Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c89c09b2-c2c6-4f66-8e24-8b6a766193d3

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Comparative analysis of the rail and road transport in the CO2 emission

Autorzy Żak, J.  Gołębiowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza porównawcza transportu kolejowego i samochodowego w zakresie emisji CO2
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the article we made a comparing the rail and car transport in the CO2emission. We described the research concerning the negative influence of harmful exhaust fumes, in particular of carbon dioxide on the natural environment and the health of people. We presented main assumptions of the mathematical model of the environment-friendly transport system. We described the structure of the transport network with the help of the graph. We set characteristics describing elements of this structure and characteristics concerning vehicles especially concerning the volume of the carbon dioxide emitted by them. On account of the specificity of appearing of the transport in Poland in the model we took into account only means of road and rail transport used for the carriage of cargo and passengers, and we also divided them on account of the kind of fuel powering them. For analysis we chose the string Warsaw - Łódź, in which it is possible to move by different means of transport which transmitting different amounts of the carbon dioxide to the atmosphere. We conducted distribution of passengers flow into the transport network for three scenarios according to the criterion of the total amount of the external costs associated with the air pollution.
PL W artykule dokonano porównania transportu kolejowego i samochodowego w zakresie emisji CO2. Przedstawiono badania dotyczące negatywnego oddziaływania związków szkodliwych spalin, w szczególności dwutlenku węgla na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. Przedstawiono główne założenia matematycznego modelu proekologicznego systemu transportowego w tym przedstawiono jego elementy. Strukturę sieci transportowej przedstawiono przy pomocy grafu. Zadano charakterystyki opisujące elementy tej struktury oraz charakterystyki dotyczące pojazdów w tym wielkości emitowanego przez nie dwutlenku. Ze względu na specyfikę występowania transportu w Polsce w modelu uwzględniono tylko środki transportu drogowego i szynowego wykorzystywane do przewozu ładunków i pasażerów a także dokonano ich podziału ze względu na rodzaj zasilającego je paliwa. Dla analizy wybrano ciąg Warszawa – Łódź, w którym przemieszczać się można różnymi środkami transportu, które emitują różne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Przeprowadzono rozłożenie potoku pasażerów na sieć transportową dla trzech scenariuszy według kryterium całkowitych kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
Słowa kluczowe
PL transport   modelowanie potoku ruchu   proekologiczny system transportowy   emisja CO2  
EN transport   modelling of the distribution of traffic flow   environment-friendly transport system   CO2 emission  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 944--951
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Żak, J.
  • Faculty of Mechanical Engineering at Poznań University of Technology
autor Gołębiowski, P.
  • Faculty of Transport at Warsaw University of Technology
Bibliografia
[1] Ambroziak T., Jacyna M., Gołębiowski P., Wasiak M., Żak J.: Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO2 przez środki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2013, vol. 97, pp. 9-18.
[2] Burak-Romanowski, R., Woźniak K.: Energetyczne aspekty modernizacji linii kolejowych. Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika. 2011, vol. 108, p. 13-29.
[3] Całczyński A.: Metody optymalizacyjne w obsłudze transportowej rynku. Warszawa, 1992.
[4] Danklefsen N. (ed.): Obliczanie kosztów zewnętrznych w sektorze transport. Parlament Europejski. Bruksela, 2009.
[5] European Transport Forum 25th, Annual Meeting: Transportation planning methods, vol. I. II Proceedings of Seminar, Brunel University. England, 1997.
[6] Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Poznań – Radom, 2004.
[7] Jacyna M.: Wielokryterialna ocena rozłożenia potoku ruchu w aspekcie rozwoju infrastruktury systemu transportowego. Wydawnictwa AGH, Automatyka - półrocznik, t. 3. Kraków,1999.
[8] Jacyna M., Kakietek S., Przygocki M.: Wielokryterialne modelowanie rozłożenia potoku ruchu w multimodalnym korytarzu transportowym. Cz. II – ocena dostosowania infrastruktury do zadań. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport, 2004, vol. 52, Warszawa 2004.
[9] Jacyna, M., Merkisz, J.: EMITRANSYS – model krajowego systemu transportowego w ujęciu proekologicznym, Logistyka, 2014, vol. 4, pp. 1903-1916.
[10] Jacyna, M., Merkisz, J.: Proecological approach to modelling traffic organization in national transport system, Archives of Transport, 2014, vol. 30, iss. 2, pp. 31-42.
[11] Jacyna, M., Wasiak, M., Jacyna-Gołda, I., Pyza, D., Merkisz-Guranowska, A., Merkisz, J., Lewczuk, K., Żak, J., Pielecha, J.: A holistic approach to modelling of the ecological domestic transport system, Materiały konferencyjne XVIII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística (PANAM 2014), Santander, 06-2014.
[12] Jacyna, M., Wasiak, M., Lewczuk, K., Kłodawski, M.: Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing sustainable transport. Archives of Transport, 2014, vol. 31, iss. 2, pp. 17-30.
[13] Jacyna, M., Żak, J., Jacyna-Gołda, I., Merkisz, J., Merkisz-Guranowska, A., Pielecha, J.: Selected aspects of the model of proecological transport system. Journal of KONES, 2013, vol. 20, iss. 4, pp. 193-202.
[14] Jacyna, M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych. Warszawa 2009.
[15] Jacyna, M.: Multicriteria Evaluation of Traffic Flow Distribution in a Multimodal Transport Corridor, Taking into Account Logistics Base Service. Archives of Transport, 1999, vol.10 iss.1-2, pp.43-66.
[16] Jacyna-Gołda I., Lewczuk K., Szczepański E., Gołębiowski P.: Rozłożenie ruchu w sieci transportowej z zastosowaniem modelu EMITRANSYS w aspekcie scenariuszy rozwoju systemu transportowego. Warszawa – Poznań, 2014.
[17] Jacyna-Gołda I. Żak J., Gołębiowski P.: Models of traffic flow distribution for various scenarios of the development of proecological transport system. Archives of Transport, 2014, cz. 31, nr 3, str. 17-28.
[18] Leszczyński, J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Warszawa, 1999.
[19] Magnanti T., Wong R.: Network Design and Transportation Planning: Model and Algorithm. Transportation Science, vol. 18, 1984.
[20] Maibach, M. (eds.).: Update of the Handbook on External Costs of Transport Final Report, 2014. Available on-line: www ce.nl.
[21] Ortuzar, J., Willumsen L.: Modelling transport. Wiley, 1994.
[22] Prideaux, B.: The role of the transport system in destination development. Tourism management, 2000, vol. 21 iss. 1, pp. 53-63.
[23] Steenbrink, P.: Optymalizacja sieci transportowych. Warszawa 1978.
[24] White Paper: European transport policy for 2010: time to decide, EC 2001.
[25] Wu, C., Lei, H., Yan, X., Zhou, F.: Data Mining for Bibliometric Analysis of Traffic Flow. Proceedings of Conference on Web Mining and Web-based Application WMWA '09 2009.
[26] http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/812/2/4/zal._2_do_regulaminu_czesc_b.1_metodyka.pdf
[27] www.pkpenergetyka.pl/pl/strona/241-wielkosc-emisji
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c89c09b2-c2c6-4f66-8e24-8b6a766193d3
Identyfikatory