Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c567128f-a40c-4029-b672-72db126f41ea

Czasopismo

Mosty

Tytuł artykułu

Mostowe bariery ochronne - podstawowe informacje

Autorzy Podhorecki, A.  Sobczak-Piąstka, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Drogowe i mostowe bariery ochronne są jednym z podstawowych urządzeń ruchu drogowego, a ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tego ruchu. W niniejszym artykule autorzy prezentują podstawowe zagadnienia i definicje barier ochronnych z uwzględnieniem materiałów konstrukcyjnych, z których są one wykonane. W kolejnym numerze magazynu „Mosty” zostaną szczegółowo omówione podstawy prawne regulujące stosowanie barier ochronnych na obiektach mostowych.
EN Crash barriers are one of the basic devices on roads and bridges, the main task of which is to ensure safety of road users. In this paper the authors present basic information and definitions of crash barriers including structural materials which they are made of, and discuss in detail the legal basis regulating the use of crash barriers on bridges.
Słowa kluczowe
PL bariera ochronna mostowa   bariera ochronna drogowa   budowa mostów   mosty  
EN bridge barrier   road barrier   construction of bridges   bridges  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Mosty
Rocznik 2012
Tom nr 3
Strony 30--33
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Podhorecki, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
autor Sobczak-Piąstka, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Bibliografia
1. Mikołajków L.: Drogowe bariery ochronne. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983.
2. Mikołajków L.: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, część I. „Magazyn Autostrady”, 1-2/2006,12-13.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2010 r., nr 65, poz. 407).
4. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, kwiecień 2010 r.
5. Mikołajków L.: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, część II. „Magazyn Autostrady”, 3, 2006, 28-32.
6. Mikołajków L.: Drogowe bariery ochronne linowe. „Magazyn Autostrady”, 11/2006, 36-41.
7. PN-EN 1317-1, sierpień 2001: Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań.
8. PN-EN 1317-2, sierpień 2001: Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.
9. PN-EN 1317-3, lipiec 2003: Systemy ograniczające drogę. Część 3: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań poduszek zderzeniowych.
10. PN-EN 1317-5 + A1, sierpień 2009: Systemy ograniczające drogę. Część 5: Wymagania odnośnie do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd.
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2010 r., nr 65, poz. 408).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. z 2010 r., nr 65, poz. 409).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2010 r., nr 65, poz. 411).
14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 roku, nr 156, poz. 1118, z późn. zm).
15. Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrobów budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c567128f-a40c-4029-b672-72db126f41ea
Identyfikatory