Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c8045933-5509-4451-b784-1247104dc7c2

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Ekspozycja pracowników obsługujących tomografy rezonansu magnetycznego na pola magnetostatyczne w aspekcie narażenia zawodowego i bezpieczeństwa pracy

Autorzy Karpowicz, J.  Gryz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Exposure to static magnetic fields of personnel working with magnetic resonance scanners in view of occupational hazard and safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obrazowanie diagnostyczne techniką rezonansu magnetycznego (MRI) wymaga ekspozycji ciała pacjenta na pole magnetostatyczne i zmienne pole elektromagnetyczne. Przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania związane jest również z ekspozycją pracownika obsługującego aparaturę. W pracy scharakteryzowano tomografy rezonansu magnetycznego eksploatowane w Polsce. Przedstawiono pilotowe badania indywidualnego poziomu narażenia pracowników na pola magnetostatyczne. Dokonano również przeglądu wyników badań biomedycznych dotyczących zagrożeń zdrowia związanych z tego rodzaju ekspozycją.
EN Magnetic resonance imaging technique (MRI) requires the subjects to be exposed to a static magnetic and time-varying electromagnetic fields. The preparation, as well as execution of this examination causes also the certain risk to medical staff. In this paper, magnetic resonance scanners, operated within medical centers in Poland, are considered. Pilot studies on individual level of exposure of medical personnel to static magnetic fields are presented.
Słowa kluczowe
PL tomografy rezonansu magnetycznego   pole magnetostatyczne   hałas   narażenie zawodowe   zagrożenia zawodowe  
EN MRI scanners   electromagnetic field   noise   occupational exposure   occupational hazards  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 14, nr 4
Strony 326--330
Opis fizyczny
Twórcy
autor Karpowicz, J.
  • Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 (0) 22 623 46 50 , jokar@ciop.pl
autor Gryz, K.
  • Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 (0) 22 623 46 50
Bibliografia
1. J. Karpowicz, K. Gryz: Zagrożenia zawodowe personelu medycznego obsługującego rezonans magnetyczny, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 255-257.
2. WHO Environmental Health Criteria 232, Static Fields, 2006, http://www.who.int/peh emf/publications/reports/ehcstatic/en/index.html
3. J. Karpowicz, K. Gryz: Health Risk Assessment of Occupational Exposure to a Magnetic Field From Magnetic Resonance Imaging Devices, JOSE, vol. 12, 2006, s. 155-167.
4. J. Karpowicz, M. Hietanen, K. Gryz: Occupational risk from static magnetic fields of MRI scanners, Environmentalist, vol. 27, 2007, s. 533-538.
5. PN-90/N-08000. Dane ergonomiczne do projektowania. Wymiary ciała ludzkiego.
6. A. Gedliczka: Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa 2001.
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Załącznik 2, Część E, Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz-300 GHz, DzU nr 217, poz. 1833.
8. WHO Environmental Health Criteria 238, Extremely Low Frequency Fields (ELF), 2007, http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html
9. P.J. Reilly: Applied bioelectricity. From electrical stimulation to electropathology, New York 1998.
10. S. Ueno, M. Iwasaka: Properties of diamagnetic fluid in high gradient magnetic fields. J Appl Phys, vol. 75, 1994, s. 7177-7179.
11. T.S. Tenforde: Interaction mechanisms and biological effects of static magnetic fields, Automedica, vol. 14, 1992, s. 271-293.
12. Y. Kinouch, H. Yamagusch, T.S. Tenforde: Theoretical analysis of magnetic field interactions with aortic blood flow, Bioelectromagnetics, vol. 17, 1996, s. 21-32.
13. Y.G. Dorfman: Physical Phenomena occurring in live object under the effect of constant magnetic field, [w] Y.A. Kholodov, (ed.): Influence of Magnetic Field on Biological Objects, Springfield, VA, National Technical Information Service, Report JPRS63038, 1971, s. 11-19.
14. J.R. Keltne, M.S. Ross, P.R, Brakema, T.E. Budinge: Magnetohydrodynamics of blood flow, Magnetic Resonance in Medicine, vol. 16, 1990, s. 139-149.
15. ICNIRP Statement: 2004, Medical Magnetic Resonance (MR) Procedures: Protection of Patients. Health Physics, vol. 87, 2004, s. 197-216.
16. J.F. Schenck, C.L. Dumoulin, R.W. Redington, H.Y. Kressel, R.T. Elliott, I.L. McDougall: Human exposure to 4.0-Tesla magnetic fields in a whole-body scanner, Med Phys, vol. 19, 1992, s. 1089-1098.
17. IARC Non-ionizing radiation, Part 1: Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields, IARC Monographs 80, IARC Press: Lyon 2002, s. 429.
18. P.W. Neurath: High gradient magnetic field inhibits embryonic development of frog, Nature, vol. 219, 1968, s. 1358-1359.
19. S. Ueno, K. Harada, K. Shiokawa: The embryonic development of frog under strong DC magnetic fields, IEEE Trans Magnet. Mag., vol. 20, 1984, s. 1663-1665.
20. S. Simi i inni: Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, Mutation research, vol. 645, 2008, s. 39-43.
21. P. Jeheson, D. Duboc, T. Lavergne, F. Guize, M. Degeorges, A. Syrota: Change in human cardiac rhythm induced by 2-T static magnetic field, Radiology, vol. 166, 1998, s. 227-230.
22. C. Johansen: Electromagnetic fields and health effects-epidemiologic studies of cancer, diseases of the central nervous system and arrhythmia-related heart diseases, Scand J Work Environ Health, vol. 30, 2004, suppl. 1, s. 1-80.
23. D.A Savitz, D. Liao, A. Saestre, R.C. Kleckner, R. Kavet: Magnetic Field Exposure and Cardiovascular Disease Mortality among Electric Utility Workers, American Journal of Epidemiology, vol. 149, 1999.
24. J. Sahl i inni: Occupational magnetic field exposure and cardiovascular mortality in a cohort of electric workers utility, American Journal of Epidemiology, vol. 156, s. 913-918.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c8045933-5509-4451-b784-1247104dc7c2
Identyfikatory