Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c8f98cca-e2f1-4be8-8302-d8047a0ff4d1

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Ocena mocy cieplnej aparatów wymiany ciepła siłowni parowych dla różnych stanów ich użytkowania w aspekcie degradacji termicznej

Autorzy Hajduk, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Thermal Power Appraisal of Steam Power Plant Heat Exchangers for Their Various Operating Modes in the Aspect of Their Thermal Degradation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Odkładające się osady na powierzchniach wymiany ciepła wymienników ciepła w okrętowych i lądowych siłowniach parowych są przyczyną m.in. wzrostu spiętrzeń temperatur oraz związanego z tym pogorszenia stopnia próżni w skraplaczach. Proces degradacji termicznej prowadzi zawsze do zmniejszenia strumienia cieplnego transportowanego przez wymienniki, a w końcowym efekcie do zmniejszenia sprawności danego układu cieplnego. Okazuje się jednak, że utrata mocy cieplnej wymiennika ciepła nie zależy tylko od wartości samych oporów ciepłych osadów, ale jest również ściśle skorelowana z atrybutami cieplnymi wymiennika ciepła, tj. wartościami współczynnika przenikania ciepła w różnych stanach eksploatacyjnych wymiennika. W artykule opisano powyższe zjawiska oraz zaprezentowano rezultaty własnych badań eksperymentalnych.
EN The fouling presence on the heat transfer surfaces of the heat exchangers within the stationary and the ship steam power plants cause an increase in terminal temperature difference values and entails a decrease of the vacuum level, as well. The thermal degradation process always leads to reducing the thermal flux transported by the heat exchangers and decreasing total efficiency of the thermal unit, finally. It turns out, however, that the loss of thermal power of a heat exchanger does not only depend on the fouling thermal resistance but is also closely correlated with the thermal attributes of given heat exchanger, i.e. the heat transfer coefficient values at various operating conditions for that heat exchanger. The article describes the above-mentioned phenomena and presents the results of the author’s own experimental research.
Słowa kluczowe
PL siłownie parowe   skraplacze   wymienniki regeneracyjne   degradacja cieplna   użytkowanie wymienników ciepła  
EN steam power plants   condensers   heat recovery exchangers   thermal degradation   operating modes of heat exchangers  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2018
Tom nr 108
Strony 43--54
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Hajduk, T.
  • Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych, t.hajduk@wm.umg.edu.pl
Bibliografia
[1] Antar, M.A., Zubair, S.M., 2007, The Impact of Fouling on Performance Evaluation of Multi-Zone Feedwaters Heaters, Applied Thermal Engineering, vol. 27, s. 2505–2013.
[2] Brahim, F., Augustin, W., Bohnet, M., 2003, Numerical Simulation of the Fouling Structured Heat Transfer Surfaces, ECI Conference on Heat Exchanger Fouling and Cleaning. Fundamentals and Applications, s. 121–129.
[3] Brodowicz, K., 1982, Teoria wymienników ciepła i masy, PWN, Warszawa.
[4] Butrymowicz, D., 2001, Influence of Fouling and Inert Gases on the Performance of Regenerative Feedwater Heaters, Archives of Thermodynamics, vol. 23, no. 1–2, s. 127–140.
[5] Butrymowicz, D., Hajduk, T., 2006, Zagadnienia degradacji termicznej wymienników ciepła, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, R. XIII, vol. 3, nr 121, s. 111–117.
[6] Chenoweth, J.M., 1990, Final Report of the HTRI/TEMA Joint Commitee to Review the Fouling Section of the TEMA Standards, Heat Transfer Engineering, vol. 11, no. 1, s. 73–107.
[7] Chmielniak, T., 2008, Technologie energetyczne, WNT, Warszawa.
[8] Cunningham, J., 1981, The Effect of Use of Noncondensable Gases on Enhanced Surface Condensers, w: Marto, P.J., Nunn, R.H. (eds.), Power Condenser Heat Transfer Technology, Hemisphere Publishing Co, New York.
[9] Dobosiewicz, J., 2006, Wpływ jakości wody zasilającej i kotłowej na trwałość powierzchni ogrzewalnych, Energetyka, nr 7, s. 517–521.
[10] Dobosiewicz, J., Zbroińska-Szczechura, E., 2000, Diagnostyka materiałowa i cieplna skraplaczy, Energetyka, vol. LIV, nr 3(549), s. 122–124.
[11] Förster, M., Bohnet, M., 2002, Modification of the Interface Crystal/Heat Transfer Surface to Reduce Heat Exchanger Fouling, w: Müller-Steinhagen, H., Malayeri M.R., Watkinson, A.P. (eds.), Heat Exchanger Fouling. Fundamental Approaches & Technical Solutions, Publico Publications, Essen.
[12] Górski, Z., 2007, Budowa i działanie okrętowych wymienników ciepła. Construction and working of marine heat exchangers, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
[13] Hajduk, T., 2016, Fizyczne i chemiczne aspekty występowania zanieczyszczeń na powierzchniach wymiany ciepła w siłowniach parowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 96, s. 59–70.
[14] Hajduk, T., 2018, Research on Deposit Accumulated on Heat Exchange Surfaces in the Light of Thermal Degradation of Heat Exchange Aparatus of Steam Power Plants. Part I: Study of Real Sediments, Polish Maritime Research, vol. 25, no. 1(97), s. 99–107.
[15] Karabelas, A.J., 2001, Scale Formation in Tubular Heat Exchangers – Research Priorites, Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Pisa, s. 73–81.
[16] Knudsen, J.G., 1992, Fouling in Heat Exchangers. Overview and Summary, w: Hewitt, G.F. (ed.) Handbook of Heat Exchanger Design, Begell House Inc., New York.
[17] Kotlewski, F., Mieszkowski, M.,1972, Pomiary w technice cieplnej, WNT, Warszawa.
[18] Mwaba, M.G., Rindt, C.C.M., Vorstman, M.A.G., Steenhoven van, A.A., 2002, Calcium Sulfate Deposition on a Heated Plate and Removal Characteristics, w: Müller-Steinhagen, H., Malayeri, M.R., Watkinson, A.P. (eds.), Heat Exchanger Fouling. Fundamental Approaches & Technical Solutions, Publico Publications, Essen.
[19] Perrakis, M., Andritsos, N., Karabelas, A.J., 1999, CaCO3 Scaling Under Constant Heat Flux, w: Bott, T.R., Melo, L.F., Panchal, C.B., Somerscales, E.F.C. (eds.), Understanding Heat Exchanger Fouling and Its Mitigation, Begell House Inc., New York.
[20] Pudlik, W., 1988, Wymiana i wymienniki ciepła, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
[21] Rusowicz, A., 2004, Analiza powstających osadów w rurach skraplacza energetycznego, XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków, s. 753–761.
[22] Stańda, J., 1999, Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych, WNT, Warszawa.
[23] Szargut, J., 1993, Ekologiczne uwarunkowania energetyki, Energetyka, nr 1(463), s. 378–383.
[24] Taborek, J., 1981, Effects of Fouling and Related Comments on Marine Condenser Design, w: Marto, P.J. (ed.), Power Condenser Heat Transfer Technology, Publishing Co.
[25] Wiśniewski, S., Wiśniewski, T., 2000, Wymiana ciepła, WNT, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c8f98cca-e2f1-4be8-8302-d8047a0ff4d1
Identyfikatory
DOI 10.26408/108.04