Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c5c7a08a-7803-4466-b1ef-a4308b906bc3

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Analiza pracy przekładni magnetycznej

Autorzy Kowol, M.  Kołodziej, J.  Łukaniszyn, M. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Performance analysis of the magnetic gear
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ciągły rozwój techniki determinuje poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn elektrycznych o poprawionych parametrach elektromechanicznych. W ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania pasywnymi oraz aktywnymi przekładniami magnetycznymi. W pracy przedstawiono budowę, zasadę działania oraz analizę pracy zmodyfikowanej przekładni magnetycznej. Zbudowano prototyp przetwornika momentu, umożliwiającego uzyskanie przełożenia 4:1 lub 5:1. Dla analizowanej konstrukcji opracowano dwu oraz trójwymiarowe modele numeryczne, dla których wykonano szereg obliczeń polowych. Wyznaczono oraz porównano charakterystyki momentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika wewnętrznego względem pierścienia pośredniczącego (modulującego) oraz wirnika zewnętrznego. Przedstawiono przykładowe rozkłady indukcji magnetycznej dla analizowanej konstrukcji przekładni. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane z pomiarami na prototypie przetwornika.
EN Continuous development of technology determines the search for new solutions of design electric machines with improved electromechanical parameters. In recent years, there is an increase interest in passive and active magnetic gears. The paper presents the design, operation and performance analysis of the modified magnetic gear. The new prototype of magnetic gear, allows to obtain ratio of 4:1 or 5:1. For the analyzed construction are developed two and three-dimensional numerical models, for which are performed a series of calculations of the magnetic field. The characteristics of the magnetic torque as a function of the angle position of the inner rotor respect to the intermediate ring (modulating ring) and the outer rotor are determined and compared. The examples of distributions of magnetic induction for the analyzed transmission construction are presented. The calculation results are verified with measurements on the prototype transmitter.
Słowa kluczowe
PL przekładnia magnetyczna   metoda elementów skończonych   moment magnetyczny  
EN magnetic gear   finite element method   magnetic torque  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 125--130
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kowol, M.
  • Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole, m.kowol@po.opole.pl
autor Kołodziej, J.
  • Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole, ja.kolodziej@po.opole.pl
autor Łukaniszyn, M.
  • Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. Adres: ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole, m.lukaniszyn@po.opole.pl
Bibliografia
[1]. Atallah K., Howe D.: A novel high-performance magnetic gear. IEEE Trans. Magn., vol. 37, no. 4, pp. 2844–2846, Jul. 2001.
[2]. Atallah, K., S. Calverley, and Howe D.: Design, analysis and realization of a high-performance magnetic gear, IEE Proc. Electric Power Appl., Vol. 151, no. 2, pp. 135-143, 2004.
[3]. Niguchi N. Hirata K.: Cogging Torque Analysis of Magnetic Gear. Transactions on Industrial Electronics, IEEE, vol. 59, pp. 2189-2197, 2012.
[4]. Kowol M, Kołodzij J., Łukaniszyn M.: „Analiza pola magnetycznego w przekładni magnetycznej”, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 100/3/2013, Komel, s.163-168.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c5c7a08a-7803-4466-b1ef-a4308b906bc3
Identyfikatory