Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc163a32-a0fe-44e8-a3ac-ba814df5aadf

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu

Autorzy Chyliński, F.  Łukowski, P. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Valorization of waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wykazanie możliwości stosowania odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do betonu (badania były prowadzone w ramach pracy badawczej oceniającej możliwość wykorzystania ilmenitowego szlamu porozkładowego jako reaktywnego dodatku do betonu). Prezentowane wyniki dotyczą badań „typowych” betonów towarowych o projektowanej klasie wytrzymałości C16/20. Badano ich wytrzymałość na ściskanie oraz na rozciąganie przy zginaniu, skurcz liniowy i nasiąkliwość oraz strukturę. W tym celu wykorzystano mikroskop skaningowy z analizą w mikroobszarze (SEM+EDS), która wykazała, że w przypadku określonych parametrów badane betony C16/20 z dodatkiem ilmenitowego szlamu porozkładowego cechują nie gorsze właściwości niż betonów referencyjnych z dodatkiem popiołu lotnego.
EN The article presents the results of tests which aim was to determine the possibility of using a waste from the production of titanium dioxide as an additive for concrete (the tests were carried out as a part of project which aim was the evaluation of the valorization of the waste material from the production of titanium white as an active additive for concretes). Presented results were carried out on the “typical” ready-mixed concrete with a compressive strength class C16/20. The tests of compressive strength, bending strength, linear shrinkage and absorptivity of concrete have been performed. Also, the structural analysis was made using scanning electron microscope with microanalysis by energy dispersive spectroscopy (SEM+EDS). The results showed that the chosen technical properties of concretes with addition of ilmenite mud waste were as good as the properties of reference concrete with addition of fly ash.
Słowa kluczowe
PL szlam ilmenitowy   ditlenek tytanu   odpad produkcyjny   wykorzystanie odpadów   kompozyt cementowy   dodatek do betonu  
EN ilmenite mud   titanium dioxide   production waste   waste utilization   cement composite   concrete additive  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2018
Tom nr 10
Strony 18--21
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab.
Twórcy
autor Chyliński, F.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Kostrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, f.chylinski@itb.pl
autor Łukowski, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Bibliografia
[1] Bobrowicz Jan, Filip Chyliński. 2016. „The influence of ilmenite mud waste on the hydration process of Portland cement”. Journal of Thermal Analysis and Calorymetry (6).
[2] Chyliński Filip, Piotr Kupisz, Paweł Łukowski. 2018. Wykorzystanie odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej w charakterze dodatku pucolanowego w produkcji zrównoważonego betonu. X konferencja Dni Betonu (artykuł przyjęty do druku).
[3] Chyliński Filip, Joanna Babińska, Paweł Łukowski. 2015. Wykorzystanie odpadu z produkcji bieli tytanowej jako dodatku do kompozytów cementowych. XXII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia a Budownictwo.
[4] Chyliński Filip, Paweł Łukowski. 2016. „Zagospodarowanie uciążliwego odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej jako substytutu części spoiwa w kompozytach cementowych”. Materiały Budowlane 530 (10): 18 – 20. DOI: 10.15199/33.2016.10.07.
[5] Chyliński Filip, Paweł Łukowski. 2017. „Zastosowanie modelu materiałowego do optymalizacji składu zaprawy cementowej z dodatkiem odpadu z produkcji bieli tytanowej”. Przegląd Budowlany 10.
[6] Czarnecki Lech, Marek Kaproń. 2010. „Sustainable construction as research area”. Int. J. of Materials Engineering for Resources (17): 99 – 106.
[7] Marthong C., T. P. Agrawal. 2012. „Effect of Fly Ash Additive on Concrete Properties”. International Journal of Engineering Research and Applications (2): 1986 – 1991.
[8] Neville Adam M. 2011. Properties of concrete. 5th edition.
[9] PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
[10] PN-B-06714-23:1984 Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie zmian objętościowych metodą Amslera.
[11] PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[12] PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.
[13] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cc163a32-a0fe-44e8-a3ac-ba814df5aadf
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2018.10.04