Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c882deb7-91c8-49ba-a2d6-00755245e04e

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Policy of Active Support for Modern Design and Fashion in the Textile and Clothing Sector and Its Influence on Regional Competitiveness (in the Global, European, and Regional Contexts)

Autorzy Wysokińska, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ aktywnej polityki wspierania rozwoju nowoczesnego wzornictwa w sektorze tekstylno-odzieżowym na konkurencyjność regionów (kontekst globalny europejski i regionalny)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In order to compete on the European and global markets firms must not only offer highquality products, they must also offer innovative and attractive designs of their products. Every firm which wishes to compete in the open, contemporary global market should focus on creating innovative projects based on creative designs and ideas put forward by their employees. The European Commission and other international organisations with a global outreach, such as UNCTAD, are concentrating on inspiring regional authorities to develop active policies aimed at assisting firms to become more competitive in this area. It is estimated that the creative sector (including modern design) is a locomotive of economic growth for the entire EU (as well as other highly developed countries), creating over 5% of the EU’s GDP and systematically increasing this share. The aim of this article is to present both the global and European policies aimed at supporting modern design and fashion, as well as to illustrate how compliance with the current demands of the market can improve a region’s competitiveness.
PL Konkurowanie na rynku europejskim i globalnym wymaga od firm nie tylko wysokiej jakości produktów ale również innowacyjnych i atrakcyjnych wzorów wyrobów. Tworzenie innowacyjnych projektów opierających się na innowacyjnych pomysłach i wzorach tworzonych przez kreatywnych pracowników powinno być więc celem każdej firmy w nowoczesnej otwartej na świat gospodarce. Zarówno Komisja Europejska jak i organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym jak m.in. UNCTAD/ONZ inspirują władze regionów do aktywnej polityki motywującej firmy do poprawy konkurencyjności w tej dziedzinie. Ocenia się, że sektory kreatywne (w tym nowoczesne wzornictwo) są motorem wzrostu gospodarczego w całej UE i innych krajach wysoko rozwiniętych a w samej tylko UE przyczyniają się do wytworzenia ponad 5% PKB i ich udział w tym zakresie systematycznie rośnie. Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektów globalnych i europejskich polityki wspierania nowoczesnego wzornictwa oraz wykazania, jak dostosowania do tych wymogów na poziomie regionów mogą przyczynić się do poprawy ich konkurencyjności.
Słowa kluczowe
PL aktywne wsparcie   inowacyjne wzornictwo   nowoczesna moda   sektor tekstylny   sektor odzieżowy   konkurencyjność regionalna  
EN active support   modern design   modern fashion   textile sector   clothing sector   regional competitiveness  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2015
Tom Nr 6 (114)
Strony 14--22
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., tab.
Twórcy
autor Wysokińska, Z.
  • Department of World Economy and European Integration, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Łódź, Poland, zofwys@uni.lodz.pl
Bibliografia
1. http://www.emergingindustries.eu/methodologies/definitions/creative-industries.aspx
2. http://unctad.org/es/paginas/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=498
3. Creative Economy: A Feasible Development Option, Creative Economy Report 2010, UNCTAD, UNDP, Geneva, 2012, p. 155-156.
4. http://unctad.org/es/paginas/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=498
5. Creative Economy Report 2010, UNCTAD, op.cit., p. 157-158.
6. European Commission Communication to the European Parliament, Council, Social and Economic Committee, and Committee of Regions. For a European Industrial Renaissance. Brussels, 22.01. 2014. COM.
7. Wysokińska Z. Analysis of the global and European markets for innovative textile and clothing products in the era of economic globalization, Chapter I, pp. 7-101 (in Polish). In: Innovation in the Textile and Clothing Sector in the European Market, Z. Wysokińska, ed., Monographs of TUL, Łódź, 2008.
8. Design for Growth & Prosperity, Report and Recommendations of the European Design Leadership Board, EUROPEAN DESIGN INNOVATION INITIATIVE, Published by DG Enterprise and Industry of the European Commission.; Ed. by Michael Thomson, Design Connect and Tapio Koskinen, Aalto University Designed by Dog Design, ISBN 978-92-79-25946; Printed by Unigrafia in Helsinki, Finland 2012.
9. Based on data from the International Trade Statistics Yearbook, UN, New York, Geneva, http://comtrade.un.org/pb/, for the respective years..
10. Pro-competition strategies of the textile and clothing industry in the light of trends on European markets (in Polish), Z. Wysokińska, ed. Monographs of TUL, Łódź, 2005, pp. 7-21.
11. The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_Rankings_2013-14.pdf
12. Innovation Union Scoreboard 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius2011_en.pdf, p. 7.
13. Potential areas and fields for the Polish economy to gain a competitive edge (in Polish), Wysokińska Z., 02.02. 2011, Expert Report fo the Ministry of Regional Development.
14. National Programme Foresight: Poland 2020 (in Polish), Results National Programme Foresight: Poland 2020, Warszawa, June 2009, pp. 25-42.
15. Creative Economy: A Feasible Development Option, Creative Economy Report 2010, UNCTAD, UNDP, Geneva, 2012, p. 158, Table 5.21.
16. Developmental Strategy for the Łódź Region (in Polish), www.lodzkie.pl.
17. Regional Innovation Strategy for the Łódź Voivodeship LORIS 2030 (in Polish), www.lodzkie.pl
18. Marzec A. Textiles (in Polish) In: Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej [Conditions and challenges in the area of foreign trade following Poland’s EU accession], RCSS, Vol. III, Warszawa, 2003, pp. 72-79.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c882deb7-91c8-49ba-a2d6-00755245e04e
Identyfikatory
DOI 10.5604/12303666.1167412