PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Systemy obsługi logistycznej mieszkańców miast – analiza ,,dobrych praktyk’’ partnerstwa publiczno-prywatnego PPP

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Logistic service systems for city dwellers – analysis of „good practices” of public-private partnership PPP
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Sprawna obsługa logistyczna mieszkańców miast, ułatwiająca przemieszczanie osób wewnątrz miasta oraz połączenia z obszarami zewnętrznymi, może być realizowana poprzez systemy multimodalnego transportu zbiorowego. Obejmują one rożne środki transportu i elementy infrastruktury. Realizacja tych inwestycji zazwyczaj jest kapitałochłonna i wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych. Od kilkunastu lat zwraca się uwagę na sektor prywatny jako na potencjalnego inwestora dla przedsięwzięć publicznych, a jedną z form jego uczestnictwa jest partnerstwo publiczno-prywatne PPP. Celem artykułu jest analiza „dobrych praktyk” realizacji inwe-stycji miejskiej infrastruktury logistycznej w formule PPP. Przeprowadzone badania obejmowały: budowę szybkiego tramwaju w Nottingham, aktualnie realizowany system nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej, kolei w Bolonii oraz pilotażowy projekt budowy i utrzymania linii szybkiego tramwaju w Krakowie. Właściwa analiza została poprzedzona syntetycznym omówieniem aktualnej polityki rządu w kwestii rozwoju PPP, ponieważ wsparcie instytucji państwowych ma istotny wpływ na udaną implementację projektów.
EN
Efficient logistics service for city residents, facilitating the movement of people inside the city and connection with external areas can be implemented through multi-modal collective transport systems. They include various means of transport and infrastructure elements. The implementation of these investments is usually capitalintensive and requires significant investment expenditures. For over a dozen years, attention has been paid to the private sector as a potential investor for public projects, and one of the forms of its participation is the PPP - public-private partnership.The article presents the current government policy on the development of PPPs, because the support of state institutions has a significant impact on the successful implementation of projects. Moreover, a PPP analysis of „good practices” was carried out: construction of a fast tram in Nottingham, currently implemented system of a modern, fully automated railway in Bologna and a pilot project of construction and maintenance of a fast tram line in Krakow.
Rocznik
Strony
14--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., fot., rys.
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
 • 1. Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.
 • 2. Marconi Express: https://it.wikipedia.org/wiki/Marconi_Express (dostęp: 28.09.2018).
 • 3. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, Deliberato dal Cda in data 25 novembre 2016: www.marconiexpress.it (dostęp: 30.09.2018).
 • 4. Następny etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego: www.zikit.krakow.pl (do-stęp: 05.10.2018).
 • 5. Nottingham Express Transit Phase Two. Full Business Case, Nottingham City Council, July 2011.
 • 6. Plan działań na rzecz mobilności miejskiej, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 30 września 2009, COM (2009) 490.
 • 7. Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, Załącznik do uchwały nr 116/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r.
 • 8. Review of the European PPP Market in 2016, EPEC, February 2017.
 • 9. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 22.01.2013.
 • 10. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • 11.www.intamintransportation.com/transportation (dostęp: 29.09.2018).
 • 12. www.marconiexpress.it/il-progetto (dostęp: 28.09.2018).
 • 13. www.railway-technology.com/projects/nottingham/ (dostęp: 25.09.2018).
 • 14. Zagożdzon B., Europejska polityka transportowa a koszty zewnętrzne transportu, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 6.
 • 15. Zagożdzon B., Transport szynowy w obsłudze logistycznej mieszkańców miast, „Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 12.
 • 16. ZIKiT pionierem PPP: www.zikit.krakow.pl (dostęp: 05.10.2018
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c638a6ac-a7cf-4c81-a95d-61edb13d1aea
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.