Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ca4c5c1b-c2a4-40d0-9518-fdc5b4a60075

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena właściwości i kształtowania ubytkowego kompozytu PTFE-brąz

Autorzy Mazurkiewicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the properties and material-removal shaping of PTFE-bronze composite
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę struktury i wybrane właściwości kompozytu PTFE-brąz cynowy. Ważnym elementem kształtowania nowoczesnymi technologiami jest możliwość obróbki materiałów, szczególnie kompozytów. Główną trudność w obróbce kompozytów powoduje złożoność budowy materiałów. Przedstawiono możliwe problemy występujące w obróbce skrawaniem, wynikające z różnic właściwości mechanicznych składników budowy kompozytu. Te czynniki wpływają na pracę narzędzi związaną z przechodzeniem przez granicę fazową na styku cząstka-osnowa oraz na dokładność wytwarzania wyrobu. Również stosowane w obróbce kompozytów technologie laserowe mogą wpływać na dokładność wytworzonego kształtu, ze względu na różne właściwości fizyczne osnowy i wzmocnienia kompozytu.
EN The article presents an analysis of the structure and selected properties of the PTFE tin bronze composite. An important element in the shaping using modern technologies is ability to machine materials, particularly composites. The main difficulty in the composite processing is complexity of the materials structure. Presented have been possible problems in machining, arising from differences in mechanical properties of the construction components of the composite. These factors affect the work of the tools associated with going through the phase boundary at the particle-matrix junction, and on the accuracy of produced shape. Laser technologies used in composite processing may also affect shape accuracy, due to different physical properties of the matrix and reinforcement of the composite.
Słowa kluczowe
PL kompozyt PTFE-brąz   właściwości kompozytów   obróbka kompozytów  
EN PTFE-bronze composite   Properties of composites   manufacture of composites  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1034--1038
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., pelen tekst na CD
Twórcy
autor Mazurkiewicz, A.
Bibliografia
1. Kurtyka P. i inni, Wybrane właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie stopów aluminium wzmacnianych cząstkami Al2O3. KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)4.
2. Dobrzański L. i inni, Materiały kompozytowe o osnowie stopu aluminium AlCu4Mg1 wzmacniane cząstkami ceramicznymi. Materiały Konferencyjne, Politechnika Śląska 2003.
3. Wieleba W., Analiza procesów tribologicznych zachodzących podczas współpracy kompozytów PTFE ze stalą. Prace Naukowe Politechnika Wrocławska 2002, nr 84.
4. Machowski B., Ochoński W., Czachórska E., Uszczelnienia. PWM, Warszawa 1991.
5. Uszczelnienia Varilip, materiały reklamowe firmy Busak & Shamban. Varley D.J., Waterhouse R.B., Fretting of bronze-filled PTFE against mild steel. Japan International Tribology Conference, Nagoya,1990, s. 821.
6. Rymuza Z., Trybologia polimerów ślizgowych. WNT, Warszawa, 1986.
7. Wieleba W., Ziemiański K., Tribologiczne aspekty wykorzystania wieloskładnikowych kompozytów polimerowych na osnowie PTFE. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, VII Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków, 1994.
8. Oczoś K. E., Problemy kształtowania ubytkowego kompozytów włóknistych z osnową polimerową i ceramiczną, cz. I. Mechanik, Agenda Wydawnicza SIMP, Warszawa, nr 1, styczeń 2011.
9. Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, Wydanie VI, WNT, Warszawa 2003.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ca4c5c1b-c2a4-40d0-9518-fdc5b4a60075
Identyfikatory