Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cb0d648b-9b82-42bf-9ac8-cb96a2cfdc4a

Czasopismo

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Tytuł artykułu

Waloryzacja odpadów przemysłowych w aktywatorze elektromagnetycznym – alternatywne paliwa przyszłości

Autorzy Sławiński, K.  Knaś, K.  Gandor, M.  Nowak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Valorization of the industrial waste in the electromagnetic activator – alternative fuels of the future
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania aktywatora elektromagnetycznego do przygotowania paliw alternatywnych. Autorzy przedstawili koncepcję instalacji do waloryzacji odpadów przemysłowych opartą na technologii aktywatora elektromagnetycznego. Przeprowadzono badania dotyczące wpływu aktywacji elektromagnetycznej na proces brykietowania paliw alternatywnych wytworzonych z mieszanek odpadów przemysłowych. Materiałem wyjściowym do badań była mieszanka powstała na bazie odpadów pochodzących z demontażu aut oraz mułu węglowego. Przygotowaną mieszankę poddano procesowi brykietowania zarówno przed aktywacją elektromagnetyczną, jak i po aktywacji. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano znaczną poprawę własności decydujących o możliwościach dalszego wykorzystania badanej mieszanki.
EN In the following paper a possibility of usage of an electromagnetic activator was discussed for preparation of alternative fuels. The authors have presented a concept of the installation for valorisation of industrial waste based on the electromagnetic activator technology. A study was made on the influence of the electromagnetic activation on the briquetting process of alternative fuels produced from industrial waste. The material used in research was a mixture of industrial waste from cars disassembly and coal slurry. The prepared mixture was subjected to briquetting before and after the electromagnetic activation. The studies revealed a significant improvement in the properties of the material which determine the possibility of further usage of the investigated mixture.
Słowa kluczowe
PL paliwo alternatywne   odpad przemysłowy   tworzywo sztuczne   muł węglowy   brykietowanie   mielenie   aktywator elektromagnetyczny  
EN alternative fuel   industrial waste   plastic   coal slurry   briquetting   grinding   electromagnetic activator  
Wydawca Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.
Czasopismo Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Rocznik 2014
Tom R. 7, nr 19
Strony 93--101
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., tab.
Twórcy
autor Sławiński, K.
autor Knaś, K.
autor Gandor, M.
autor Nowak, W.
Bibliografia
[1] Lutyński A., Szpyrka J., Analiza jakości mułów węgla kamiennego zdeponowanych w osadnikach ziemnych, „Górnictwo i Geologia” 2011, t. 6, z. 2, s. 121–129.
[2] Sobolewski A., Wasielewski R., Stelmach S., Stałe paliwa wtórne dla energetyki, [w:] Paliwa z odpadów, t. 6, red. J.W. Wandrasz, K. Pikoń, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 23–28.
[3] Wandrasz J.W., Zagadnienia formowania paliw, [w:] Paliwa z odpadów, t. 5, red. J.W. Wandrasz, K. Pikoń, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 11–16.
[4] Mokrzycki E., Eliasz-Bocheńczyk A., Cementowa opcja, ACADEMIA Badania w toku, „Paliwa Alternatywne” 2005, nr 3, s. 36–38.
[5] Środa B., Możliwości redukcji rtęci w przemyśle cementowym, www.mg.gov.pl/files/upload/12227/4%20Bozena%20Sroda.pdf (9.12.2010).
[6] PN-EN 15210-2 – Biopaliwa stałe – oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów. Część 2 – Brykiety.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cb0d648b-9b82-42bf-9ac8-cb96a2cfdc4a
Identyfikatory