Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c6855096-3ffd-461e-a00e-3f838e235984

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza statystyczna sygnałów drganiowych generowanych przez mechanizm dźwigniowy hamulca tarczowego w czasie hamowania

Autorzy Sawczuk, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Statistical analysys of vibration signal generated by the disc brake lever set in the stopping time
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Diagnostyczne badania stanowiskowe przedstawione w [1] dowiodły o możliwości uzyskania zależności grubości okładzin ciernych od wybranych parametrów diagnostycznych (drganiowych). W celu diagnozowania zużycia okładzin ciernych możliwe jest wykorzystanie następujących miar diagnostycznych wyznaczonych w dziedzinie czasu, amplitud i częstotliwości [6]. Są nimi wartość skuteczna przyspieszeń drgań, ARMS oraz wartość średnia przyspieszeń drgań, AAVERAGE. Celem artykułu jest analiza sygnałów drganiowych generowanych przez mechanizm dźwigniowy kolejowego hamulca tarczowego w czasie hamowania w aspekcie wyznaczenia minimalnej liczby hamowań do oceny statystycznej.
EN Diagnostic stationary tests presented by [1] proved possibility of obtaining dependencies of pad's thickness on selected diagnostic parameters (vibration). To diagnose the wear of friction pads it is possible to use the following diagnostic values determined in time domain amplitude domain and frequency domain [6]: RMS value of vibration accelerations ARMS and average value of vibration accelerations AAVERAGE. A signal analysis of vibratory generated by the disc brake lever set of train disc brakes in the stopping time in the aspect of setting the minimum number is a purpose of the article to the statistical estimation.
Słowa kluczowe
PL hamulec tarczowy   AAVERAGE   ARMS  
EN disc brake   AAVERAGE   ARMS  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 441--449
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sawczuk, W.
Bibliografia
1. Brüel & Kjær magazine, Testy hamulców w firmie Bosch - zupełnie nowa jakoś, Nr 2, 2007, s. 22-23.
2. Brüel & Kjær, Measuring Vibration, Revision September 1982.
3. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne - modele i metody. WNT, Warszawa 2000.
4. Kadziński A., Niezawodność pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1992.
5. Karta UIC 541-3, Hamulec: hamulec tarczowy i okładziny hamulcowe, warunki ogólne dla prób na stanowisku badawczym. Wydanie 6-te listopad 2006.
6. Sawczuk W., Application of Vibroacoustic Signal to Diagnose Disc Braking System. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 1, 2011, European Science Society of Powertrain and Transport Publication Warsaw 2011, s. 525-534.
7. Szymański G., Analiza możliwości zastosowania wybranych charakterystyk sygnału drganiowego do diagnostyki silnika spalinowego. Rozprawa doktorska Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c6855096-3ffd-461e-a00e-3f838e235984
Identyfikatory