Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c8e3fa4c-1c5f-47c3-9579-d3b09cbd4055

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe chemików

Autorzy Moczydłowska, J. M. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN The demand for professional competence of chemists
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakich kompetencji zawodowych oczekują dziś pracodawcy reprezentujący przemysł chemiczny. Przeanalizowano 207 ogłoszeń skierowanych do kandydatów z wykształceniem chemicznym lub pokrewnym. Z badań wynika, że najwięcej ofert pracy adresowanych jest do technologów i analityków oraz do laborantów i inżynierów procesu. Wśród kompetencji miękkich pracodawcy szczególnie cenią umiejętność pracy w zespole, dokładność i sumienność oraz zdolność do myślenia analitycznego i samodzielność. Od kandydatów wymagają znajomości języka angielskiego. Bardziej zindywidualizowane są wymagania dotyczące kompetencji twardych. Co trzecie przedsiębiorstwo chemiczne precyzyjnie określa specjalistyczne umiejętności zawodowe, które musi posiadać przyszły pracownik (np. umiejętności z zakresu chromatografii białek).
EN Two-hundred-seven advertisements directed by chem. companies towards chemists asking for job were analyzed to expectations of employers concerning the professional competence of candidates. The technologists, analysts and lab workers were mostly asked. In terms of soft skills, the employers esp. valued the teamwork skills, precision and scrulupulousness, as well as anal. thinking abilities and self-relience. The candidates are expected to possess English language skills. The hard skills were more specified. The chem. companies precisely defined particular professional competences in 30% of cases (for example, skills in the area of protein chromatog.).
Słowa kluczowe
PL kompetencje zawodowe chemików   przedsiębiorstwo chemiczne   Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK)  
EN professional competence of chemist   chemical company   Sectoral Qualifications Framework  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1938--1940
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Moczydłowska, J. M.
  • Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, ul. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, joanna@moczydlowska.pl
Bibliografia
[1] M. Balcerwicz-Szkutnik, J. Wąsowicz, A. Skórska, Zeszyty Ekonomiczne UE w Katowicach 2017, nr 361, 7.
[2] J. Górniak, M. Kossowska, Bilans kompetencji branży. Energetyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji, Kraków 2013.
[3] M. Trojanowska, T. Rostkowski, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 2014, 32, 43.
[4] Raport Przemysł chemiczny w Polsce - pozycja, wyzwania, perspektywy, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa 2017.
[5] GUS, Biul. Statystyczny 2017, nr 1.
[6] G.O. Jr. Klemp, [w:] Report to the National Institute of Educational, Washington 1980.
[7] S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
[8] R.E. Boyatzis, The competent manager. A model for effective performance, John Wiley and Sons, New York 1982.
[9] T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
[10] D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c8e3fa4c-1c5f-47c3-9579-d3b09cbd4055
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.25