Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c7963aca-e81b-40fb-8234-a7099f08b431

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Ogrody deszczowe w miastach jako jedno z narzędzi wdrażania usług ekosystemów

Autorzy Domanowska, M.  Kostecki, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Rain gardens in cities as one of the tools of ecosystem services implementation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ogrody deszczowe określić można mianem jednego z narzędzi zwiększania wykorzystania zasobów przyrodniczych miast. Doświadczenia zagraniczne wskazują, że przestrzeń publiczna w miastach może i powinna być uposażana w ogrody deszczowe. Ogrody te mają na celu wstępne oczyszczanie wody opadowej oraz wody spływającej z nawierzchni utwardzonych w mieście (dróg, placów, dachów) oraz zwiększanie powierzchni biologicznej w miastach. Ponad to oprócz funkcji oczyszczających mogą też służyć do aranżacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Jednym z założeń pojęcia usług ekosystemów jest to, iż usługi te powodują również korzyści finansowe (pośrednie i bezpośrednie). W artykule opisano zyski jakie czerpane są ze stosowania ogrodów deszczowych w mieście, tu np. zyski związane ze zmniejszaniem zużycia wody w celu podlewania terenów zieleni miejskiej. Opisano również rodzaje ogrodów deszczowych oraz sposób ich budowy.
EN Rain gardens can be described as one of the tools for increasing the use of natural resources in the cities. Foreign experience (here for example. Experience of the Australian Association of Melbourne Waters, which is engaged in promoting knowledge of building and maintaining rain gardens) indicate that public space in cities can and should be the emoluments of rain gardens. These gardens are designed to pre-treatment of rainwater and runoff from paved surfaces in the city (roads, squares , roofs) and increase biological surfaces in cities. Beyond that in addition to the cleansing function can also be used to arrange more attractive public space. One of the assumptions of the concept of ecosystem services is that these services also result in financial benefits (direct and indirect). The article describes the profits that are derived from the use of rain gardens in the city. Profits associated with reducing water consumption for irrigation of urban green areas. Paper describes also the types of rain gardens and method of their construction.
Słowa kluczowe
PL ogrody deszczowe   usługi ekosystemów   zasoby przyrodnicze miasta   przestrzeń publiczna w miastach  
EN rain gardens   ecosystem services   ecosystem services in the city   natural resources of the city  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 158 (38)
Strony 50--58
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Domanowska, M.
  • SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
autor Kostecki, J.
Bibliografia
1. COSTANZA R., 1997: The value of the world’s ecosystem services and natural capital; Nature; 387, 253-260.
2. GROOT R. S., 2002: A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services; Ecological Economics 41; Special issue: The Dynamics and Value of Ecosystem Services: Integrating Economic and Ecological Perspectives; 393-408, DOI: 10.1016/S0921-8009(02)00089-7.
3. UNITED NATIONS, 2005: Millennium Ecosystem Assessment (MA), United Nations Environment Programme.
4. TEEB, FUNDACJA SENDZIMIRA; 2011: Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, wydanie polskie: Fundacja Sendzimira, Kraków.
5. ŚMIETAŃSKA M., 2012: Program „10 000 ogrodów deszczowych?” Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3; Fundacja Sendzimira, s. 121.
6. DIETZ M.E. CLAUSEN J.C., 2006: Saturation to Improve Pollutant Retention in a Rain Garden, Environ. Sci. Technol., 2006, 40 (4), 1335–1340, DOI: 10.1021/es051644f.
7. ABI AAD M.P., SUIDAN M.T., SHUSTER W.D. 2009: Modeling Techniques of Best Management Practices: Rain Barrels and Rain Gardens Using EPA SWMM-5, J. Hydrol. Eng. 15, SPECIAL ISSUE: Low Impact Development, Sustainability Science, and Hydrological Cycle, 434–443. DOI 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000136.
8. DZ.U. 2001 NR 115 POZ. 1229 – t.uj. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
9. DZ.U. 2001 NR 62 POZ. 627 – t.uj. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c7963aca-e81b-40fb-8234-a7099f08b431
Identyfikatory