Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c7ddc64a-0970-413d-b251-0135437de105

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Rozkład natężenia promieniowania względem południa słonecznego na płaszczyźnie poziomej w kwietniu i we wrześniu

Autorzy Czekalski, D.  Tomaszek, M. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Distribution of solar radiation in relation to solar noon on horizontal surface in April and September
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Głównym celem pracy było porównanie sum promieniowania słonecznego docierającego do płaszczyzny horyzontalnej przed i po południu słonecznym. Dane do analizy statystycznej z wykorzystaniem testu Wilcoxona pochodzą ze stacji pomiarowej znajdującej się na terenie SGGW na warszawskim Ursynowie. Zakres danych obejmował miesiące kwiecień i wrzesień z lat 2005-2014. W obu miesiącach sumy promieniowania po południu były istotnie większe niż przed południem. W porównywanych dwóch parach godzin najbliższych południu słonecznemu nie było podstaw odrzucenia hipotezy o równości ich sum. Natomiast w czwartej i piątej parze godzin według hipotezy alternatywnej wyższe sumy promieniowania wystąpiły w części dnia po południu.
EN In this paper, we present comparison between a global solar radiation on a horizontal surface before and after solar noon. Ten years (2005-2014) data from meteorological station located within campus SGGW – Warsaw were used. April and September data were selected for analysis. We have used statistical Wilcoxon’s test to compare sums of solar radiation for statistical differences. Solar radition after noon is significant higher than before one, both the months. With regard to first and second pair nearest noon hours, there were no evidence to reject hypothesis about equality of hourly solar radiation before and after solar noon. However, in the fourth and fifth pair of hours, were accepted alternative hypothesises – hourly solar radition after noon is significant higher than before one.
Słowa kluczowe
PL suma promieniowania słonecznego   godzina   połowa dnia   porównanie   test kolejności par  
EN half-daily solar radiation   hourly solar radiation   comparison   paired difference test  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 59--66
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Czekalski, D.
autor Tomaszek, M.
  • SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-766 Warszawa, studentka na kierunku Technologie Energii Odnawialnej
Bibliografia
[1] Kożuchowski K.: Klimat Polski, nowe spojrzenie, PWN, Warszawa 2011.
[2] Matuszko D.: Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne na przykładzie krakowskiej serii pomiarów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
[3] Żmudzka E.: Zmienność zachmurzenia nad Polską i jej uwarunkowania cyrkulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
[4] Woś A.: Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, PWN, Warszawa 2010.
[5] Chwieduk D.: Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku, rozprawa habilitacyjna, IPPT PAN, Warszawa 2006.
[6] Bogdańska B., Podogrocki J.: Zmienność całkowitego promieniowania słonecznego na obszarze Polski w okresie 1961-1995, IMiGW, Warszawa 2000.
[7] Chochowski A., Czekalski D., Obstawski P.: Pomiary pyranometryczne na stanowisku SGGW – Ursynów. Polska Energetyka Słoneczna nr 2, 2005.
[8] Krassowska M.: Rozkład dobowego natężenia promieniowania słonecznego na płaszczyźnie poziomej w miesiącu kwietniu i wrześniu w latach 2005-2014, SGGW, praca inżynierska, Warszawa 2015.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c7ddc64a-0970-413d-b251-0135437de105
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.186