Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc369f01-d599-4356-80cb-e10436fe59c5

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Technical Capacity and Economic Aspects of Using Energy Storage Systems for Balancing Variable Renewable Energy

Autorzy Pakulski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Możliwości techniczne i aspekty ekonomiczne wykorzystania zasobników energii dla bilansowania zmiennej generacji OZE
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN Development of wind generation, besides its positive aspects related to the use of renewable energy, is a challenge in terms of operational security and economy of the National Power System (NPS). The uncertain and variable nature of wind generation sources (WG) entails the need to ensure by the TSO adequate power reserves, necessary to maintain the stable power system operation. Entities involved in energy trading from these sources incur additional balancing costs of unplanned production deviations. Continuous rise of WG installed capacity causes increase the problems associated with power system balancing. One of the solution may be energy storage systems. The paper presents the results of analyses of the possible use of electrochemical energy storage systems to balance WG variability as a tool to support the power system operation planning, in order to reduce the operating costs of the NPS. The method of determining the preferred types of electrochemical energy storage systems, basis on the technical and economic optimisation indicators was shown in this article.
PL Rozwój generacji wiatrowej oprócz pozytywnych aspektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej stanowi wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa i ekonomiki funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Niepewny i zmienny charakter źródeł generacji wiatrowej (GW) pociąga za sobą konieczność zapewnienia przez OSP odpowiednich rezerw mocy, niezbędnych dla zachowania stabilnej pracy sieci. Podmioty zaangażowane w handel energią z tych źródeł ponoszą dodatkowe koszty bilansowania nieplanowanych odchyleń produkcji. Ciągły wzrost mocy zainstalowanej GW powoduje nasilenie problemów związanych z bilansowaniem systemu, a rozwiązaniem mogą być zasobniki energii. W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości wykorzystania elektrochemicznych zasobników energii do bilansowania zmienności GW jako narzędzia wspomagającego planowanie pracy systemu i służącego obniżeniu kosztów funkcjonowania KSE. Zaprezentowano sposób wyznaczania preferowanych typów elektrochemicznych zasobników energii, określanych na podstawie techniczno-ekonomicznych wskaźników optymalizacyjnych.
Słowa kluczowe
PL elektrochemiczny magazyn energii   generacja wiatrowa   kompensowanie zmienności OZE  
EN electrochemical energy storage systems   wind generation   RES variability compensation  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2017
Tom nr 1
Strony 85--95
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pakulski, T.
Bibliografia
1. Battery storage for renewables: Market status and technology outlook, International Renewable Energy Agency, January 2015.
2. Renewables and electricity storage: A technology roadmap for REmap 2030, International Renewable Energy Agency, June 2015.
3. Commercialisation of energy storage in Europe: A fact-based analysis of the implications of projected development of the European electric power system towards 2030 and beyond for the role and commercial viability of energy storage, March 2015.
4. N. Liu, M. Wimar, “The wide-area energy storage and management system – battery storage evaluation, US DOE, Pacific Northwest National Laboratory”, Richland, Washington 2009.
5. M. Kintner-Meyer, P. Balducci, “Energy storage for power systems applications: A regional assessment for the Northwest Power Pool (NWPP) US DOE”, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington, April 2010.
6. H. Vikelgaard, “Vestas & Energy Storage 2012”, Vestas, April 2012.
7. J. Johnson, “Initial Operating Experience of the La Ola 1,2 MW Photovoltaic System, Sandia Report”, October 2011.
8. P. Nørgaard, H. Holttinen, “A multi-turbine power curve approach”, RISØ National Laboratory, Denmark, VTT, 2005, Finland.
Uwagi
Wersja polska na stronach 96--100.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cc369f01-d599-4356-80cb-e10436fe59c5
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2017108