Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c86e9519-14ff-4d7c-a12e-87bb7167aab4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Symulator proceduralno-diagnostyczny przeciwlotniczego zestawu rakietowego w technologii wirtualnej z elementami technologii poszerzonej rzeczywistości : poszerzona rzeczywistość : nowe możliwości prowadzenia szkolenia [1]

Autorzy Karczmarz, D.  Butlewski, K.  Mądrzycki, P.  Puchalski, W.  Szczekala, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Air-defense system : procedural and diagnostic simulator in virtual and augmented reality technology : new capabilities in education
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplementowanym systemem do samodzielnego tworzenia scenariuszy zdarzeń, wyposażonym w interfejs użytkownika oparty na technologii poszerzonej rzeczywistości. Przedstawiono budowę systemu oraz przykładowy sposób jego wykorzystania na przykładzie symulatora proceduralno-diagnostycznego przeciwlotniczego zestawu rakietowego w technologii wirtualnej z elementami technologii poszerzonej rzeczywistości.
EN The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile aiding (advisory) device is suggested (presented), with an implemented system of independent (autonomous) events scenarios creation tool, equipped with the user interface based on the Augmented Reality technology. The structure of such a system, as well as an example of its usage, is presented in the paper. The test was conducted on the procedure-diagnostic simulator of the surface-to-air missile system in Virtual Technology, with elements of Augmented Reality applied, developed by ITWL.
Słowa kluczowe
PL obsługa techniczna   poszerzona rzeczywistość   wirtualna rzeczywistość   przeciwlotniczy zestaw rakietowy   symulator proceduralno-diagnostyczny   technologie wirtualne  
EN technical service   augmented reality   virtual reality   surface-to-air missile system   antiaircraft missile system   air defense system   procedural and diagnostic simulator   virtual technology  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1592--1595
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Karczmarz, D.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
autor Butlewski, K.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
autor Mądrzycki, P.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
autor Puchalski, W.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
autor Szczekala, M.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Bibliografia
1. Curtis D., Mizell D., Gruenbaum P., Janin A., Several Devils in the Details: Making an AR Application Work in the Airplane Factor. Proc., “Int’l Workshop Augmented Reality”, 1999, IWAR ’98, str. 47-60.
2. Haller M., Billinghurst M., Thomas B., Emerging technologies of augmented reality – interfaces and design, Idea Group Inc., 2007.
3. Henderson S., Feiner S., Exploring the Benefits of Augmented Reality Documentation for Maintenance and Repair., “IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics”, vol. 17, No. 10, October 2011, str. 1355-1368.
4. Knöpfle C., Weidenhausen J., Chauvigne L., Stock I., Template Based Authoring for AR Based Service Scenarios., “IEEE Virtual Reality”, 2005, VR’05, str. 249-252.
5. Ockerman J. J., Pritchett A. R., Preliminary Investigation of Wearable Computers for Task Guidance in Aircraft Inspection, Int’l Symp. Wearable Computers, ISWC ’98, 1998, str. 33-40.
6. Reiners D., Stricker D., Klinker G., Müller S., Augmented Reality for Construction Tasks: Doorlock Assembly., “International Workshop on Augmented Reality”, IWAR’98, San Francisco, Nov. 1998. AK Peters, str. 31-46.
7. Szczekala M., Manerowski J., Mądrzycki P., Badanie możliwości Rzeczywistości Rozszerzonej (Augmented Reality) do diagnostyki statków powietrznych, Biblioteka ITWL 7668/50, Warszawa 2013.
8. Szczekala M., Manerowski J., Mądrzycki P., Badanie możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych i ich systemów operacyjnych jako sterowników dla aplikacji szkoleniowych z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality), Biblioteka ITWL 8038/50, Warszawa 2014.
9. Wójcicki T.: Supporting the diagnostics and maintenance of technical devices with augmented reality, “DIAGNOSTYKA”, 2014, Vol. 15, No. 1, str. 43-47.
10. Wróbel K.: Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów rzeczywistości rozszerzonej w zastosowaniach przemysłowych, “Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, grudzień 2013, nr 82, s.129-136.
11. http://www.worldviz.com/products
12. http://www.worldviz.com/products/augmented-reality/artoolworks
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c86e9519-14ff-4d7c-a12e-87bb7167aab4
Identyfikatory