Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c8fea218-8d6d-4082-b4e0-ae4736946bde

Czasopismo

Transport Problems

Tytuł artykułu

Barriers to and enablers for European rail freight transport for integrated door-to-door logistics service. Part 1: Barriers to multimodal rail freight transport

Autorzy Islam, D. M. Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Bariery i możliwości dla europejskiego przewozu towarów koleją do zintegrowanej obsługi logistycznej door-to-door. Część 1: bariery multimodalnego transportu towarów koleją
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The objective of this paper is to examine and identify barriers to and enablers for the European rail freight transport services as a transport chain partner along the supply chains in the changing market scenario. The changing market scenario includes, among others, requiring 'door-to-door' rather than 'terminal to terminal' and integrated service, competitive ability to attract non-rail cargo type, changes in the customer requirements (e.g. reliable service) and changes in the operational requirements and practices. Using a literature review method, the paper is presented in two parts. The part 1 focuses on the identification of barriers to the European rail freight service by reviewing freight logistics services for global supply chains followed by the current performance of European rail freight transport followed by a discussion on the rail freight market liberalisation in Europe. Then rail freight transport in the Unites States (U.S.) is discussed. The research notes that although the background, scope and necessity for reform measures in Europe differ from those of the U.S., some lessons can be learned and the main lesson is that an appropriate reform measure can enhance rail sector competitive ability in Europe. Examining and identifying the barriers in the part 1 (with the pan-Pacific examples of rail freight transports), the part 2 of the paper focuses on recommending clear actions and steps as enablers for the rail freight industry in general and operators in particular. The research in part 1 of the paper finds that: • In many European countries, the rail freight market is not fully liberalised. In such market segment, infrastructure managers do act independently for incumbents and new entrant operators that hamper the progress of building a competitive market; • The rail operators have not yet achieved the service quality (e.g. customer tailored service) needed for the modern supply chains; • They operate ‘terminal-to-terminal’ but modern supply chain needs door-to-door service; • They act primarily for the ‘terminal-to-terminal’ chain; but modern supply chain needs total transport chain; not a part of it.
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zidentyfikowanie barier oraz możliwości dla usług europejskiego przewozu towarów koleją jako partnera łańcucha transportowego wzdłuż łańcuchów dostaw w zmieniającej się sytuacji na rynku. Zmiana sytuacji na rynku obejmuje, między innymi potrzebę „door-to-door”, a nie „terminal-to-terminal” oraz usługi zintegrowane, konkurencyjną zdolność przyciągania niekolejowych typów ładunków, zmiany wymagań klientów (np. niezawodny serwis) oraz zmiany w wymaganiach operacyjnych i praktykach. Przy zastosowaniu metody przeglądu literatury artykuł składa się z dwóch części. Część 1. koncentruje się na identyfikacji barier dla usług europejskiego przewozu towarów koleją przez przegląd towarowych usług logistycznych dla globalnych łańcuchów dostaw, a następnie przez bieżącą wydajność europejskiego transportu towarów koleją, po czym przez dyskusję na temat liberalizacji rynku przewozu towarów w Europie. Omówiony został przewóz towarów koleją w Stanach Zjednoczonych (U.S.) W badaniu zauważono, że choć tło, zakres i konieczność działań reformatorskich w Europie różnią się od tych z USA., można wyciągnąć pewne wnioski, a główną lekcją jest to, że właściwym środkiem reformy można zwiększyć zdolności