Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c992bdda-45c2-4523-94f8-806cd74109cb

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania numeryczne wpływu rodzaju podcięcia obróbkowego wałka na jego wytrzymałość zmęczeniową

Autorzy Gotowała, K.  Patyk, R.  Patyk, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Numerical researches the influence of machining undercut type on fatigue strength of shaft
Konferencja Forum motoryzacji (18 ; 12.06.2015 ; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono badania numeryczne wpływu rodzaju podcięć obróbkowych stosowanych na wałkach stopniowych na wytrzymałość zmęczeniową wałków. W ramach badań numerycznych zbudowano cztery modele geometryczne wałka stopniowego różniące się typem podcięcia obróbkowego. Opracowane modele geometryczne posłużyły do opracowania modeli matematycznych, a następnie komputerowych procesu cyklicznego zginania w celu stwierdzenia, który znormalizowany typ podcięcia obróbkowego lepiej sprawdza się w warunkach cyklicznego zginania tzn. jest odporniejszy na zjawisko zmęczenia materiału. Do obliczeń numerycznych zastosowano Metodę Elementu Skończonego a rozwiązanie opracowanego równania ruchu przeprowadzono z zastosowaniem metod całkowania niejawnego.
EN The article presents a study on the numerical impact of the type used for machining undercuts the rollers rolling on fatigue strength rollers. In the study, the number four geometrical models built roller gradual undercutting different type of machining . Developed geometrical models used to develop mathematical models and computer cyclic bending process in order to determine which standardized machining undercut type is better suited under cyclic bending, ie. is more resistant to fatigue phenomenon. For the numerical calculations used Finite Element Method and the solution developed equations of motion were performed using implicit integration methods.
Słowa kluczowe
PL typy podcięć obróbkowych   zjawisko zmęczenia materiału   modelowanie   obliczenia numeryczne z zastosowaniem Metody Elementu Skończonego  
EN undercut types of machining   phenomenon of fatigue   modeling   numerical calculations using the Finite Element Method  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 6
Strony 109--112
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Gotowała, K.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Patyk, R.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Patyk, S.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. PN – 58/M-02043.
2. Kurmaz W.L, Kurmaz O. L., 2006, Projektowanie węzłów i części maszyn, Wydawnictwo Politechniki Kieleckiej, Kielce.
3. Hebda M., Wahal A., 1980, Trybologia, WNT, Warszawa.
4. Patyk, R., Kukiełka L., 2009, Prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej zęba kultywatora z wykorzystaniem metod numerycznych, Inżynieria Rolnicza 13 (2009), 181-187.
5. Patyk S., Patyk R., Kukiełka L., 2010, Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowate, Pomiary Automatyka Kontrola 56 (2010): 620-623.
6. Patyk, R., Kukiełka L., Kukiełka K., Kułakowska A., Szczepanik K., 2011, Analiza ubytku właściwości użytkowych noży pielnika aktywnego, Inżynieria Rolnicza 15 (2011): 223-229.
7. Patyk R., Kukiełka L., 2010, Projekt nowej metody sterowania rozkładem naprężeń własnych w procesie wielokrotnego hybrydowego nagniatania gładkościowo-umacniającego, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 30.1 (2010): 143-150.
8. Szyc M., Patyk R., Kukiełka L., 2010, Komputerowe modelowanie i symulacja zjawisk fizycznych w procesie kulowania zęba sprężynowego kultywatora, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55.1 (2010): 106-109.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c992bdda-45c2-4523-94f8-806cd74109cb
Identyfikatory