Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c780ad0f-3ef4-4fc1-b74f-d84187ec8089

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Rola infrastruktury w aspekcie zrównoważonego systemu transportu

Autorzy Ambroziak, T.  Pyza, D. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Role of Infrastructure in the Aspect of Balanced Transport System
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonego systemu transportu a następnie w tym aspekcie dokonano charakterystyki infrastruktury transportu z uwzględnieniem jej wpływu na realizację procesów przewozowych. Dokonano również charakterystyki wybranych wskaźników monitorujących wykorzystanie różnych form transportu. Ponadto w artykule przedstawiono identyfikację wybranych wskaźników dotyczących struktury przewozowej, dostępności do sieci transportowej oraz oceny infrastruktury transportu.
EN Paper presents the issue of balanced transport system also in this context the characteristics of the transport infrastructure including its impact on the realization of transport processes were made. The characteristics of the selected indicators that monitor the use of different modes have also been made. In addition, the paper presents identification of selected indicators on the structure of transport, accessibility to transport networks and the evaluation of transport infrastructure.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura transportu   wskaźniki oceny infrastruktury  
EN transport infrastructure   infrastructure evaluation indicators  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2012
Tom z. 86
Strony 5--22
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Ambroziak, T.
  • Politechnika Warszawska; Wydział Transportu; Zakład Logistyki i Systemów Transportowych
autor Pyza, D.
  • Politechnika Warszawska; Wydział Transportu; Zakład Logistyki i Systemów Transportowych
Bibliografia
1. Ambroziak T., Pyza D.: Problematyka wykorzystania różnych form transportu w aspekcie zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportu. Czasopismo Logistyka nr 4/2011, ISSN 1231-5478, Poznań 2011.
2. Ambroziak T., Żak J.: Kryteria oceny rozłożenia strumieni ładunków w sieci logistycznej uwzględniając komodalność. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria Transport z.75/2010. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010.
3. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela 2011.
4. Diagnoza polskiego transportu – Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2010.
5. Downar W.: System transportowy – kształtowanie wartości dla interesariusza. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
6. Jacyna M., Nowakowski T., Pyza D., Wasiak M.: Wybrane aspekty modelowego ujęcia systemu logistycznego Polski. IV Wrocławskie Forum Logistyki i Technologii Logistycznych WROLOG-2009, Wrocław 2009.
7. Jacyna I., Pyza D.: Wybrane wskaźniki oceny infrastruktury transportowej w aspekcie komodalności. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria Transport z.72/2010. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010.
8. Kisperska–Moroń D., Krzyżaniak S. (red.).: Logistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
9. Pyza D.: System transportowy i jego ukształtowanie w Systemie logistycznym Polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria Transport z.76/2010. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010.
10. Transport – wyniki działalności w 2005/2006/2007/2008/2009/2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2006/2007/2008/2009/2010/2011.
11. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-2015, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2007.
12. Projekt rozwojowy nt. Model systemu logistycznego polski, jako droga do komodalności transportu w UE. Sprawozdanie merytoryczne z zadania 6. Kierownik projektu M. Jacyna, Warszawa 2010.
13. Transport w Polsce, Wydawnictwa Edukacyjne WIKING, www. wiking.edu.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c780ad0f-3ef4-4fc1-b74f-d84187ec8089
Identyfikatory