konkurencyjne sektora kolejowego w Europie. Część 2. artykułu skupia się na rekomendowaniu jasnych działań i kroków jako szans dla branży przewozu towarów koleją, a w szczególności dla operatorów. Badania w części 1. artykułu pokazują, że: • w wielu krajach europejskich rynek kolejowych przewozów towarowych nie jest w pełni zliberalizowany. W takim segmencie rynku, zarządcy infrastruktury działają niezależnie dla starych i nowo wchodzących operatorów, co utrudnia postęp budowy konkurencyjnego rynku; • operatorzy kolejowi nie osiągnęli jeszcze jakości usług (np. dostosowanie usług dla klienta) potrzebnej w nowoczesnych łańcuchach dostaw; • działają w sposób „terminal-to-terminal”, a nowoczesny łańcuch dostaw wymaga usług „door-to-door”; • działają przede wszystkim dla łańcucha „terminal-to-terminal”, a nowoczesny łańcuch dostaw wymaga całkowitego łańcucha transportowego, nie tylko jego części.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   zdolność konkurencyjna   łańcuchy transportowe   łańcuch dostaw   door-to-door  
EN rail freight   competitive ability   transport chains   supply chain   door-to-door  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Transport Problems
Rocznik 2014
Tom T. 9, z. 3
Strony 43--56
Opis fizyczny Bibliogr. 45 poz.
Twórcy
autor Islam, D. M. Z.
Bibliografia
1. Network Rail. Long Term Planning Process: Freight Market Study. October 2013 a. P. 78.
2. Eurostat. Energy, transport and environment indicators. European Commission. 2012. ISSN 1725-4566. P. 23-24.
3. Frémont, A. Shipping Lines and Logistics. Transport Reviews: A. 2009. Vol. 29. No. 4. P. 537-554.
4. European Commission. White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. COM (2011) 144 final. Brussels. 28 March 2011a.
5. Daugherty, P.J. & Stank, T.P. & Ellinger, A.E. & et al. Leveraging logistics/distribution capabilities: the effect of logistics service on market share. Journal of Business Logistics. 1998. Vol. 19. No. 2. P. 35-51.
6. Islam, D.M.Z. & Meier, J.F. & Aditjandra, P.T. & Zunder, T.H. & Pacec, G. & et al. Logistics and supply chain management. Research in Transportation Economics. 2013. Vol. 41. No. 1. P. 3-16.
7. Langley, C.J. & Coyle, J.J. & Gibson, B.J. & et al. Managing Supply Chain: A Logistics Approach. South-Western Cengage learning. 2008.
8. Islam, D.M.Z. What should be done for European rail freight transport? A logistics perspective. In: 13th WCTR. July 15-18 2013. Rio de Janeiro, Brazil.
9. The World Bank. Global Ranking. International Logistics Performance Index 2012. Available at: http://lpisurvey.worldbank.org/about.
10. Notteboom, T.E. & Winkelmans, W. Structural changes in logistics: how will port authorities face the challenge? Maritime Policy & Management 2001. Vol. 28. No. 1. P. 71-89.
11. Monios, J. The role of inland terminal development in the hinterland access strategies of Spanish ports. Research in Transportation Economics. 2011. Vol. 3. P. 59-66.
12. Rodrigue, J.P. & Notteboom, T. The terminalisation of supply chains: reassessing the role of terminals in port/hinterland logistical relationships. Maritime Policy & Management. 2009. Vol. 36. No. 2. P. 165-183.
13. Posner III, H. Rail Freight in the USA: Lessons for Continental Europe. CER Essay Series – The Voice of European Railways. CER. January, 2008.
14. Jackson, R. & Islam, D.M.Z. & Zunder, T.H. & et al. The potential of low density high value rail freight market in Europe. In: 13th WCTR. July 15-18 2013. Rio de Janeiro, Brazil.
15. Gouvernal, E. & Daydou, J. Container Railfreight Services in North‐west Europe: Diversity of Organizational Forms in a Liberalizing Environment. Transport Reviews: A. 2005. Vol. 25. No. 5. P. 557-571.
16. European Commission. EU Transport in Figure: Statistical pocketbook 2012. Mobility and Transport. Transport Statistics. 2013a. Table 2.2.2. Available at: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2012/pocketbook2012.pdf.
17. Single Wagonload Freight. CER Factsheet. The Voice of European Railways. 08 November 2012a. P. 4.
