Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c93beb7c-8a9a-4c40-a61a-78313182d9cf

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modelowanie odkształceń termicznych cylindra w doładowanym silniku z zapłonem samoczynnym

Autorzy Hornik, A.  Gustof, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modelling of thermal deformation of the cylinder in turbocharged diesel engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy dokonano próby zamodelowania odkształceń cieplnych tulei cylindrowej doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory spalania w początkowej fazie jego pracy. Obliczenia numeryczne oparto na podstawie uzyskanych danych o własnościach materiałowych oraz fizycznych materiału z którego wykonano cylinder, jak również przeprowadzonych wcześniej badaniach doświadczalnych silnika. Obliczenia zostały przeprowadzone przy zastosowaniu dwustrefowego modelu procesu spalania, warunków brzegowych III rodzaju oraz metody elementów skończonych (MES). Analizie poddano charakterystyczne powierzchnie tulei cylindrowej. Wyniki obliczeń numerycznych potwierdzają możliwość korzystania z przyjętego sposobu modelowania procesu spalania i przyjętych wcześniej założeń do analizy wartości i rozkładu powstających odkształceń cieplnych na różnych powierzchniach cylindra dla przyjętych warunków eksploatacyjnych silnika.
EN In this paper we were attempt to model the thermal deformation of the cylinder sleeve in turbocharged Diesel engine with direct fuel injection into the combustion chamber in the initial phase of its work. Numerical calculations were carried out based on the obtained data on the physical properties of materials and material of the cylinder sleeve, as well as experimental studies earlier conducted on the engine. Calculations were performed using the two-zone model of the combustion process, the boundary conditions III type and the finite element method (FEM). The characteristic surfaces of the cylinder sleeve were analyzed. The results of numerical calculations confirm the possibility of using the method of modeling the combustion process as well as adopted earlier assumptions to the analysis and decomposition of thermal deformation for the various surfaces of the cylinder sleeve for exploitation conditions engine.
Słowa kluczowe
PL silnik z zapłonem samoczynnym   modelowanie odkształceń   tuleje cylindryczne  
EN turbocharged diesel engine   modelling of deformation   cylindrical sleeve  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 890--895
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Hornik, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
autor Gustof, P.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
Bibliografia
1. Gustof P., The analysis of temperature distribution in the wet cylinder sleeve in nonstationary state. Transport Problems, Vol.6, Issue 3, Gliwice 2011.
2. Gustof P., Definition of the temperatures course in cylinder of turbocharged Diesel engine for full working. Scientific exercise books of Silesian University of Technology, Series Transportation, book 43, Gliwice 2001.
3. Gustof P., Hornik A., Determination of the temperature distribution in the wet cylinder sleeve in turbo Diesel engine. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Volume 27, Issue 2, April 2008.
4. Gustof P., Hornik A., Modelowanie naprężeń cieplnych w cylindrze doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym w początkowej fazie jego pracy. Logistyka 6/2014.
5. Hornik A., Gustof P., Wpływ prędkości obrotowej silnika na przebieg zmian naprężeń cieplnych cylindra. Logistyka 3/2015.
6. Kwaśniowski S., Sroka Z., Zabłocki W., Modelowanie obciążeń cieplnych w elementach silników spalinowych. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
7. Mikisiewicz K., Obciążenie i zużycie tulei cylindrowej w silniku spalinowym. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.13, No. 4, 2006.
8. Wiśniewski S., Obciążenia cieplne silników tłokowych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c93beb7c-8a9a-4c40-a61a-78313182d9cf
Identyfikatory