PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

GMO w uprawach i żywności. Nowa ustawa o GMO

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
GMO in crops and food. The new law on GMOs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odmienne standardy bezpieczeństwa żywności oraz ochrony konsumentów europejskich stanowią istotną przeszkodę w negocjacjach porozumienia TTIP. Powodem jest rozbieżność pomiędzy UE a USA w kwestiach tak fundamentalnych, jak koncepcja zarządzania ryzykiem oraz poziom ochrony wymaganej przy wprowadzaniu do obrotu żywności GMO. Pod tym względem prawo UE, oparte na zasadzie ostrożności, jest restrykcyjne, a USA uznają koncepcję istotnej równoważności i nie mają jednolitej regulacji. W Polsce tymczasem Sejm uchwalił zmianę ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, która dostosowuje polskie ustawodawstwo do surowych reguł UE. Nowa ustawa ma umożliwić powstanie w Polsce rejestru upraw GMO, a tym samym wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C-478/13. W Polsce obowiązuje jednak zakaz prowadzenia upraw GMO, a to oznacza, że nawet po wprowadzeniu ww. produktów do obrotu nie będzie można ich wprowadzić na terytorium Polski. Ponadto jeśli nawet Polska wprowadzi rejestr upraw GMO, to obecnie będzie on rejestrem pustym.
EN
Different standards of food safety and protection of European consumers constitute a significant obstacle in the negotiations of the TTIP agreement. The reason is the discrepancy between the EU and the US on issues as fundamental as the concept of risk management and the level of protection required in the marketing of GMO food. In this respect, EU law based on the precautionary principle is restrictive and the United States recognizes the concept of substantial equivalence and does not have uniform regulation. Meanwhile, in Poland, the parliament, has adopted an amendment to the act on microorganisms and genetically modified organisms, which adapts our legislation to strict EU rules. The new act is to enable the creation of a GMO crop register in Poland and thus the execution of the judgment of the EU Court of Justice in Case C-478/13. However, currently in Poland it is forbidden to cultivate GMO crops, which means that even after the introduction of the abovementioned products on the market due to relevant EU regulations, they will not be able to be introduced into the territory of Poland. Even if Poland introduces a GMO crop register, it will now be an empty register.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
12--14
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
 • Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Bibliografia
 • [1] „C-236/01 Monsanto Agricoltora Italia SpA i in. oraz Presidenzia del Consiglio dei Ministri i in.”. 2003. Przegląd Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (1, 1-15 września 2003) : 16-17.
 • [2] Działo J., B. Gawrońska-Nowak. 2016. „Oczekiwania wobec makroekonomicznych efektów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego: próba konstruktywnej oceny”. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 22 (4) : 23-24.
 • [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska naturalnego organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 106 z 17 kwietnia 2001, s. 1; ze zm.).
 • [4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium (Dz. U. L 68 z 13.3.2015, str. 1-8).
 • [5] Iwańska B. 2000. „Prawo techniki genetycznej: koncepcja horyzontalna a koncepcja wertykalna – wybór metody regulacji”. Prawo i Środowisko (2) : 64-73.
 • [6] Kempa-Dymińska A. 2013. „Procedura wprowadzenia do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych w UE i USA”. Przegląd Prawa Rolnego 12 (1) : 153 i 159. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12940/1/PPR%201%20 %2812%29%202013%20 [dostęp 25 marca 2018].
 • [7] Korzycka M., P. Wojciechowski. 2017. „Regulacja prawna żywności genetycznie zmodyfikowanej w USA i UE w kontekście planowanego Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP)”. Studia Iuridica Lublinensia XXVI (1) : 466-467 i 484-485. http://studiaiuridica.umcs.pl [dostęp 25 marca 2018].
 • [8] Krzyżanowski J. 2016. „Szanse i zagrożenia dla rolnictwa i konsumentów żywności w krajach Unii Europejskiej”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 348 : 4 i 14.
 • [9] Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806 oraz z 2016 r. poz. 2003).
 • [10] Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. http://orka.sejm.gov.pl/ /opinie8.nsf/nazwa/1424_u/$file/1424_u.pdf [dostęp 25 marca 2018]
 • [11] Wrześniewska-Wal I. 2008. Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne, 80-85. Warszawa.
 • [12] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 października 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, sprawa C-478/13 (Dz. Urz. UE C 421 z 24 listopada 2014 r., s. 15).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cacc21b5-f017-45e3-b936-76e5c28e5926
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.