Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c790e312-d3c9-4b1b-9e91-970a68578ac8

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

System transportu małymi samolotami w Polsce : założenia modelowe i koncepcja funkcjonowania

Autorzy Marciszewska, E.  Hoszman, A. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Small aircraft transportation system in Poland : model assumptions and the concept of functioning
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój transportu lotniczego uwarunkowany jest wieloma czynnikami natury technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej i politycznej. Sektor lotniczy zawsze był postrzegany jako nośnik postępu, innowacyjności i poprawy jakości życia ludności. Pogłębiające się procesy integracji europejskiego rynku transportowego i narastająca konkurencja na rynku globalnym stwarzają nowe wyzwania i oczekiwania w stosunku do tego sektora. W transporcie lotniczym Polski procesy dostosowywania sektora transportu lotniczego do poziomu europejskiego rozpoczęły się dużo wcześniej niż w innych sektorach. Rozwój polskiego rynku lotniczego po 2004 roku jest bardzo dynamiczny i dotyczy nie tylko ruchu lotniczego, ale i portów lotniczych, które rozszerzają siatkę połączeń i konkurują o nowych operatorów lotniczych. Ciągle jednak niski jest poziom mobilności lotniczej ludności, a także dostępność usług lotniczych mierzona zarówno wskaźnikami dostępności przestrzennej, jak i demograficznej. Na mapie lotniczej naszego kraju jest wiele regionów pozbawionych dostępu do szybkiego środka transportu. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu zawartą w Białej Księdze Komisji Europejskiej podkreśla się potrzebę godzenia celów gospodarczych i rozwojowych oraz wyrównywania różnic społecznych, które wyraźnie występują w dostępie do usług lotniczych. [...]
EN The paper presents model assumptions of small aircraft transportation system in Poland based upon research done within a grant of Institute of Aviation along with Warsaw School of Economics and Warsaw Institute of Technology as well as research within the EPATS (European Personal Air Transportation System) programme. The final aim of this system is to provide a fast means of transport to all Polish regions, especially the provision of business trips to/from any region in Poland within one day at the cost comparable to travelling by car. The paper describes basic assumptions of SATS in Poland, including infrastructure and aircraft requirements. Comparisons to other means of transport are presented and the lack of any close substitute is stressed. Within the research on SATS there was a series of investigation on intra-regional mobility, passenger flows estimation based on income distribution, travel time value and intra-regional mobility statistical database. By combining the results of the above with the conclusions from the studies on air transport demand elasticities the authors come to a conclusion that there is considerable potential demand for SATS services. A draft concept of SATS functioning in Poland is also provided. The system is innovative itself not only in terms of technology but also conceptwise. Similarly, organizational aspects should be considered innovative as well. Thus, SATS will be one of the factors contributing to the development of modern and innovative economy.
Słowa kluczowe
PL transport lotniczy   koncepcja SATS   koncepcja EPATS   Polska  
EN small aircraft transportation system   SATS   European personal air transportation system   EPATS   Poland  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 153--164
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Marciszewska, E.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor Hoszman, A.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
1. Creating Employment and Prosperity in Europe, ACI EUROPE 1998.
2. Demand for Australian Domestic Aviation Services Forecasts by Market Segment, Occasional Paper 79, AGPS, Canberra 1986.
3. Estimating Air Travel Demand Elasticities, InterVISTAS Consulting Inc. 2007.
4. Hensher D.A., A Practical Approach to Identifying the Market Potential for High Speed Rail: A Case Study in the Sydney–Canberra Corridor, Institute of Transport Studies, University of Sydney, Sydney 1996.
5. Jaroszewicz A., Wróblewski W., System transportu małymi samolotami, w: Infrastruktura transportowa – szansą i barierą rozwoju regionalnego, red. J. Łacny.Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008.
6. Kaliński D., Marciszewska E., Transport lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego, w: Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia gospodarki w Polsce, SGH, Warszawa 2003.
7. Koncepcja funkcjonowania Systemu Transportu Małymi Samolotami w Polsce (draft), Instytut Lotnictwa, Warszawa 2008.
8. Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo Transportu, Warszawa 2007.
9. Starkie D., Studies in Competition and Regulatory Reform, Ashgate 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c790e312-d3c9-4b1b-9e91-970a68578ac8
Identyfikatory