Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cb635f2b-dff9-43f6-9478-32a5b2822297

Czasopismo

Inżynier i Fizyk Medyczny

Tytuł artykułu

Zastosowanie technologii CAD/CAM w stomatologii odtwórczej : przegląd piśmiennictwa

Autorzy Bębenek, K.  Błaszczyk, A.  Kiryk, J.  Kotowski, D.  Kowalska, K.  Szczygielski, T.  Mazgajczyk, E.  Szymczyk, P.  Badora, G.  Bryła, E.  Dobrzyński, M.  Rybak, Z. 
Treść / Zawartość http://inzynier-medyczny.pl/archiwum/
Warianty tytułu
EN The application of CAD/CAM technology in restorative dentistry : literature review
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Technologia CAD/CAM, obejmująca komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Computer-Aided Design) oraz komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM (Computer-Aided Manufacturing), już przeszło dwie dekady jest stosowana w stomatologii odtwórczej. W tym okresie nastąpił znaczny rozwój systemów wspomagających kliniczną pracę lekarza dentysty, co wynika przede wszystkim z rosnącego zapotrzebowania na coraz bardziej precyzyjne i wysoce estetyczne prace protetyczne, możliwe do wykonywania w jak najkrótszym czasie. Systemy wykorzystujące technologię CAD/CAM stanowią alternatywę dla tradycyjnych i czasochłonnych metod laboratoryjnych, tj. techniki traconego wosku, odlewnictwa z użyciem metalicznych stopów czy pokrywania ceramiką dentystyczną. Zaspokojenie wysokich wymagań pacjentów związanych z estetyką uzupełnień protetycznych uwarunkowane jest dostępnościąmateriałów niezbędnych do ich wykonania. Dlatego wciąż poszukuje się materiałów o jak najkorzystniejszych właściwościach fizykochemicznych oraz doskonałej estetyce przy jednoczesnym zachowaniu biokompatybilności. Pierwsze uzupełnienie protetyczne z użyciem systemu CAD/CAM zostało wykonane na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo system ten wykorzystywano w wytwarzaniu m.in. koron, licówek, nakładów czy wkładów. Dynamiczny rozwój materiałoznawstwa, jak i samej technologii CAD/CAM umożliwił wykonywanie wielopunktowych mostów protetycznych oraz łączników bądź diagnostycznych szablonów implantologicznych.
EN CAD/CAM technology, including computer aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) more than two decades in restorative dentistry is used. Within this period, a significant development of systems has been observed to support the clinical work of a dentist. It is primarily due to the growing demand for increasingly precise and highly aesthetic prosthetic restorations as well as their quick performance. Systems using CAD/CAM technology constitute an alternative to traditional and time-consuming laboratory methods, ie. techniques of lost wax, molding using metallic alloys or dental ceramics coverage. Satisfying the high requirements of patients associated with aesthetic restorations results from the availability of materials necessary for their performance. Therefore, we continue to look for the materials with good physical and chemical properties as well as excellent aesthetics while maintaining biocompatibility. The first restoration using CAD/CAM system was made in the early eighties of the previous century. At the beginning, the system was used in the preparation i.e. crowns, veneers, onlays or cartridges. The dynamic development of dental materials and the CAD/CAM technology, allowed to perform multipoint bridges and prosthetic fittings or implant diagnostic templates.
Słowa kluczowe
PL CAD/CAM   DMLS   stomatologia odtwórcza   protetyka   ceramika dentystyczna   spiekanie laserowe   proszki metali  
EN CAD/CAM technology   DMLS   direct metal laser sintering   restorative dentistry   prosthetics  
Wydawca Indygo Zahir Media
Czasopismo Inżynier i Fizyk Medyczny
Rocznik 2016
Tom Vol. 5, nr 2
Strony 99--104
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys.
Twórcy
autor Bębenek, K.
 • Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław
autor Błaszczyk, A.
 • Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław
autor Kiryk, J.
 • Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław
autor Kotowski, D.
 • Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław
autor Kowalska, K.
 • Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław
autor Szczygielski, T.
 • Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław
autor Mazgajczyk, E.
 • Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Politechnika Wrocławska, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław
autor Szymczyk, P.
 • Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Politechnika Wrocławska, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław
autor Badora, G.
 • Przychodnia Stomatologiczna Plater, ul. Plater 11, 58-105 Świdnica
autor Bryła, E.
 • Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Olsztynie, ul. Bartąska 2/22, 10-687 Olsztyn
autor Dobrzyński, M.
 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, maciejdobrzynski@op.pl
