Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ca9c9dfd-a715-4f57-b5e1-b8878547eb79

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Ewaluacja prac rekultywacyjnych zwałowiska wewnętrznego odkrywki węgla brunatnego „Adamów”, w KWB Adamów

Autorzy Cuske, M.  Pora, E.  Musztyfaga, E.  Gałka, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of reclamation of Adamów internal dumping site in Adamów Brown Coal Mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zawarto zagadnienia związane z postępem prac rekultywacyjnych obszarów poeksploatacyjnych odkrywki węgla brunatnego „Adamów”. Przeprowadzono ocenę terenów zrekultywowanych, pod kątem wartości przyrodniczych oraz stopnia wkomponowania w istniejący krajobraz. Skategoryzowano stan sukcesji poszczególnych typów siedlisk. Zaprezentowano etapy oraz cechy kształtowana nowych, wartościowych form krajobrazowych, a także innych elementów przyrodniczych i społecznych.
EN The article includes issues related to the progress of reclamation areas of brown coal Adamów opencast mine. An assessment of reclaimed land, in terms of natural values and level of insertion into the existing landscape. Categorized the succession level for different types of habitats. Presented stages and characteristics of the formed new, valuable landscape forms, and other elements of the natural and social sciences.
Słowa kluczowe
PL rekultywacja   tereny pogórnicze   odkrywka Adamów  
EN reclamation   post-mining land   Adamów opencast  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2014
Tom nr 153 (33)
Strony 32--40
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Cuske, M.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Pora, E.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Musztyfaga, E.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Gałka, B.
  • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
1. BENDER J., GILEWSKA M.; 1989. Technologia urabianie nadkładu i formowania zwałowisk w górnictwie odkrywkowym i jej skutki gospodarcze. [W:] Zagadnienia sozologiczne w przemyśle wydobywcznym i przetwórczym surowców mineralnych. Kraków, AGH, 19-31.
2. BENDER J., GILEWSKA M.; 2004. Rekultywacja w świetle badań i wdrożeń. Roczniki Gleboznawcze tom LV nr 2, 29-46, Warszawa.
3. GILEWSKA M., OTREMBA K.; 2004. Właściwości gleb formowanych z gruntu pogórniczego. Roczniki gleboznawcze, tom LV, nr 2, 111-121, Warszawa.
4. GILEWSKA M.; 1998. Właściwości próchnicy wytworzonej w procesie rekultywacji gruntów pogórniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 153-166.
5. GILEWSKA M., OTREMBA K.: 2013. Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na obszarze miasta Konina. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 150, Inżynieria Środowiska, nr 30, 59-67.
6. KASZTELEWICZ Z.; 2008. Zasoby węgla brunatnego w Polsce i perspektywy ich wykorzystania. Polityka energetyczna, tom 11, zeszyt 1, 181-200.
7. KASZTELEWICZ Z.; 2010. Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Wydawnictwo AGH Kraków.
8. MACIEJEWSKA A.; 2000. Rekultywacja i ochrona środowiska w górnictwie odkrywkowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
9. MICHALSKI A.; 2004. Zagospodarowanie terenów pogórniczych kopalń węgla brunatnego „Adamów” S.A. w Turku i „Konin” S.A. w Kleczewie. Roczniki Gleboznawcze, tom LV, nr 2, 281-291 Warszawa.
10. ORLIKOWSKI D., SZWED L.; 2011. Zagospodarowanie terenów pogórniczych KWB “Adamów” SA w Turku – krajobraz przed rozpoczęciem działalności górniczej i po jej zakończeniu. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 35, zeszyt 3, 225-240.
11. PUCHALSKA H., I IN.; 1995. Ocena Oddziaływania na Środowisko odkrywek „Adamów”, „Władysławów”, „Koźmin” KWB „Adamów”. Poltegor - projekt sp. z o.o. Wrocław.
12. WIERUCHOWSKA-JANIK D., SIERA W.; 2004. Rekultywacja terenów przekształconych w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na przykładzie KWB „Adamów” i „Konin”. Roczniki Gleboznawcze, tom L, nr 2, 493-507 Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ca9c9dfd-a715-4f57-b5e1-b8878547eb79
Identyfikatory