Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c602bb54-0335-4f32-ac11-6cf4493c75c0

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Comparative Advantage of Textiles and Clothing: Evidence for Top Exporters in Eastern Europe

Autorzy Yilmaz, N. D.  Karaalp-Orhan, H. S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Przewaga konkurencyjna w dziedzinie włókiennictwa i odzieżownictwa: Pozycja czołowych eksporterów wschodnioeuropejskich
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The comparative advantage and intra-industry trade of five countries: Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Turkey, are analyzed in the global textile and clothing markets by employing Balassa’s revealed comparative advantage (RCA) index and intraindustry trade (IIT) index for the period 2002-2013. The results have revealed that while Turkey is the only one among the countries selected to have comparative advantage in the global textile market, Romania joins Turkey in this in the world’s clothing market. The comparative advantage of these two countries in the global clothing market presents a stronger declining trend compared to that in textiles, which is probably due to the entrance of cheap-labour eastern Asian countries into the global clothing market, as this market is more labor-intensive compared to textiles. Moreover, while a high intra-industry trade index is found in Czech Republic, Hungary and Poland, an inter-industry trade structure is observed in Romania for textiles and clothing. Turkey presents intra-industry specialisation in textiles, while possessing inter-industry trade structure in terms of clothing.
PL Analizowano przewagę konkurencyjną i handel wewnątrzgałęziowy pięciu krajów: Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Turcji biorąc pod uwagę globalny rynek włókiennictwa i odzieżownictwa przy wykorzystaniu indeksu Balassy i indeksu handlu wewnątrzgałęziowego. Brano pod uwagę okres lat: 2002 - 2013. Wyniki wykazały, że podczas gdy Turcja jest jedynym spośród wybranych krajów, który ma przewagę konkurencyjną na globalnym rynku tekstyliów to na globalnym rynku odzieżownictwa pozycję taką posiada Turcja i Rumunia. Przewaga konkurencyjna tych dwóch krajów na globalnym rynku odzieżownictwa przedstawia silniejszy trend zniżkowy porównując do trendów w dziedzinie tekstyliów. Dzieje się tak prawdopodobnie w wyniku wejścia na rynek globalny tekstyliów wschodnioazjatyckich krajów o niskich płacach ponieważ produkcja odzieży wymaga większego nakładu pracy niż produkcja tekstyliów. Podczas gdy wysoki indeks handlu wewnątrzgałęziowego cechują Czechy, Węgry i Polska, Turcja przedstawia wewnątrzgałęziową specjalizację w dziedzinie włókiennictwa oraz międzygałęziową strukturę handlu w odzieżownictwie.
Słowa kluczowe
PL RCA   IIT   tekstylia   odzież   Czechy   Węgry   Polska   Rumunia   Turcja  
EN RCA   IIT   textiles   clothing   Czech Republic   Hungary   Poland   Romania   Turkey  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2015
Tom Nr 6 (114)
Strony 8--13
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Yilmaz, N. D.
  • Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Pamukkale University, Denizli, Turkey, ndyilmaz@pau.edu.tr
autor Karaalp-Orhan, H. S.
  • Department of Labor Economics and Industrial Relations, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Pamukkale University, Denizli, Turkey
Bibliografia
1. Karaalp HS, Yılmaz ND. An Assessment of Trends In Comparative Advantage And Competitiveness Of Turkish Textile And Clothing Industries In The Enlarged EU Market. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2012; 20, 3: 8-11.
2. Karaalp HS, Yılmaz ND. Comparative Advantage of Textiles and Clothing: Evidence for Bangladesh, China, Germany and Turkey. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2013; 21, 1: 14-17.
3. Siggel E. International Competitiveness and Comparative Advantage: A Survey and a Proposal for Measurement. Journal of Industry Competition and Trade 2006; 6, 2: 137-159.
4. Yılmaz B. The Foreign Trade Pattern and Foreign Trade Specialization in the European Union: A Comparison of Six New Member/Candidate Countries and the EU/15. Eastern European Economics 2005; 43, 5: 74-100.
5. Freudenberg M. and Lemoine F. Central and Eastern European Countries in the international division of labour in Europe, CEPII Working Paper 5 1999; 18.
6. World Bank, Country Classifications, 2014,http://data.worldbank.org/country, [Retrieved 20.2.2015]
7. World Trade Organization (WTO), Time Series on International Trade, 2014,http://stat.wto.org/Statistical - Program/WSDBStatProgramHome. aspx?Language=E, [Retrieved 20.2.2015]
8. UNComtrade, United Nations Commodity Trade Statistics Database, 2011, http://comtrade.un.org/db/mr/daReportersResults.aspx, [Retrieved 14.4.2014]
9. Milasius R, Mikucioniene D. Comparative Analysis of the Textile and Clothing Industry in the EU and Turkey. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2014; 22, 3: 8-16.
10. Yılmaz ND, Karaalp HS. Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Uluslararası Piyasalardaki Rekabet Gücü Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 2012; 62, 1: 103- 125.
11. Koszewska M. International Competitiveness of the Polish Protective Clothing Manufacturers in Face of European Integration. Fibres & Textiles in Eastern Europe 2005; 13, 4: 11-15.
12. Balassa B. Trade Liberalization and ‘Revealed’ Comparative Advantage. The Manchester School of Economics and Social Studies 1965; 33, 2: 99-123.
13. Balassa B. Revealed Comparative Advantage Revisited: An Analysis of Relative Export Shares of the Industrial Countries (1953- 1971). The Manchester School of Economics and Social Studies 1977; 45, 4: 327-344.
14. Grubel HG, Lloyd PJ. The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade. Economic Record 1971; 47: 120, 494-517.
15. Erlat G, Erlat H, Şenoğlu D. Measuring vertical and horizontal intra-industry trade: The case for Turkey. Topics in Middle Eastern and North African Economies Electronic Journal 2007; 9, http://www.luc.edu.orgs/ meea, [Retrived: 29.06.2014]
16. Kandoğan Y. Intra-industry Trade of Transition Countries: Trends and Determinants. Emerging Markets Review 2003; 4, 3: 273–286.
17. Karaalp HS. Competitiveness of Turkey in Eurasia: A Comparison with CIS Countries. China-USA Business Review 2011; 10, 9: 727-744.
18. Marks A. Intra-Industry Trade and Adjustment Costs in the Australian Textile, Clothing and Footwear and Motor Vehicle Industries: A Comparative Case Study Approach, Economic Papers 2009; 28, 4: 323-336.
19. Cernoša S. Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade between the Former CEFTA Countries and the European Union. Managing Global Transitions, 2007; 5, 2: 157–178.
20. Kurumer G. Clothing production and technology. 2nd ed. Turkey: Printer Ofset, p. 500, 2012.
21. Yılmaz ND, Karaalp HS, Akgül S. Trends in Global Textile and Clothing Market: Comparative Advantage of Nations. In: XI International Scientific Conference IMTEX’2011, Lodz, Poland,7-8 November 2011, pp. 125-128, Lodz: Technical University of Lodz, Faculty of Material Technologies and Textile Design.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c602bb54-0335-4f32-ac11-6cf4493c75c0
Identyfikatory
DOI 10.5604/12303666.1167411