Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c8b5d274-e083-4ab2-9d08-6d84d0acb8a0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Alternatywna miara synchronizacji rozkładów jazdy

Autorzy Oziomek, J.  Rogowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The alternative measure of the synchronization of timetables
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zapewnienie rytmiczności kursowania jest problemem istotnym dla funkcjonowania transportu zbiorowego. Brakowi regularności towarzyszy szereg niekorzystnych zjawisk, a najbardziej widocznym jest dublowanie się kursów autobusów. Analiza regularności kursowania jest uznawana za jeden z licznych sposobów oceny jakości miejskiego transportu zbiorowego. Pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie, jak zsynchronizowane są kursy środków miejskiego transportu zbiorowego w warunkach, gdy poruszają się one po wspólnym fragmencie trasy. W artykule przedstawiono wybrane wskaźniki regularności kursowania autobusowych linii komunikacyjnych oraz zdefiniowana została miara do nich alternatywna. Wartości wskaźników zostały obliczone dla przykładowego układu dwóch linii komunikacyjnych kursujących w wiązce, a ich analiza pozwoliła wybrać najlepsze (w aspekcie zapewnienia regularności) momenty odjazdu obu linii.
EN Ensuring the regularity of running bus lines is a significant problem of public transport. Lack of the regularity causes lots of adverse effects and the most prominent is the duplication of the courses. The analysis of the regularity of the courses is one of many ways to evaluate the quality of urban public transport. It enables to answer the question, how the courses of urban public transport are synchronized, when they divide the common segment of routes. This article presents the selected measures of the regularity of the bus lines and defines the alternative one. Their values were calculated for the sample of two bus lines running in a bundle and their analysis allowed to choose the best (in terms of ensuring the regularity) moments of the departure of both lines.
Słowa kluczowe
PL rozkład jazdy   transport zbiorowy   transport miejski   autobusy  
EN public transport   buses   timetable   urban transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 658--661
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Oziomek, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Rogowski, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Dźwigoń W., Synchronizacja rozkładów jazdy w transporcie zbiorowym, „Transport miejski i regionalny”, nr 12/2006, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, s. 38 – 42.
2. Dźwigoń W., Hempel L., Zur Synchronisation Von Linien Im ÖPNV, 17th International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering K. Gürlebeck and C. Könke, Weimar, Germany, 12 – 14 July 2006.
3. Hakkesteegt P., Strategic operational control in public transport, Delft University of Technology, 1986.
4. Oziomek J., Rogowski A., Zagadnienie synchronizacji linii komunikacyjnych w transporcie publicznym, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 1-2/2016, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM" sp. z o.o., s. 12 – 15.
5. Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, Zeszyty NaukowoTechniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Miejskiej, Kraków 1999.
6. Wyszomirski O., Transport miejski – ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c8b5d274-e083-4ab2-9d08-6d84d0acb8a0
Identyfikatory