Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c909244f-4a45-462a-95d3-779f8aeb1f88

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wypadkowość podczas transportu rolniczego w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2015

Autorzy Joda, M.  Chojnacki, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Accidents during the agricultural transport in the province West Pomeranian in the years 2008-2015
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę wypadków, które miały miejsce podczas czynności związanych z transportem rolniczym w gospodarstwach indywidualnych województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2015. Dane opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie. Stwierdzono, że do największej ilości zdarzeń dochodzi podczas transportu z udziałem przyczep i ciągników rolniczych oraz podczas wykonywania ręcznych prac transportowych. Największy odsetek zdarzeń miał miejsce na polach i łąkach, w obejściu gospodarstw i podczas poruszania się po drogach publicznych. Rolnicy wskutek wypadku najczęściej doznają urazów kończyn górnych i dolnych, a także wielonarządowych.
EN In the article is presented an analysis of accidents that occurred during the activities related to transport in agricultural farms in West Pomeranian Province in 2008-2015. Data were elaborated on the basis of information provided by the Department of Regional Agricultural Social Insurance Fund in Koszalin. It was found that the largest number of events occurred during transport involving trailers and tractors as well as during manual handling. The highest percentage of events took place on the fields and meadows, farms farmyard and during moving on public roads. Farmers suffered as a result of the accident of the upper and lower limbs, as well as multiple organs of their bodies.
Słowa kluczowe
PL gospodarstwo rolne   bezpieczeństwo pracy   wypadek   transport rolniczy   województwo zachodniopomorskie  
EN farm   work safety   accident   agricultural transport   West Pomeranian province  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 11--15
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Joda, M.
  • Politechnika Koszalińska
autor Chojnacki, J.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
1. Biuro Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2008 roku. Warszawa 2009.
2. Biuro Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2009 roku. Warszawa 2010.
3. Biuro Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku. Warszawa 2011.
4. Biuro Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2011 roku. Warszawa 2012.
5. Biuro Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2012 roku. Warszawa 2013.
6. Biuro Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2013 roku. Warszawa 2014.
7. Biuro Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2014 roku. Warszawa 2015.
8. Biuro Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w 2015 roku. Warszawa 2016.
9. Chojnacki J., Joda M.: Bezpieczeństwo osób podczas obsługi zwierząt gospodarskich. Logistyka 5/2014, str. 217-221.
10. Dz. U. 2016 r. poz.: 277. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
11. Jaskułowska A., Pawlak, J.: Wypadki przy pracy w rolnictwie polskim w latach 2003-2007 ze szczególnym uwzględnieniem obsługi maszyn. Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2009, str. 121-130.
12. Joda M., Chojnacki J.: Accidents during the use of tractors in individual farms. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 60.2 (2015): 36-39.
13. Klepacki B., Wysokiński M., Jarzębowski S.: Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych, Logistyka, 2/2013, str.25-27.
14. Kromulski J., Szczepaniak J., Pawłowski T.: Model układu sterowania ze sprzężeniem zwrotnym (człowiek-agregat rolniczy) w aspekcie bezpieczeństwa ruchu. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56.2 (2011): 101-104.
15. Król M. A.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Przegląd regulacji prawnych i instytucjonalnych oraz analiza powiązań z systemami zabezpieczenia społecznego. Rozwiązania w Polsce i wybranych krajach europejskich, opracowanie wykonane w ramach umowy „Kompleksowe wsparcie”. Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2013.
16. Pawłowski T., Kromulski J.: Identyfikacja czasu reakcji kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu maszyn rolniczych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53.4 (2008): 33-36.
17. Rokicki T., Wicki. L.: Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki. Wieś jutra 01 (2010): 41-42.
18.Szczepaniak J.:Symulacja zachowań dynamicznych maszyn rolniczych z uwzględnieniem kryterium stateczności dla potrzeb bezpieczeństwa ruchu. Rozprawa habilitacyjna Nr 28, Inżynieria Rolnicza, 8(106), ISSN 1429-7264. 19.
19. Wysokiński M., Kosędka I.: Procesy logistyczno-produkcyjne w rolnictwie jako źródła wypadków. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16.5 (2014): 233-237.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c909244f-4a45-462a-95d3-779f8aeb1f88
Identyfikatory