Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c8e91c68-b5d7-4ff3-bbdb-523b3e6f18d0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Multidimensional radar display

Autorzy Wąż, M.  Naus, K.  Stupak, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wielowymiarowy obraz radarowy
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article presents methods for creating multidimensional radar presentation. Radar image distortion and problems related to the visualization of these images in the ECDIS have been described. The cardinal question in producing three-dimensional radar image display is a method of acquisition of information about the third coordinate. Contemporary navigational radars are the equipment which is based on two coordinates. Amplification of the displayed echo in radar display is depended on the effective reflection area, which may manifest a size of the observed object only in part. The reflection area is not always directly proportional to the observed objects sizes. It may be increased if appropriate radar reflectors are used. Thus the third dimension, the third coordinate, may be obtained through finding out a level of radio location signal, reflected and coming back to the receiver.
PL Zasadniczym zagadnieniem w tworzeniu radarowego obrazu trójwymiarowego będzie sposób pozyskania informacji o trzeciej współrzędnej. Współczesne radary nawigacyjne są urządzeniami dwuwspółrzędnymi. Wzmocnienie wyświetlanego echa na obrazie radarowym jest uzależnione od powierzchni skutecznego odbicia, która tylko po części może świadczyć o wielkości obserwowanego obiektu. Powierzchnia ta nie zawsze jest wprost proporcjonalna do wielkości (gabarytów) obserwowanych obiektów. Może być zwiększona dzięki zastosowaniu odpowiednich reflektorów radarowych. Trzecim wymiarem, trzecią współrzędną, może być zatem poziom odbitego i powracającego do odbiornika sygnału radiolokacyjnego. Artykuł przedstawia metodę tworzenia wielowymiarowego obrazu radarowego. Opisane zostały zniekształcenia obrazów radarowych i problemy związane z wizualizacją tych obrazów w systemie ENC.
Słowa kluczowe
PL radar nawigacyjny   obraz radarowy   obraz trójwymiarowy  
EN navigation radar   radar display   3D display   multidimensional display  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1399--1404, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il.
Twórcy
autor Wąż, M.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, m.waz@amw.gdynia.pl
autor Naus, K.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, k.naus@amw.gdynia.pl
autor Stupak, T.
Bibliografia
1. Andrzejewski P., Kurzak J., Wprowadzenie do OpenGL, Wydawnictwo KWANTUM, Warszawa 2000.
2. Chin N., Frazier C., Liu P Ho, Z., Smith P., The OpenGL Graphics System Utility, Version 1.3.
3. Daniluk A., C++Builder Borland Developer Studio 2006. Kompendium programisty, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2006.
4. Kilgard M. J., The OpenGL Utility Toolkit Programming Interface API, Version 3.0, Silicon Graphics, Inc. 1996.
5. Łucznik M., Witkowski J., Morskie radary nawigacyjne. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983.
6. Meller R., Metoda generowania cyfrowej mapy radarowej symulowanej w pamięci komputera do określania pozycji okrętu metodą porównawczą. Rozprawa doktorska, AMW, Gdynia 1998.
7. Naus K., Zastosowanie dynamicznego odwzorowania perspektywicznego do zobrazowania elektronicznej Mapy Nawigacyjnej. Rozprawa doktorska, AMW, Gdynia 2003.
8. Neider J., Davis T., Woo M., OpenGL Guide, Addison-Welesy, 1993.
9. Nowak D., Wąż M., Wektorowa mapa radarowa a komputerowe zobrazowanie sytuacji nawigacyjnej. Transport nr 1(17) 2003. Politechnika Radomska 2003.
10. Richard S., Sweet M., OpenGL, Wydawnictwo HELION, Wrocław 1999.
11. Stateczny A., Kartometryczność morskich obrazów radarowych. ZN AMW Nr 2/90, Gdynia 1990.
12. Wąż M., Metoda wyznaczania pozycji okrętu za pomocą porównania obrazu radarowego z mapą morską. Rozprawa doktorska, Gdynia 2000.
13. Wąż M., Precise Matching of Radar Display with the Nautical Chart. International Conference ENC-GNSS 2009, 3-6 May, Naples (Italy); pp. 329-334.
14. Wąż M., Cichocki A., Zastosowanie algorytmów porównawczych do określania pozycji okrętu. ZN AMW 1/1999, Gdynia 1999.
15. Wąż M., Naus K., Zgrywanie obrazu radarowego z mapą morską metodą wyrównania. Logistyka nr 2/2010.
16. Wąż M., Stateczny A., Multilayer perceptron for ship’s position fixing on the base of radar picture. Conference „Neural Networks and Soft Computing” Zakopane 2000 pp. 168-173.
17. Wąż M., Stupak T., Analiza zobrazowania radarowego prezentowanego na symulatorach nawigacyjnych, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3, 2277-2284, 2013.
18. Wąż M., Świerczyński S., Stupak T., Mobilna platforma pomiarowa dla badania skutecznej powierzchni odbicia, TTS - Technika Transportu Szynowego, 10, 3497-3504, 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c8e91c68-b5d7-4ff3-bbdb-523b3e6f18d0
Identyfikatory