Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c9adb4f2-f5d1-48e2-881c-525a655cb723

Czasopismo

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Tytuł artykułu

Fermentacja metanowa pomiotu kurzego jako alternatywa i przyjazna środowisku technologia jego zagospodarowania

Autorzy Carmona, P. C. R.  Witaszek, K.  Janczak, D.  Czekała, W.  Lewicki, A.  Dach, J.  Pilarski, K.  Mazur, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methane fermentation of the poultry manure as an alternative and environmentally friendly technology of its management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Polska jest jednym z czołowych producentów drobiu w Europie. Roczne ilości odchodów drobiowych w skali kraju to blisko 4 mln ton. Tradycyjna gospodarka pomiotem drobiowym powoduje silną uciążliwość odorową oraz może być groźna dla środowiska z uwagi na wymywanie dużych ilości azotu, związków mineralnych i przeniesienie licznych patogenów. Dodatkowo składowane w pryzmach odchody drobiowe emitują duże ilości metanu oraz amoniaku. Fermentacja metanowa może być skuteczną technologią eliminacji wspomnianych wcześniej uciążliwości. Okazuje się jednak, że mimo rozwoju biogazowni rolniczych w Europie, nie istnieje wydajna technologia pozwalająca na fermentację pomiotu. Celem pracy było określenie możliwości fermentacji metanowej pomiotu w mieszance z najpopularniejszym wsadem do biogazowni czyli kiszonką z kukurydzy. Uzyskane wyniki dowodzą, że fermentacja pomiotu bez domieszek daje niską produkcję biogazu na poziomie 340 m3/t s.m, co jest ponad 2-krotnie mniejszym wynikiem niż wydajność kiszonki z kukurydzy. Jednak dodatek kiszonki do fermentacji pomiotu pozwala na znaczący wzrost wydajności biogazowej i zwiększenie efektywności procesu.
EN Poland is one of the leading producers of poultry in Europe. The annual quantities of the poultry manure in the national scale are close to 4 million tons. The traditional economy of poultry manure causes strong odor nuisance and may be dangerous to the environment due to the leaching of the large amounts of nitrogen, minerals and transfer of many pathogens. Additionally, poultry manure stored in the piles emits large amounts of methane and ammonia. The methane fermentation can be an effective technology of elimination of the before mentioned nuisance. However it turns out, that despite the development of agricultural biogas plants in Europe, there is no efficient technology that enables manure fermentation. The aim of this study was to determine the possibilities of methane fermentation of the poultry manure in the mixture of the most popular input for biogas plants that is maize silage. The obtained results show that fermentation of the poultry manure without any additives gives low production of biogas at the level of 340 m3/t of dry matter, which is the result almost twice lower than the efficiency of maize silage. However, the silage addition to the poultry manure fermentation allows for a significant increase of biogas productivity and growth of the process efficiency.
Słowa kluczowe
PL obornik kurzy   kiszonka z kukurydzy   biogaz   fermentacja  
EN poultry manure   maize silage   biogas   fermentation  
Wydawca Mastermedia sp. z o.o.
Czasopismo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Rocznik 2014
Tom Vol. 16, nr 1
Strony 21--26
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Carmona, P. C. R.
  • Institute of Bio-systems Engineering. Poznan University of Life Sciences. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor Witaszek, K.
  • Institute of Bio-systems Engineering. Poznan University of Life Sciences. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor Janczak, D.
  • Institute of Bio-systems Engineering. Poznan University of Life Sciences. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor Czekała, W.
  • Institute of Bio-systems Engineering. Poznan University of Life Sciences. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor Lewicki, A.
  • Institute of Bio-systems Engineering. Poznan University of Life Sciences. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, alewicki@up.pozna.pl
autor Dach, J.
  • Institute of Bio-systems Engineering. Poznan University of Life Sciences. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, jdach@up.poznan.pl
autor Pilarski, K.
  • Institute of Bio-systems Engineering. Poznan University of Life Sciences. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
autor Mazur, R.
  • Institute of Bio-systems Engineering. Poznan University of Life Sciences. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
1. A.E. Adderley, I.E. Smith, S.D. Probert, Anaerobic fermentation of poultry manure. Applied Energy 2, Issue 3 (1976) 163-173.
2. ETSU, 1995. The Market for Anaerobically Digested Fibre. Report No. B/FW/004910/00/00. ETSU, Harwell, Oxfordshire, UK.
3. Q. Niua, W. Qiaoa,, H. Qiangc, T. Hojoa, Y.Lia, Mesophilic methane fermentation of chicken manure at a wide range of ammonia concentration: Stability, inhibition and recovery. Bioresource Technology 137 (2013) 358-367.
4. F.J. Callagan, D.A.J. Wase, K. Thayanithy, C.F. Forster, Co-digestion of waste organic solids: batch studies. Bioresource Technology 67 (1999) 117-122.
5. S. Borowski, L. Weatherley, Co-digestion of solid poultry manure with municipal sewage sludge. Bioresource Technology 142 (2013) 345-352.
6. Van Velsen, A.F.M., 1979. Adaptation of a methanogenic sludge to high ammonia nitrogen concentrations. Water Research 13, 995-999.
7. Th. Amon, B. Amon, V. Kryvoruchko, V. Bodiroza, E. Potsch, W. Zollitsch, Optimising methane yield from anaerobic digestion of manure: Effects of dairy systems and of glycerine supplementation. International Congress Series 1293 (2006) 217-220.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c9adb4f2-f5d1-48e2-881c-525a655cb723
Identyfikatory