PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Regulacje prawne wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Law regulations for the marketing of construction products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Scharakteryzowano zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG, ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz prawo budowlane. Artykuł podaje ważniejsze zmiany zasad oceny i dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w stosunku do obowiązujących przed 1 lipca 2013 roku.
EN
The article gives a characteristic of the rules of the Regulation (EU) no 305/2011 of the European parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC and the Regulations about construction products regulations change, and also the Construction Law Regulations. The article presents the most important changes concerning construction products assessment and permission to use rules in comparison with the rules valid before the 1th of July 2013.
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
autor
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa Rady nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
 • 2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej, DUU z dnia 21 lutego 2014.
 • 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.
 • 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.
 • 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 • 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.2013.1409.
 • 7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz.U.2010.138.935 ze zm.
 • 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.2004.92.881 ze zm.
 • 9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, Dz.U.2013.898.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c9ddb4e1-64e6-4d24-8889-9e7038244e5f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.