Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c5e0b1be-cf48-43a6-a9c2-7f0aae52179c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Specyfika procesów logistycznych w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi. Cz. 1, Ujęcie organizacyjne

Autorzy Starostka-Patyk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Specificity of logistics processes in industrial waste management. Part 1, Organizational approach
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problematyka gospodarowania odpadami, a w szczególności odpadami przemysłowymi, stanowi istotne wyzwanie dla współczesnej gospodarki. Mając na uwadze uwzględnianie priorytetów zrównoważonego rozwoju organizacja procesów związanych z zarządzaniem przepływami odpadów przemysłowych musi uwzględniać w głównej mierze procesy logistyczne. W tym kontekście stanowią one nieodłączny element poprawnego funkcjonowania gospodarki odpadami. Artykuł prezentuje modelowe podejście do interpretacji procesów logistycznych związanych z poprawną realizacją gospodarki odpadami przemysłowymi.
EN The issue of waste management, and in particular industrial waste, represents a significant challenge for today's economy. Given the priorities of sustainable development taking into account the organization of the processes related to the management of industrial waste flows must take into account mainly logistics processes. In this context, they are an integral part of the proper functioning of waste management. This paper presents a model approach to the interpretation of logistics processes associated with the correct implementation of the industrial waste management.
Słowa kluczowe
PL odpady przemysłowe   logistyka   ochrona środowiska  
EN industrial waste   logistics   enviromental protection  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1619--1625
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Starostka-Patyk, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego, marta.s.patyk@gmail.com
Bibliografia
1. Carter C. R., Ellram L. M., Reverse logistics: a review of the literature and framework for future investigation. Journal of Business Logistics 19 (1), 1998, s. 85-102.
2. Hu T-L., Sheu J-B., Huang K-H., A reverse logistics cost minimization model for the treatment of hazardous wastes. Transportation Research part E, 38, 2002, s. 457-473.
3. Jahre M., Household waste collection as a reverse logistics channel: a theoretical perspective. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 25 (2), 1995, s. 39-55.
4. Koo J. K., Shin H. S., Yoo H. C., Multiobjective siting planning for a regional hazardous waste treatment center. Waste Management and Research 9, 1991, s. 218-250.
5. Kroon L., Vrijens G., Returnable containers: an example of reverse logistics. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 25 (2), 1995, s. 56-68.
6. Zografos K. G., Samara S. S. A., Combined location-routing model for hazardous waste transportation and disposal. Transportation Research Record 1245, 1990, s. 52-59.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c5e0b1be-cf48-43a6-a9c2-7f0aae52179c
Identyfikatory