PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Węgiel, ropa, gaz ziemny : analiza cen w latach 2006-2011

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Coal, crude oil, natural gas : analyses of prices in the years 2006-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian cen węgla energetycznego, ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach międzynarodowych. Dwa główne rynki zbytu węgla to rejon Pacyfiku i rejon Atlantyku. Zdecydowana większość obrotów koncentruje się na rynku Pacyfiku. Obecne ceny węgla są około 40 % niższe od maksymalnych w 2008 r. Aktualnie przy imporcie węgla kamiennego do Polski około 10 mln t w skali roku wpływ cen międzynarodowych staje się istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany cen na rynku krajowym. Ceny ropy naftowej do połowy 2008 r. rosły prawie w sposób wykładniczy. Po gwałtownym spadku cen w drugiej połowie 2008 r. i utrzymywanie się cen na relatywnie niskim poziomie w 2009 r., od drugiej połowy 2010 r. obserwuje się jej wzrost, a obecny poziom cen jest tylko niższy o około 20 % od rekordu z 2008 r., a ceny znajdują się w trendzie wzrostowym. Podobna sytuacje obserwujemy na rynku gazu ziemnego. Obserwowana jest w ostatnim okresie regionalizacja cen surowców energetyczny. Poziomy cen na poszczególnych rynkach odbiorców zaczynają się kształtować odmiennie przy zbliżonych tendencjach zmian. Dotyczy to zwłaszcza takich surowców jak: ropa, węgiel i gaz ziemny
EN
The article presents the analysis of price changes of power coal, crude oil and natural gas on international markets. The two main coal markets are the region of the Pacific Ocean and the region of the Atlantic Ocean. The decided majority of turnovers is concentrated on the Pacific market. The current coal prices are about 40 % lower than the maximum prices in 2008. Currently under the import of hard coal to Poland amounting to about 10 million tons per year the influence of international prices becomes an essential factor influencing the changes of prices on the domestic market. The crude oil prices till the half of 2008 increased nearly in an exponential way. After the impetuous drop of prices in the second half of 2008 and maintenance of prices on a relatively low level in 2009, from the second half of 2010 their increase is observed, and the current price level is only by about 20 % lower from the record of 2008, and the prices indicate an increasing trend. A similar situation is observed on the natural gas market. In the last period regionalisation of prices of energy raw materials is observed. The price levels on individual customer markets begin to shape differently under similar change tendencies. This concerns particularly such raw materials as: crude oil, coal and natural gas.
Czasopismo
Rocznik
Strony
306--313
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • AGH w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw AGH
Bibliografia
 • 1. Blaschke W.: Ceny węgla kamiennego – rynek polski i międzynarodowy. Mat. Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Sympozja i konferencje nr 41. Wyd. Instytut GSMiE PAN. Kraków. 2000. ss. 5÷23.
 • 2. Blaschke W., Grudziński Z.: Węgiel kamienny energetyczny. Cz. I. Ceny światowe - wartość węgla. Wiadomości Górnicze. 1996, nr 9, s. 403÷411.
 • 3. Blaschke W, Grudziński Z.: Węgiel kamienny energetyczny. Cz. II. Ceny światowe – parytet importowy. Wiadomości Górnicze. 1996, nr 9, s. 412÷419.
 • 4. Blaschke W., Grudziński Z.: Parytet importowy węgla w świetle doświadczeń cenotwórstwa w Polsce i w Unii Europejskiej. Czasopismo Techniczne KTT. Kraków, nr 40-41. 1998. ss. 1÷6.
 • 5. Blaschke W, Lorenz U.: Koncepcja parytetu importowego węgla energetycznego. XI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej: „Koszty i ceny pierwotnych nośników energii a koszty i ceny energii finalnej z nich wytworzonej”. Zakopane, 5-8 października 1997. KGSM PAN - Centrum PPGSMiE PAN. Sympozja i konferencje. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN. Kraków. 1997, z. 28, ss. 255÷263.
 • 6. Blaschke W., Mokrzycki E., Blaschke S. A., Grudziński Z.: Ceny węgla kamiennego w handlu międzynarodowym. Przegląd Górniczy. 1991, nr 2, s. 12÷15.
