Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c7516dcd-49a1-4e60-80fa-8d6d2ec8ba4e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza obciążenia fizycznego o charakterze statycznym pracowników warsztatowych, wykonujących wybrane czynności naprawcze typowego parku maszynowego

Autorzy Kiełbasa, P.  Juliszewski, T.  Chachlowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of static physical load of workshop employees performing selected reparative actions in a typical machine park
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W badaniach podjęto próbę określenie wpływu rodzaju czynności fizycznej związanej pracą warsztatową na wielkość i strukturę statycznego obciążenia układu mięśniowo szkieletowego człowieka pracą. Na podstawie analizy poklatkowej dokonano analizy zmian posturalnych pracowników. Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego pracownika określono metodą OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). Stwierdzono, że we wszystkich przeanalizowanych przypadkach pracy fizycznej, pozycje ułożenia poszczególnych elementów ciała były wymuszone, ze względu na charakter wykonywanych czynności. Postawę pozycji ciała pracowników warsztatowych w czasie pracy w zdecydowanej większości można zakwalifikować do pierwszej i drugiej kategorii obciążenia. Stwierdzono, że nie ma konieczności nagłych zmian na stanowisku pracy, lecz należy wziąć pod uwagę ich konieczność w niedalekiej przyszłości. Oszacowane metodą OWAS obciążenie pracą statyczną klasyfikowane jest od średniego do dużego.
EN In the thesis it was attempted to determine the influence of type of physical job in a workshop on the size and structure of static musculoskeletal load of the employees. Their postural changes were analyzed on the basis of the stopmotion analysis. Musculoskeletal load of the workers was determined with OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) method. It was found that the arrangement of individual body parts was forced in every physical job position under the analysis, as a result of the job nature. The workshop employees posture during their work can be classified mostly as first or second load category posture. It was found that there is no necessity of urgent changes concerning the job positions but it must be considered in the near future. The static work load as assessed with OWAS method is medium or high.
Słowa kluczowe
PL obciążenie fizyczne pracą   praca fizyczna   pracownik   stanowisko pracy   obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego   obciążenie pracą statyczną   układ mięśniowo-szkieletowy   park maszynowy   metoda OWAS  
EN physical work   physical load   employees   workstation   musculoskeletal system load   musculoskeletal system   machine park   OWAS method  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 204--209
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kiełbasa, P.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
autor Juliszewski, T.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
autor Chachlowska, M.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn Ergonomii i Procesów Produkcyjnych
Bibliografia
1. Roman-Liu D. 2008. Narażenie na powstanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w krajach Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Pracy, Nr 11, 16-20.
2. Parent-Thirion A., Fernández Macías E., Hurley J., Vermeylen Fourth G. 2007. European Working Conditions Survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Pozyskano z www.eurofound.europa.eu
3. Corlet E., Wilson J., Manenica I. 1979. Posture targeting; a technique for recording working postures. Ergonomics 22(3), 357-366.
4. Karhu U., Kansi P, Kourinka I (1986): Correcting working postures in industry. A practical method for analysis. Applied Ergonomics 8/1986, 199-201.
5. Kai Way Li, Cheng-Lung Lee. 1999. Postural Analysis of Four Jobs on Two Building Construction Sites an Experience of Using the OWAS Method in Taiwan. Journal of Occup Health; No. 41, 183–190.
6. Roman-Liu D., Tokarski T. 2010. Ocena obciążenia statycznego z zastosowaniem metody OWAS. Bezpieczeństwo Pracy, Nr 07-08, 28-31.
7. Groborz A., Juliszewski T., Gonciarz M. 1995. Analiza obciążeń pracą na podstawie wskaźnika rezerwy tętna i obciążeń statycznych metodą OWAS. BIO-ALGORITHMS AND MEDSYSTEMS, Journal Edited by Medical College-Jagiellonian University. Vol. 1, no. ½, 291-296.
8. Kivi P., Matilla M. 1991. Analysis and improvement of work postures in the building industry: application of the computerised owas method. Applied Ergonomics, No. 22, 43-48.
9. Tzu-Hsien Lee, Chia-Shan Han. 2013 Analysis of Working Postures at a Construction Site Using the OWAS Method. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol. 19, No. 2, 245–250.
10. Kiełbasa P., Palmowska J., Szeląg T. 2014. Ergonomic assessment of loading the musculoskeletal system of workers in the geotextile production process. Agricultural Engineering. 4(152):123-133 ISNN 1429-7264,
11. Kiełbasa P., Budyn P. 2008. Analiza obciążenia pracą dojarzy w fermie krów mlecznych. Inżynieria Rolnicza, Nr 11 (109), 121-126.
12. Korenko, M. 2014. Manažérstvo kvality procesov. Slovenská poľnohospodárska univerzita. Nitra 1.vyd 111p. ISBN 978-80-552-1157-2.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c7516dcd-49a1-4e60-80fa-8d6d2ec8ba4e
Identyfikatory