Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c695402d-0ea7-47ae-bd21-c435e2daac2e

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Model ewidencji kosztów logistyki

Autorzy Skiba, S. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Practical model of logistics costs accountancy
Języki publikacji PL
Abstrakty
Zaprezentowany wieloprzekrojowy model ewidencji kosztów logistyki powinien w dużej mierze spełniać wymagania informacyjne odbiorców tych informacji. Dzięki zastosowanemu podziałowi możliwe jest uzyskanie informacji o: - przynależności kosztów do grona kosztów logistyki, bądź jej braku, - przyporządkowaniu kosztów do konkretnej fazy przepływu i miejsca powstawania kosztu logistyki, - konkretnych czynnościach w ramach danej fazy przepływu dóbr, z którymi utożsamiane są konkretne koszty logistyki, - stopniu zmienności kosztów logistyki w czasie. Oczywiście, oceniając proponowany model nie można twierdzić, iż daje on możliwość uzyskania pełnej informacji o kosztach logistyki, gdyż potrzebny byłby dużo bardziej rozbudowany model ewidencji, który jednak zamiast dodatkowych korzyści, przysporzyłby wielu trudności natury organizacyjnej. Zaproponowanego modelu ewidencji kosztów logistyki nie należy też traktować jako lekarstwa na wszelkie bolączki gospodarowania, a jedynie jako przydatne narzędzie, które powinno wspomóc kadrę kierowniczą przy podejmowaniu racjonalnych decyzji z punktu widzenia ekonomiki działalności.
EN The article presents the proposal practical model accountancy of logistics cost. Model is based on an analytical division of breakdown of costs by type. Thanks to the criteria of division, it is possible to obtain information about: - if the cost belongs to the group of logistics costs, or not, - allocation of costs to specific phases of movement and location the formation of logistics cost, - specific activities within a particular phase of movement of goods, - the level of variability of logistics costs in time.
Słowa kluczowe
PL koszty logistyki   rachunek kosztów   ewidencja kosztów  
EN logistics costs   bill of costs   Registry costs  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2013
Tom nr 6
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Skiba, S.
  • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
1. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Wydawnicza Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
2. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
3. Sawicki K. (redakcja), Rachunek kosztów, Tom I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
4. Skrodzka V., Robert M., Rachunek kosztów logistyki, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c695402d-0ea7-47ae-bd21-c435e2daac2e
Identyfikatory