Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c7c8589d-dce6-42d1-8b0a-45806bd5bc53

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Rozkład jazdy wybranej linii miejskiego transportu zbiorowego wobec realizacji założeń zrównoważonego rozwoju transportu w województwie śląskim

Autorzy Sobczak, P.  Sierpiński, G. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Schedule of the selected line of urban transport to achieve the objectives of sustainable transport in the Silesia region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagadnienia realizacji zrównoważonego transportu w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji katowickiej. W artykule dokonano obszernej analizy połączeń autobusowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Skupiono się na analizie ilości połączeń oraz możliwości racjonalnego i ekonomicznego (głównie czasowo) zaplanowania podróży wymagającej skorzystania z 2 środków transportu (autobusu). Analizy zostały wykonane dla jednej z głównych linii pospiesznych występujących na obszarze aglomeracji katowickiej. Linia ta została przeanalizowana pod kątem korelacji rozkładu jazdy z rozkładami jazdy innych linii umożliwiających dotarcie do centrum Dąbrowy Górniczej z dwóch dzielnic miasta oraz z miasta Sławków. Jako estymatory jakości zrównoważonego transportu posłużyły wyliczone czasy oczekiwania na przesiadkę oraz liczba możliwych przesiadek z autobusów realizujących transport z dzielnic miasta i miasta Sławkowa na linię pospieszną realizującą transport na jednej z głównych arterii komunikacyjnych aglomeracji.
The paper presents the implementation of sustainable transport in the Silesia region with particular emphasis on the Katowice conurbation . The article analyzes the extensive bus routes in the Dąbrowa Górnicza city. The focus is on the analysis of the number of connections and the possibility of a rational and economic (mainly time aspect ) planning a trip that requires use of two modes of transport (bus) . Analyses were made for one of the main lines of hasty occurring in the area of the Katowice conurbation . This line was analyzed for correlation timetable schedule for other lines which reach to the center of the Dąbrowa Górnicza city from two districts of the city and the Sławków city. As the quality of sustainable transport estimators were calculated waiting times needed to change buses and the number of possible interchanges with buses carrying transport from areas of the city and the Sławków city on line hasty executing transportation to one of the main thoroughfares of the agglomeration.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   transport zbiorowy   zrównoważony transport  
EN city transport   public transport   sustainable transport  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 5846--5854
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr., CD1
Twórcy
autor Sobczak, P.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Katedra Logistyki i Transportu; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Cieplaka 1c, psobczak@wsb.edu.pl
autor Sierpiński, G.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Katedra Logistyki i Transportu; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Cieplaka 1c, gsierpinski@wsb.edu.pl
Bibliografia
1. Kowalska K., Sobczak P., Sierpiński G.: Zmiany w rozkładzie jazdy PKP i ich wpływ na mobilność w województwie śląskim, Technika Transportu Szynowego 10/2013, Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS sp. z o. o. ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź.
2. Pawłowska B.: Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
3. Sobczak P.: Rozkład jazdy PKP na przełomie 2013 i 2014 roku oraz jego wpływ na realizację zrównoważonego transportu w województwie śląskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu i Logistyka ISSN 0208-48-21 (w druku).
4. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ”Śląskie 2020”
5. White Paper: European transport policy for 2010: time to decide. COM(2001) 370, 2001.
6. White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. COM(2011) 144 2011.
7. Mniej pociągów z Będzina do Katowic. Pasażerowie tracą cierpliwość http://bedzin.naszemiasto.pl/artykul/galeria/mniej-pociagow-z-bedzina-do-katowic-pasazaerowie-traca,2153164,t,id.html (dostęp: 07.02.2014)
8. Naprawa Kolei Śląskich. Mniej pociągów, droższe bilety http://tvn24bis.pl/informacje,187/naprawa-kolei-slaskich-mniej-pociagow-drozsze-bilety,327195.html (dostęp: 07.02.2014)
9. Oficjalna strona internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego http://www.kzkgop.com.pl/ (dostęp: 08.02.2014)
10. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 - Development and International Cooperation: Environment http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm (dostęp: 07.02.2014).
11. Podział administracyjny województwa śląskiego w 2003 roku http://www.stat.gov.pl/ (dostęp: 08.02.2014)
12. System Informacji Pasażerskiej KZKGOP, http://rozkłady.kzkgop.pl (dostęp: 08.02.2014)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c7c8589d-dce6-42d1-8b0a-45806bd5bc53
Identyfikatory