Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cbb1a55d-90b6-4cb5-b1f5-a62010d3f58d

Czasopismo

Spektrum

Tytuł artykułu

O możliwościach ratowania autonomii moralnej w społeczeństwie informacyjnym

Autorzy Kamińska, W. 
Treść / Zawartość http://www.spektrumsep.pl/
Warianty tytułu
EN Possibilities to save the moral autonomy in an information society
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Możliwości kształtowania autonomii moralnej wyznacza sześć następujących zagadnień: natura moralna jako działanie w odniesieniu do norm moralnych; wybór zasad w zgodzie i w opozycji do dyskursu moralnego, prawnego i obyczajowego; różnica między poglądami na temat postępowania i działania powinnego; podmiot moralny, jego konstytuowanie; umiejętność dokonywania ocen moralnych; działanie zgodne z sumieniem, z regułami, dynamika czynu. W artykule scharakteryzowano wymienione zagadnienia. Ukazano punkt moralny, z którego obserwacja i ocena społeczeństwa informacyjnego jest nie tylko możliwa, ale i zachęca do podjęcia dyskusji na temat wartości wiedzy z reprezentantami nauk formalnych, społecznych i ekonomicznych.
EN Possibilities to shape a moral autonomy are determined by the following six issues: moral nature as an activity being in relation to moral standards; the choice of moral principles in agreement with and in opposition to a moral, legal and customary discourse; difference between views on behaviour and obligation activity; moral subject and the process of its formation; ability to make moral assessments; acting in accordance with the conscience, rules and dynamics of an act. Characterized are all of the above mentioned problems. Shown is a moral point from which the observation and the assessment of an information society are not only possible to make but which is also encouraging to take up a discussion on knowledge values with reperesentatives of formal, social and economic sciences.
Słowa kluczowe
PL społeczeństwo informacyjne   autonomia moralna  
EN information society   moral autonomy  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Spektrum
Rocznik 2013
Tom nr 7-8
Strony XIX--XXIII
Opis fizyczny
Twórcy
autor Kamińska, W.
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cbb1a55d-90b6-4cb5-b1f5-a62010d3f58d
Identyfikatory