Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c9064417-6fce-4232-8226-58ef2b1b9eb7

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Analiza i badanie magnetoreologicznego sprzęgła rozruchowo-przeciążeniowego

Autorzy Jędryczka, C.  Szeląg, W.  Myszkowski, A.  Barański, M. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Analysis and testing of the magnetorheological startingoverload clutch
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania sprzęgła rozruchowo-przeciążeniowego o nastawianym momencie obrotowym sprzęgającym. W sprzęgle, jako medium robocze zastosowano ciecz magnetoreologiczną (ang. magnetorheological fluid, MRF). Nastawę momentu sprzęgającego realizuje się poprzez zmianę pola magnetycznego w obszarze z cieczą MR. Jako źródło pola magnetycznego wykorzystano magnesy trwałe wykonane ze spieku neodymu żelaza i boru. Do analizy, wyznaczenia paramentów funkcjonalnych oraz projektowania sprzęgła wykorzystano polowy algorytm i program komputerowy do symulacji nieustalonych sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, ferrohydrodynamicznych i cieplnych. W rozważaniach uwzględniono także dynamikę elementów ruchomych układu napędowego składającego się z silnika napędowego, sprzęgła i obciążenia. Zbudowane sprzęgło magnetoreologiczne wykorzystano do poprawy synchronizacji magnetoelektrycznego silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim (ang. Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor, LSPMSM) napędzającego wentylator przemysłowy. Przedstawiono wybrane rezultaty badań symulacyjnych i eksperymentalnych potwierdzające przydatność opracowanego sprzęgła do poprawy synchronizacji silnika obciążonego wentylatorem charakteryzującym się dużym momentem bezwładności.
EN In the paper the design and the principle of operation of the overload-starting clutch have been presented. In proposed clutch the magnetorheological fluid (MRF) has been used as a working medium. The change of the clutching torque is achieved by change of the magnetic flux density excited by permanent magnets in the area of MRF. The field model, algorithm of solving coupled equations and developed software for analysis of coupled transient electromagnetic, ferrohydrodynamic and thermal phenomena have been presented. The equations of mechanical equilibrium of the movable elements have been taken into account. The prototype of designed clutch has been used to improve synchronization of the line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) driving the industrial fan. The selected results of the experiments have been presented. Obtained results show that elaborated clutch successfully improves synchronization of tested motor for high inertia fan load.
Słowa kluczowe
PL ciecz magnetoreologiczna   zjawiska sprzężone   synchronizacja magnetoelektrycznego silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim   LSPMSM  
EN magnetorheological fluids   coupled phenomena   synchronization of the line start permanent magnet synchronous motors   LSPMSM  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2015
Tom Nr 3 (107)
Strony 127--132
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Jędryczka, C.
autor Szeląg, W.
autor Myszkowski, A.
autor Barański, M.
Bibliografia
[1] Barański M., Szeląg W., Jędryczka C., Mikołajewicz J., Łukaszewicz P.: Analiza i badanie silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim i magnesach w wirniku rozłożonych w kształcie litery U. Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Nr 2b/2013 s. 107-111.
[2] Idziak P., Barański M., Łyskawiński W., Kowalski K., Ocena wybranych parametrów energetycznych modelowych silników prądu przemiennego małej mocy o różnych konstrukcjach wirnika, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne nr 100, 2013, wyd. BOBRME Komel,, s. 53-57.
[3] Ngatu, G.T.; Wereley, N.M., Viscometric and Sedimentation Characterization of Bidisperse Magnetorheological Fluids, Magnetics, IEEE Transactions on , vol.43, no.6, pp.2474,2476, June 2007.
[4] Jędryczka C., Sujka P., Szeląg W.: The influence of magnetic hysteresis on magnetorheological fluid clutch operation, COMPEL, Vol. 28 No. 3, 2009, pp. 711-721.
[5] Jędryczka C., Szeląg W.: Sposób regulacji momentu sprzęgającego w magnetoreologicznym sprzęgle wiskotycznym, patent nr P-391466, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Uznanie patentu - Warszawa 09.01.2014 r.
[6] Jędryczka C., Szeląg W., Wojciechowski R., FE Analysis of Magnetorheological Brake with Hybrid Excitation, SELM 2013, 15 – 18 May 2013, Zawiercie, Poland, online: http://ieeexplore.ieee.org/
[7] Szeląg W.: Przetworniki elektromagnetyczne z cieczą magnetoreologiczną, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
[8] Yadmellat, P.; Kermani, M.R., Adaptive Modeling of a Magnetorheological Clutch, Transactions on Mechatronics, IEEE/ASME, vol.19, no.5, pp.1716-1723, Oct. 2014 doi: 10.1109/TMECH.2013.2292594.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c9064417-6fce-4232-8226-58ef2b1b9eb7
Identyfikatory