18. European Intermodal Association. Intermodal Yearbook 2011/2012.
19. Intermodal Freight Transport. CER Factsheet. The Voice of European Railways. 08 November 2012b. P. 4.
20. European Commission. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. A communication from the Commission. COM (2011) 112 final. Brussels. 8 March 2011b.
21. Zunder, T.H. & Islam, D.M.Z. & Mortimer, P.N. & Aditjandra, P.T. & et al. How far has open access enabled the growth of cross border pan European rail freight? A case study. Research in Transportation Business and Management. 2013. Vol. 6. P. 71-80.
22. Competition in Europe’s rail freight market. 2006. Hamburg: DVV Media Group GmbH Eurail Press. CER. P.7.
23. IBM. Rail Liberalisation Index 2011. Market opening: comparison of the rail markets of the Member States of the European Union, Switzerland and Norway. A study conducted by IBM Deutschland GmbH in collaboration with Prof. Dr. Christian Kirchner, Humboldt-University Berlin, Brussels, 20 April, 2011.
24. Railway Gazette International. Court ruling on separation. April 2013. P. 8.
25. DB and SNCF in war of words. Wednesday, 10 April 2013a. Available at: http://www.lloydsloadinglist.com.
26. New anti-competition complaint against Fret SNCF. 10 April 2013b. Available at: http://www.lloydsloadinglist.com.
27. European Commission. Press Release on European Railways at a junction: the Commission adopts proposals for a Fourth Railway Package. 2013b. Brussels. Available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-65_en.htm.
28. Press Release. CER. The Voice of European Railways. Brussels. 8 May 2013.
29. UIRR. UIRR Report on European road-rail combined transport 2012-13. 2013. Belgium.
30. Nash, C. Unravelling the fourth railway package. Railway Gazette International. November 2012. P. 90.
31. Railway Gazette International. European Parliament waters down unbundling proposals. 26 February 2014.
32. Baumol, W.J. Contestable markets: an uprising in the theory of industrial structure. American Economic Review. 1982. Vol. 72. No. l. P. I-1 5. In: Brewer, P.R. Contestability in UK rail freight markets: The economics of open access. Transport Policy. 1996. Vol. 3.No. 3. P. 92.
33. Brewer, P.R. Contestability in UK rail freight markets: The economics of open access. Transport Policy. 1996. Vol. 3. No. 3. P. 93.
34. Network Rail. A better railway for a better Britain. 2013b. Available at: http://www.networkrail.co.uk/publications/strategic-business-plan-for-cp5/
35. European Commission. EU Transport in Figure: Statistical pocketbook 2012. Mobility and Transport. Transport Statistics. 2012. Table 2.2.2. Available at: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2012/pocketbook2012.pdf.
36. Spychalski, J.C. & Swan, P.F. U.S. rail freight performance under downsized regulation. Utilities Policy. 2004. Vol. 12. P. 165-179.
37. Levinson, M. The BOX: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger. USA: Princeton University Press. 2006.
38. The Economist. American railways: High-speed railroading. 22 July 2010. Available at: http://www.economist.com/node/16636101.
39. Network Rail. The Value of Rail Freight. Available at: www.networkrail.co.uk.
40. Network Rail. Statistics on Freight moved (annual). 7 June 2012.
41. Network Rail. Strategic Business Plan update - Supporting document. Strategic Freight Network. July 2007.
42. Freight Transport Association. The Logistics Report 2013. Kent. UK
43. McNaulty, R. Realising the potential of GB Rail Freight: Report of the Rail Value for Money Study- Summary Report. DfT and ORR. May 2011. P. 22.
44. The Port of Felixstowe. The Schedule of Inbound freight train. 2013. Available at: http://www.portoffelixstowe.co.uk/rail/train-schedule.
45. Veenstra, A.W. Empty container reposition: the port of Rotterdam case. In: Managing closed-loop supply chains. Chapter 6. Berlin: Springer. 2005. P. 65-76.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c8fea218-8d6d-4082-b4e0-ae4736946bde
Identyfikatory