PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania wzajemnego oddziaływania związków azotu i siarki na korozję miedzi w paliwie LPG

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The study of the reciprocal effects of nitrogen and sulfur compounds on the corrosion of copper in LPG
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono badania wzajemnego oddziaływania związków azotu i siarki na zjawisko korozji w paliwie LPG (badanie na płytkach miedzianych). Podejrzewa się, że za występowanie działania korodującego LPG mogą być odpowiedzialne nie tylko związki siarki, ale także inne zanieczyszczenia gazu skroplonego. Takimi związkami są między innymi aminy używane w procesie produkcji do usuwania siarkowodoru w tzw. myciu aminowym. W badaniach zastosowano trzy różne związki siarki (siarczek dimetylu, disiarczek węgla i etanotiol), które mogą być obecne w skroplonym gazie węglowodorowym dostępnym na stacjach paliwowych, oraz dwa związki aminowe stosowane w myciu aminowym podczas produkcji tego gazu (etanoloamina i dietanoloamina). Sporządzono mieszanki składające się z wzorcowego propanu i n-butanu (50:50) oraz wybranych związków siarki, do których następnie dodano etanoloaminę lub 20-procentowy (m/m) wodny roztwór dietanoloaminy. Następnie wykonywano badanie działania korodującego na miedź, według normy PN-EN ISO-6251. Otrzymane wyniki sugerują, że obecność wybranych związków siarki nie ma większego znaczenia dla badania działania korodującego na miedź. Natomiast kluczową rolę odgrywa w tym zakresie zawartość związków aminowych. W miarę wzrostu stężenia grupy aminowej zaobserwowano silniejsze zmiany korozyjne na płytkach miedzi.
EN
The article presents the study of the synergetic effects of nitrogen and sulfur compounds on the corrosion properties of LPG (study on copper plates). It is suspected that for the occurrence of corrosion in LPG fuel, may be responsible not only sulfur compounds, but also other liquefied gas pollution. Such compounds are, inter alia, amines, used in the process for removing hydrogen sulphide in the so-called washing amine. In studies three different sulfur compounds (dimethyl sulfide, carbon disulfide and ethyl mercaptan), that can be present in a liquefied hydrocarbon gas, available at petrol stations and two amine compounds used in the washing during the production of LPG (ethanolamine and diethanolamine) were used. A mixture of standard propane and n-butane (50:50) and selected compounds of sulfur was prepared and next, ethanolamine or 20% (w/w) aqueous solution of diethanolamine was then added to them. Then a corrosion test on copper was performed according to PN-EN ISO-6251. Results suggest that the presence of selected sulfur compounds doesn’t really matter for the corrosion test on copper. Instead, in this respect the amines compounds content plays a key role. With increasing concentration of the amine group, stronger corrosion changes on the copper plates were observed.
Czasopismo
Rocznik
Strony
584--589
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Zakład Analiz Naftowych. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, sylwia.jedrychowska@inig.pl
Bibliografia
  • [1] Alpert N., Keiser W., Szymanski H.: Spektroskopia w podczerwieni. Teoria i praktyka. PWN. Warszawa 1974.
  • [2] Altkorn B.: Bledy analityczne w oznaczaniu wlasciwosci korodujacych na miedz w LPG. Nafta-Gaz 2010, nr 1, s. 55–60.
  • [3] Danek B.: Zrodla zagrozen jakosci LPG. Nafta-Gaz 2010, nr 2, s. 115–120.
  • [4] Karpisz S.: Zapewnienie jakosci w lancuchu logistycznym LPG. III Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS’ ZOOM „LPG w dystrybucji i eksploatacji”, Kraków 28–29.09.2011.
  • [5] Majerski S.: Rola Rafinerii jako odbiorcy i przetworcy olejow przepracowanych w Polsce; http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/6.%20REFERAT%20rola%20Rafinerii%20referat%20S.Majerski.pdf (dostęp: październik 2014).
  • [6] Malek K., Vala M., Kozlowski H., Proniewicz L.: Badania spektroskopowe kompleksu Cu(II) z oksymowa pochodna L-alaniny. W: Na pograniczu chemii i biologii (red. H. Koroniak, J. Barciszewski), tom IX, 2003, s. 49–57; http://www2.chemia.uj.edu.pl/~malek/2003Malek1.pdf (dostęp: październik 2014).
  • [7]. Raport Roczny 2013 Polskiej Organizacji Gazu Płynnego; http://www.pogp.pl/mbsite/userUpload/raporty/Raport_Roczny_POGP_2013_light.pdf (dostęp: październik 2014).
  • [8]. Verma N., Verma A.: Amine system problems arising from heat stable salts and solutions to improve system performance. Fuel Processing Technology 2009, vol. 90, 483–489.
  • [9] Zloty P.: Wplyw zanieczyszczen w autogazie na eksploatacje silnika zasilanego LPG; http://gazeo.pl/lpg/od-a-do-z/eksploatacja/Wplyw-zanieczyszczen-w-autogazie-na-eksploatacje-silnikazasilanego-LPG,artykul,5875.html (dostęp: październik 2014).
Uwagi
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Badanie oddziaływania synergetycznego związków azotu i siarki na właściwości korozyjne LPG – praca INiG na zlecenie MNiSW; nr archiwalny: DK-4100-56/14, nr zlecenia: 0056/TA/14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c54905a0-bc0f-43dd-b03e-8e4d58ea9aa9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.