Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c776988d-69ad-421b-87a8-1a28d97c28f0

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Ocena wpływu wybranych dodatków stopowych na ewolucję własności mechanicznych aluminium podczas obróbki cieplnej

Autorzy Mamala, A.  Ściężor, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the selected alloying elements effect on the mechanical properties of aluminium strips during heat treatment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowoczesne stopy aluminium znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Przekłada się to na poszukiwanie nowych składów chemicznych materiałów oraz opracowywanie nowych, najczęściej zintegrowanych technologii ich przetwarzania. Niezwykłą popularnością w ostatnich latach cieszą się stopy aluminium serii 8XXX ze względu na możliwość otrzymywania ich ze złomów aluminiowych, dzięki czemu znacznie ogranicza się koszty produkcji. Z utylitarnego punktu widzenia istotna jest identyfikacja wpływu poszczególnych dodatków stopowych i domieszek obecnych w stopach 8XXX na ich własności użytkowe, a w szczególności na ewolucję własności mechanicznych materiału podczas obróbki cieplnej. W pracy przebadano wpływ wybranych dodatków stopowych charakterystycznych dla serii stopów aluminium 8XXX, tj. Fe, Si, Mn, Mg, Cu, Zn na twardość po różnych wariantach wygrzewania.
EN Modern aluminium alloys are important object of interest in various fields of industry. New chemical compositions of materials and integrated processing technologies are key issues. 8XXX aluminium alloys series are very popular over the last few years due to the possibility of aluminium scrap recycling and significantly reduction of the production costs. It is important mto identify the effects of individual alloying additives in 8XXX alloy series on the operational properties, in particular on the evolution of the material mechanical properties during the heat treatment. The paper presents the research results of the impact of typical for 8XXX alloy series selected alloying additives like Fe, Si, Mn, Mg, Cu, Zn on the material hardness after different heat treatments.
Słowa kluczowe
PL aluminium   odlewanie   walcowanie   obróbka cieplna   twardość  
EN aluminium   casting   rolling   heat treatment   hardness  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 615--619
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Mamala, A.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Ściężor, W.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, wsciezor@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Edmonds D. V.: Innovation in the processing of tonnage materials: examples from the steel and aluminium industries. Journal of Materials Processing Technology 1998, nr 83, s. 1-13.
2. Norma PN-EN 573-3:2009: Aluminium i stopy aluminium — Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie — Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów.
3. Kammer C.: Continuous casting of aluminum, TALAT Lecture 3210, 1999, s. 3-5.
4. Sanders Jr. R. E., Hollinshead P. A., Simielli E. A.: Industrial Development of Non-Heat Treatable Aluminum Alloys. Material Forum 2004, t. 28, s. 53-64.
5. Huang Y., Humphreys F. J.: The effect of solutes on grain boundary mobility during recrystallization and grain growth in some single-phase aluminium alloys, Materials Chemistry and Physics 2012, nr 132, s. 166-174.
6. Knych T., Mamala A., Ściężor W.: Effect of selected alloying elements on aluminium physical properties and its effect on homogenization after casting. Materials Science Forum 2013, t. 765, 619 s. 471-475.
7. Mamala A., Kwaśniewski P., Knych T., Ściężor W., Kiesiewicz G., Kawecki A.: Badania własności mechaniczno-elektrycznych blach z aluminium serii 1xxx oraz 8xxx uzyskiwanych z wsadu odlewanego w układzie ciągłym. Rudy Metale 2013, t. 58, nr 7, s. 374-379.
8. Birol Y.: Response to annealing treatment of a twin-roll cast thin AlFeMnSi strip, Journal of Materials Processing Technology 2009, nr 209, s. 506-510.
9. Birol Y.: Thermomechanical processing of a twin-roll cast Al-1Fe-0.2Si alloy, Journal of Materials Processing Technology 2008, nr 202, s. 564-568.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c776988d-69ad-421b-87a8-1a28d97c28f0
Identyfikatory