autor Rybak, Z.
 • Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław
Bibliografia
1. R. Michalik: CAD-CAM w stomatologii CAD-CAM in stomatology and implant dentistry – perspectives for the future, Implantol. Stomatol. PSI Implant Dentistry, 1, 2010, 54-57.
2. S. Majewski, K. Gronkiewicz: Zastosowanie nowych technologii wytwarzania stałych protez zębowych w odniesieniu do konstrukcji wkładów, licówek, koron i mostów – na zębach własnych i filarach implantowanych, Implantoprotetyka, 8(1-2), 2007, 26-27.
3. S. Majewski: Nowe technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych: galwanoforming, technologia CAD/CAM, obróbka tytanu i współczesne systemy ceramiczne, Protet. Stomatol., 57(2), 2007, 124-131.
4. Majewski S. (ed.): Rekonstrukcje zębów uzupełnieniami stałymi. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Wyd. Stomatologiczne, Kraków 2005.
5. E. Spiechowicz (ed.): Protetyka stomatologiczna, Wyd. PZWL, Warszawa 2004.
6. B. Koeck, W. Wagner: Implantologia, Wyd. Urban&Partner, Wrocław 2004.
7. A. Kochanek-Leśniewska, B. Ciechowicz, J. Oksiński: Zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie uzupełnień tymczasowych, Protet. Stomatol., 60(3), 2010, 205-213.
8. H. Shillingburg, S. Hobo, D.L. Whitsett: Protezy stałe, Wyd. Kwintesencja, Warszawa 1994.
9. H. Panek, T. Dąbrowa: Zastosowanie systemów komputerowych w wybranych procedurach klinicznych i laboratoryjnych wykonania protez stałych, Dent. Med. Probl., 39(2), 2002, 303-307.
10. K. Lasek, E. Mierzwińska-Nastalska, P. Okoński: Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych, Protet. Stomatol., 62(3), 2012, 181-189.
11. I. Ahmad: Przegląd systemów pełnoceramicznych. Stomatologia estetyczna, Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2007.
12. R.G. Craig: Materiały stomatologiczne, Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2008.
13. P. Szczyrek, P. Okoński: Systemy ceramiczne bez podbudowy metalowej, Protet. Stomatol., 51(6), 2001, 323-329.
14. C.J. Bear: Obtaining a high-quality impression with a new elastomeric material, J. Inside Dent., 7(6), 2011, 56-61.
15. S.F. Rosenstiel, F.F. Martin, J. Fujimoto: Contemporary Fixed Prosthodontics, Wyd. Mosby, St. Louis 2001.
16. S. Siervo, A. Pampalone, P. Siervo, R. Siervo: Where is the gap? Machinable ceramic systems and conventional laboratory restorations at a glance, Quintessence Int., 25(11), 1994, 773-779.
17. K.J. Anusavice: Phillips’ Science of Dental Materials, Wyd. Mosby, St. Louis 2003.
18. G. Sjogren, G. Sletten, J.E. Dahl: Cytotoxicity of dental alloys, metals, and ceramics assessed by millipore filter, agar overlay, and MTT tests, J. Prosth. Dent., 84(2), 2000, 229-236.
19. G. Eliades, T. Eliades, W.A. Barntley, D.C. Watts: Dental materials in vivo: aging and related phenomena, Wyd. Quintessence Publishing Co, Chicago 2003.
20. M.G. Wiley: Effects of porcelain on occluding surfaces of restored teeth, J. Prosth. Dent. 61(2), 1989, 133-137.
21. M.B. Blatz: Long-term clinical success of all-ceramic posterior restorations, Quintessence Int. 33(6), 2002, 415-426.
22. A. Attia, M. Kern: Fracture strength of all-ceramic crowns luted using two bonding methods, J. Prosth. Dent., 91(3), 2004, 247-252.
23. G.J. Christensen: Computerized restorative dentistry. State of the art, J. Am. Dent. Assoc. 132(9), 2001, 1301-1303.
24. K.T. Wrbas, N. Hein, J.F. Schirrmeister, M.J. Altenburger, E. Hellwig: Two-year clinical evaluation of Cerec 3D ceramic inlays inserted by undergraduate dental students, Quintessence Int., 38(7), 2007, 575-581.
25. M. Gładkowska, P. Montefka, P. Okoński: Porównanie systemów CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej, Protet. Stomatol., 58(2), 2008, 105-113.
26. P. Szczyrek: Procera All-Ceram – system jednolicie ceramicznych uzupełnień stałych, Protet. Stomatol., 52(2), 2002, 103-107.
27. R.G. Craig, J.M. Powers: Mechanical Properties In: Restorative Dental Materials, Wyd. Mosby, St. Louis 2002.
28. B.R. Lang, P. Maló, C.M. Guedes, R.F. Wang, B. Kang, L.A. Lang, M.E. Razzoog: PROCERA® AllCeram Bridge, Applied Osseointegration Research, 4, 2004, 13-21.
29. U. Iseri, Z. Ozkurt, E. Kazazoglu: Shear bond strengths of veneering porcelain to cast, machined and laser-sintered titanium, Dent. Mater. J., 30(3), 2011, 274-280.
30. A. Bojko, P. Pałka, A. Ryniewicz, W. Ryniewicz: Badania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznych, Zesz. Nauk. – Politech. Śl., Transp., 82, 2014, 225-234.
31. M. Cykowska, E. Chlebus, B. Dybała, M. Dobrzyński, J. Bazan, O. Parulska, M. Szymonowicz, Z. Rybak, K. Goździewska-Harłajczuk: Review of the known applications SLM techniques in dentistry, Acta Sci. Pol. Med. Vet., 13(1-4), 2015, 5-14.
32. S.W. Majewski, M. Pryliński: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej, Wyd. Czelej, Lublin 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cb635f2b-dff9-43f6-9478-32a5b2822297
Identyfikatory