Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c708945a-aef9-47f1-a9da-f562b2b209d9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem na przykładzie ubezpieczeń komunikacyjnych : studium badawcze roli agenta ubezpieczeniowego w procesie weryfikacji danych wpływających na kształtowanie się składki ubezpieczeniowej

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Risk management on the example of vehicle insurance : research study the role of an insurance agent in the process of verification of data affecting the development of the insurance premium
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki dotyczącej zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym na przykładzie roli agenta ubezpieczeniowego w procesie weryfikacji danych wpływających na kształtowanie się składki ubezpieczeniowej. Dla celów empirycznych posłużono się badaniami polegającym na ocenie stopnia weryfikacji danych podawany przez stronę popytową w przypadku chęci zawarcia ubezpieczenia autocasco i odpowiedzialności cywilnej. Zamierzeniem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w systemach zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, co w przyszłości prowadzić może do poprawnej weryfikacji i oceny ryzyka przez agenta ubezpieczeniowego.
EN In the article an attempt was made indicated of the issues concerning the risk management insurance on the example of the subject from the micro sector of enterprises of the school research of role of the insurance agent in the process of the forming of insurance premiums. In order to identify mutual correlation they used examinations concerning analysis of the role of the insurance agent in the process of the forming of insurance premiums in case of the motor vehicle insurance. Indicating is planning the article indicating existing restrictions of formal and desired perspective directions of changes in risk management systems is insurance, what in the future to lead perhaps to the correct verification and the risk assessment insurance by the insurance agent.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie ryzykiem   ubezpieczenia komunikacyjne   składka ubezpieczeniowa   agent ubezpieczeniowy  
EN risk management   motor insurance   insurance premium   insurance agent  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1818--1822
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lewicki, W.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecnie
Bibliografia
1. Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 392).
2. Auto Insurance Costs and Expenditures, Insurance Information Institute 2013, s.10-11.
3. Behan D.F., Statistical Credibility Theory, Presented to the Southeastern Actuarial Conference, June 18, 2009 s.15.
4. Derrig R. Insurance Fraud. The Journal of Risk and Insurance. 69.3. s. 2002, s. 271-287.
5. Hadyniak B., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t.1, Podstawy, Poltex, Warszawa 2010, s.32.
6. Hubbard D. "The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It, John Wiley & Sons, 2009 s.11.
7. Lemaire J. Bonus-Malus System in Automobile Insurance. Insurance Conference 95, Boston 1995 s.37.
8. Lewicki W. Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin 2010. s.120.
9. Lewicki W. Dostępność poszczególnych kategorii części zamiennych jako determinant wzrostu przestępczości ubezpieczeniowej studium przypadku- oc szkoda majątkowa na mieniu. Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa, Szczecin. 2014 s.255.
10. Norstrom P. Insurance A threat against the society Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa, Szczecin, 2013. s.56.
11. Tackling Insurance Fraud- Law and Practice, Converium, nr 5, 2003. s.34.
12. Tennyson, Sharon and Pau Salsas-Forn. "Claims Auditing in Automobile Insurance: Fraud Detection and Deterrence Objectives." The Journal of Risk and Insurance. 2002 69. 289-308.
13. Vaughan, E.J. Fundamental of Risk and Insurance, New York. 1982, s.12.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c708945a-aef9-47f1-a9da-f562b2b209d9
Identyfikatory