Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ca4f626f-d57e-4ac0-8a6c-fcab32a2bf41

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Korelacja wyników nieprzeźroczystości spalin i emisji cząstek stałych PM w spalinach pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym

Autorzy Bielaczyc, P.  Korzec, J.  Szczotka, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Correlation between gas opacity and particle emission in diesel exhausts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pomiar masy cząstek stałych jest pomiarem dosyć kosztownym, czasochłonnym a zarazem nie dającym pełnego obrazu na temat emisji PM w trackie cyklu jezdnego NEDC. Nieprzezroczystość spalin jest zjawiskiem fizycznie pokrewnym z emisją PM, jest pomiarem szybkim i relatywnie tanim, a ponadto jest mierzona w sposób ciągły, co daje możliwość wnikliwej jej analizy. W artykule przedstawiono próbę korelacji pomiędzy emisją cząstek stałych mierzoną metodą grawimetryczną, a nieprzezroczystością spalin podczas badań w cyklu jezdnym NEDC na hamowni podwoziowej. Zakres badań obejmował badania na 9 różniących się od siebie grupach samochodów.
EN The measurement of particle mass is pretty expensive, time-consuming and also not giving a full picture of PM emissions during the NEDC driving cycle. Opacity is a physical phenomenon related to the issue of PM, it is fast, relatively cheap and also a continuous measurement which enables in-depth analysis. This paper presents an attempt correlation between particulate emissions measured by the gravimetric method and exhaust opacity during the NEDC driving cycle on a chassis dynamometer. The scope of research included studies on nine different groups of cars.
Słowa kluczowe
PL silnik o zapłonie samoczynnym   emisja spalin   emisja cząstek stałych   pomiar nieprzeźroczystości spalin   cykl NEDC  
EN compressed ignition engine   exhaust emission   particle mater emission   exhaust gas opacity measurement   NEDC cycle  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 355--364, CD 1
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Bielaczyc, P.
autor Korzec, J.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93 tel. 33 8130 519, jerzy.korzec@bosmal.com.pl
autor Szczotka, A.
Bibliografia
1. P. Bielaczyc, J. Merkisz, J. Pielecha – Stan Cieplny silnika spalinowego, a emisja związków szkodliwych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
2. J. Merkisz, P. Lijewski, J. Pielecha, P. Bielaczyc – Uwagi o pomiarach emisji cząstek stałych i zadymienia spalin w testach stacjonarnych (Remarks about particular matter and smoke measurements in stationary cycles). International Conference EURO OIL&FUEL, Cracow 7–8.07.2006.
3. UNECE, Regulation No. 83 – Annex 8, 2011, available online: http://www.unece.org/fileadmin/ DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r083r4e
4. P. Bielaczyc, J. Korzec, A. Szczotka – Analiza nieprzeźroczystości spalin podczas badań emisji związków szkodliwych spalin na hamowni podwoziowej. LogiTrans 2015
5. Bielaczyc, P., Szczotka, A., Woodburn, J., Development of vehicle exhaust emission testing methods – BOSMAL’s new emission testing laboratory. Combustion Engines, ISSN: 0138-0346, 1/2011 (144), 3-12, 2011.
6. J. Korzec, Przeprowadzenie badań i porównanie metod pomiarowych emisji cząstek stałych. Praca magisterska, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna 2007
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ca4f626f-d57e-4ac0-8a6c-fcab32a2bf41
Identyfikatory