 and pore geometry distributions. On the basis of cumulative NMR signals the pore space types for Carboniferous and Devonian were characterized. The comparative analysis permits to assign the pore size distribution systems to lithological and stratygraphical types. Research was funded and supported by project number N30705832/2832 of Ministry of Science and High Education.
Słowa kluczowe
PL własności zbiornikowe skał   rezonans magnetyczny jądrowy   przestrzeń porowa   badania  
EN reservoir rock parameters   nuclear magnetic resonance (NMR)   investigation methods  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2008
Tom nr 150 wydanie konferencyjne
Strony 521--525
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Puskarczyk, E.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Jarzyna, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Bachleda-Curuś T., Semyrka R. - Zastosowanie analizy porozymetrycznej dla oceny przestrzeni porowej skał w profilach utworów karbonu dolnego i kambru środkowego północno-zachodniej Polski. Geologia, nr 23, z. 2, 1997
[2] Guiheneuf T. — Maran Uttra User Manuals. Maran Ultra Pulse Programming and Pulse Sequence User Manual. Resonance Instruments, 2003
[3] Such P. — Instrukcja wykonywania pomiarów petrofizycznyeh. Wydawnictwo PGNiG, Kraków 1996
[4] Washburn E.W. — Note on a Method of Determining the Distribution of Pore Size in a Porous Material. Proceedings of the National Academy of Science, vol. 7, No. 115, 1921
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cc3d784b-05e7-4699-ba4f-b85a37d335de
Identyfikatory