Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c7e7f475-776f-43bc-b3bd-c9da3c4de0be

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska

Tytuł artykułu

Ocena wpływu wybranych surowców pochodzenia rolniczego na skład chemiczny i uzysk biogazu

Autorzy Owczuk, M.  Matuszewska, A.  Kruczyński, S. W. 
Treść / Zawartość http://www.ip.simr.pw.edu.pl/zn/
Warianty tytułu
EN Impact assessment of agricultural origin of some of raw materials for chemical composition and output of biogas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań potencjału metanogennego kiszonki kukurydzianej i gnojowicy świńskiej, wykorzystanych jako surowce w procesie fermentacji beztlenowej. Badaniom poddano 6 mieszanek, różniących się udziałem procentowym obu substratów. Zbadano wpływ składu mieszaniny reakcyjnej na kinetykę procesu, a także określono średnią dobową i sumaryczną wydajność produkcji biogazu i metanu, czas fermentacji oraz skład procentowy powstającego biogazu. Stwierdzono, że na wydajność biogazu i metanu wpływa zawartość kiszonki kukurydzianej. W badanym zakresie stężeń wydajność ta była tym większa im więcej było tego substratu w mieszance. Jednakże mniejsze obciążenia reaktora ładunkiem organicznym powodowały zwiększenie szybkości produkcji metanu – brak lub krótsze czasy inhibicji procesu.
EN The article presents the results of methanogenic potential of maize silage and pig manure, used as raw materials in the process of anaerobic digestion. 6 blends were tested, differing in the percentage of both substrates. The influence of the composition of the reaction kinetics of the process, and the mean daily and total efficiency of biogas production and methane fermentation time and the percentage composition of the resulting biogas. It was found that the yield of biogas and methane content affects corn silage. In the tested concentrations the yield was higher, the more the substrate was in the mixture. However, a smaller load reactor organic load caused an increase in the rate of methane production - the absence or shorter inhibition process.
Słowa kluczowe
PL kiszonka kukurydziana   gnojowica świńska   fermentacja metanowa   biogaz  
EN maize silage   pig slurry   anaerobic digestion   biogas  
Wydawca Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
Rocznik 2014
Tom z. 1/97
Strony 153--161
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Owczuk, M.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
autor Matuszewska, A.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
autor Kruczyński, S. W.
  • Instytut Pojazdów, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
[1] Ryckebosch E., Drouillon M., Vervaeren H.: Techniques for transformation of biogas to biomethane; Biomass and Bioenergy, May 2011, Volume 35, Issue 5, Pages 1633–1645.
[2] Curkowski A., Mroczkowski P., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G.: Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie; Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Warszawa, grudzień 2009.
[3] Kowalczyk-Jusko A., Mazanek A.: Agricultural biogas – characteristics, substrates and its use; COMBUSTION ENGINES, No. 1/2012 (148) 2012.
[4] Deublein D., Steinhauser A.: Biogas from waste and renewable resources, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2008.
[5] Chen Y., Cheng J. J., Creamer K. S.: Inhibition of anaerobie digestion process: A review; Bioresource Technology, July 2008, 99(10), 4044-4064.
[6] Łyczko P.: Możliwości zastosowania metody fermentacji metanowej do unieszkodliwiania odpadów w warunkach polskich; Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, czerwiec 2004.
[7] Kujawski O.: Przegląd technologii produkcji biogazu cz. I; Czysta Energia, nr 12/2009.
[8] Weiland P.: Biogas production: current state and perspectives, Applied Microbiology and Biotechnology, January 2010, Volume 85, Issue 4, pp 849-860.
[9] Kowalczyk-Jusko A., Mazanek A.: Agricultural biogas – characteristics, substrates and its use; COMBUSTION ENGINES, No. 1/2012 (148) 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c7e7f475-776f-43bc-b3bd-c9da3c4de0be
Identyfikatory