Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c732b362-b5cf-4e67-8694-5c7e5fde1c1b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania autobusów miejskich

Autorzy Marczak, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy consumption costs and emissions of pollutant resulting from the use of urban buses
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został sposób wyznaczania i wyniki obliczeń kosztów zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez autobusy komunikacji miejskiej w założonym czasie ich użytkowania. W rozważaniach ujęte zostały trzy modele autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6, z trzema różnymi źródłami napędu: autobus z wysokoprężnym silnikiem spalinowym, z silnikiem na sprężony gaz ziemny oraz z napędem elektrycznym.
EN Paper discussed a way of determining and the results of calculations the cost of energy consumption and emissions from public buses in the given time of use. The discussion included three models of buses that meet the emissions standard Euro 6, with three different power sources: a bus with a diesel engine, with the engine on compressed natural gas and electric.
Słowa kluczowe
PL autobus miejski   eksploatacja autobusów   emisja spalin   Euro 6   emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych   zużycie energii  
EN urban bus   buses exploitation   exhaust emissions   Euro 6   emission communications pollutants   energy consumption  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 281--285
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Marczak, H.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, h.marczak@pollub.
Bibliografia
1. Dane Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni; http://www.pkmgdynia.pl/nasze-autobusy/man-lions-citycng.html, dostęp: 17 luty 2015.
2. Katalog pojazdów Solaris Bus $ Coach S.A., dostępny w Internecie: http://solarisbus.com/vehicles_catalog/1/urbino-electric, dostęp: 24 marca 2016.
3. Kubik B., Ocena kosztów zastosowania komunikacji opartej na pojazdach elektrycznych. Materiały konferencyjne: Potrzeby i standardy usług publicznych w siedmiu gminach Województwa Lubuskiego. Nowy Kisiel 28 maja 2014.
4. Marczak H., Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów transportu drogowego, „Logistyka” 2015, nr 6, s. 3057-3064.
5. Materiały informacyjne Solaris Bus $ Coach S.A.; http://solarisbus.com/vehicles_catalog/4/urbino, dostęp: 22 marca 2016.
6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137.
7. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach, Emisja substancji, dostępny w Internecie: http://www.pecsiedlce.com.pl/graph.html; dostęp: 15 marca 2016.
8. Raport Communication on Progress za rok 2014, Grupa Kapitałowa PGE a jej otoczenie, dostępny w Internecie: https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_201 5/173031/original/PGE_CoP_za_2014_20150703.pdf?1435927 639, dostęp: 15 marca 2016.
9. Rapport final Agence de l’Environnment et de la Maitrise de l’Energie, Panorama et evaluation des differentes filieres d’autobus urbains, sierpień 2015.
10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Dz. U. 2011, nr 96 poz. 559.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c732b362-b5cf-4e67-8694-5c7e5fde1c1b
Identyfikatory