Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-caf652f6-1ebd-4a2a-a181-646157e74292

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Skutki zmiany organizacji ruchu na wybranym skrzyżowaniu w Krakowie

Autorzy Budyn, M.  Sowa, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Effects of Changes in the Traffic Organization on the Selected Crossroads in Cracow
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy wpływu zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu na jego przejezdność. Zagadnienie to przedstawiono na przykładzie skrzyżowania Alei Jana Pawła II z ulicami J. Zachemskiego i Zuchów usytuowanego w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta na drodze wyjazdowej w kierunku Buska-Zdroju i Sandomierza. W pracy podano najistotniejsze uwarunkowania organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu i w jego szerokim otoczeniu. Najistotniejszą i doniosłą w skutkach zmianą na nim w 2015 roku było przeznaczenie wewnętrznego pasa ruchu jezdni południowej tej Alei wyłącznie do skrętu w lewo i zawracania. Efekty tych zmian były impulsem podjęcia badania natężenia ruchu, które przeprowadzono metodą obserwacyjną rejestrując samochody przejeżdżające przez punkty pomiarowe przypisane dopuszczalnym kierunkom jazdy na pasach ruchu Alei i ulicach podporządkowanych. Rejestrowanie odbywało się w losowych terminach umożliwiających określenie przybliżonego natężenia ruchu w każdym dniu tygodnia w okresie od godziny 7:00 do 19:00. Badania przeprowadzone w okresie dwu miesięcy na wiosnę 2016 roku wykazały, że natężenie ruchu na pasie prawym tej jezdni jest ponad pięciokrotnie większe niż na lewym. Ustalono, że zator powstaje na skutek zbyt małej przepustowości prawego pasa jezdni południowej Alei, która została radykalnie ograniczona przez zmiany opisane w artykule. Na zakończenie przedstawiono propozycje o charakterze doraźnym i długofalowym, które umożliwiłyby rozwiązanie opisanego problemu.
EN The paper concerns the impact of changes in traffic organization on the capacity of the selected crossroads. The problem was exemplified by the existing intersection of the Avenue of John Paul II and the both, J. Zachemskiego and Zuchów streets situated in Nowa Huta district of Cracow on the exit road in the Busko-Zdroj and Sandomierz direction. The paper presents the most important determinants of traffic organization at this junction and its wide surroundings. The most important and momentous consequences were derived from the reassignment of the inner lane of the south road of the Avenue as a lane only for turning left and turning back. The resulting effects of those changes were an impulse to undertake traffic research carried out by using the observation method involving the registration of cars passing the measuring points assigned to an acceptable driving directions of the Avenue lanes and subsidiary streets. Such recording took place in a random time periods in order to determine the approximate volume of traffic in each day of the week in the period from 7:00 to 19:00. Tests conducted in the last two months of the spring, 2016 have shown that the traffic volume on the right lane of the road is more than five times larger than on the left one. It was found that the congestion arises due to insufficient traffic capacity of the right lane of the Avenue, limited radically by the last traffic organization changes presented in the paper. At the conclusion, proposals of the problem solution of temporary as well as long-term character were presented.
Słowa kluczowe
PL transport drogowy   badanie natężenia ruchu drogowego   organizacja ruchu drogowego  
EN road transport   road traffic volume studies   road traffic organization  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 560--565
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Budyn, M.
autor Sowa, A.
  • Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 37, andre@mech.pk.edu.pl
Bibliografia
1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa 2008.
2. Zintegrowany System Transportu Zbiorowego. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Kraków 2016.
3. Budyn M., Analiza organizacji ruchu drogowego na wybranym skrzyżowaniu w Krakowie. Praca Magisterska, Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych 2016.
4. Przebieg drogi S-7 i północnej obwodnicy Krakowa. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Kraków 2016.
5. Tracz M. (red.): Pomiary i badania ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa 1984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-caf652f6-1ebd-4a2a-a181-646157e74292
Identyfikatory