 • 7. Blaschke W., Mokrzycki E.: Problem określenia poziomu cen węgla kamiennego energetycznego na podstawie wartości węgla w świetle cen importowych. Mat. III Konf. „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Zakopane. Sympozja i Konferencje. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN. Kraków. 1993, nr 9, s. 27.1÷27.17.
 • 8. Grudziński Z.: Wskaźniki cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna tom 8, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 2005 Kraków, s. 319÷330.
 • 9. Grudziński Z.: Relacje cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Przegląd Górniczy Nr 11-12, s. 9-14. Wyd. ZG SITG Katowice, 2009.
 • 10. Grudziński Z.: Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem elementów analizy technicznej. Przegląd Górniczy, 2011, Nr 1-2, s. 51-57. Wyd. ZG SITG Katowice.
 • 11. Kaliski M., Frączek P., Szurlej A.: Liberalizacja rynku gazu ziemnego a rozwój podziemnych magazynów gazu w Polsce, Polityka Energetyczna, 2010, Tom 13, Zeszyt 2, s. 199÷218.
 • 12. Lorenz U.: Ceny węgla energetycznego w imporcie do krajów Unii Europejskiej oraz w hipotetycznym imporcie do Polski – porównanie parytetów importowych. Przegląd Górniczy. 2001. Nr. 1. ss. 17÷25
 • 13. Lorenz U.: Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. Polityka Energetyczna, 2006, tom 9, z. specjalny. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 583÷596.
 • 14. Lorenz U.: Wzrosty i spadki cen węgla energetycznego na świecie w 2008 roku. Przegląd Górniczy, 2009, Nr 3-4 (1036-37), Wyd. ZG SITG Katowice, s. 1÷8.
 • 15. Lorenz U., Grudziński Z.: Krótkoterminowa prognoza cen węgla energetycznego. Polityka Energetyczna, 2006, tom 9, z.1. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 33÷44.
 • 16. Lorenz U., Grudziński Z.: Perspektywy dla międzynarodowych rynków węgla energetycznego. Polityka Energetyczna, 2007, tom 10, z. specjalny 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 497÷514.
 • 17. Lorenz U.: Parytet importowy węgla kamiennego energetycznego. Studia, Rozprawy, Monografie nr 82. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków 2000. s. 86.
 • 18. Lorenz U.: Parytet importowy węgla energetycznego. Czasopismo Techniczne KTT. Kraków, nr 40-41. 1998. s. 7÷14.
 • 19. Lorenz. U., Grudziński Z.: Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego. Studia Rozprawy Monografie Nr 156. 2009, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 103.
 • 20. Marzec R., Wrześniewski J.: Relacje cen na rynku kontraktów długoi krótkoterminowych węgla energetycznego importowanego do UE oraz cen eksportowych polskiego węgla energetycznego w latach 2003–2009. Materiały XXIV Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Surowce – Energia – Klimat. Zakopane, 10-13 października 2010 r. Zeszyty Naukowe Nr 78.
 • 21. Stala-Szlugaj K.: Import węgla koleją zza wschodniej granicy – uwarunkowania logistyczne. Przegląd Górniczy 2010, Nr 3-4, s. 20-26. Wyd. ZG SITG Katowice.
 • 22. Argus Coal Daily International. Wyd Argus Media Ltd
 • 23. Bank Światowy – Global Commodity Markets
 • 24. CTI – Coal Trader International. Wyd. Platts
 • 25. Euracoal Market Report 2005 - 2011
 • 26. ICR – International Coal Report. Wyd. Platts – The McGraw Hill Companies, England
 • 27. ICR Coal Statistics Monthly (sierpień 2009). Wyd. Platts – McGraw Hill Companies, England
 • 28. Regions Outside the United States. April 2011.
 • 29. U.S. Information Energy Administration 2011 a – www.eia.doe.gov
 • 30. U.S. Information Energy Administration 2011 b – World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, 5 April.
 • 31. VDKI – Verein der Kohlenimpoteure – Annual Report 2010. Facts and Trends wydania z lat 2006 – 2010
 • 32. www.apxendex.com
 • 33. www.eksporter.pl
 • 34. www.golobalcoal.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c8586ef1-dd3e-4670-a9d2-74060e2031e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.