PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Drobne frakcje ziarnowe z przeróbki bazaltów i ich przydatność w ceramice

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Fine grain fractions from basalts processing and their usefulness in ceramics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Produkcja kruszyw łamanych z bazaltów dolnośląskich wiąże się m.in. z otrzymywaniem znacznej ilości drobnych frakcji ziarnowych, często o pyłowym charakterze. Jak dotąd stopień ich gospodarczego wykorzystania jest niewielki. W składzie mineralnym surowca bazaltowego stwierdzono obecność – oprócz głównych składników (pirokseny, zasadowe plagioklazy oraz – rzadziej – oliwiny i nefelin) – produktów ich wietrzenia chemicznego, reprezentowanych przez minerały ilaste z grupy smektytu. Stwierdzono, że przejawy tego wietrzenia nie powinny stanowić przeszkody w wykorzystaniu tego surowca do produkcji klinkierowych wyrobów ceramicznych.
EN
Production of crushed aggregates from Lower Silesian basalts involves, among others, receiving of considerable amount of fine grain fractions, often dusty in character. So far, the degree of their economic utilization is low. The mineral composition of the raw basalt material contains – apart from the main components (pyroxenes, basic plagioclases and – in lesser extend – olivine and nepheline) – products of their chemical weathering, represented by clay minerals of the smectite group. It was found that these minerals should not be a negative component of basalt raw material for the manufacturing of clinker ceramic products.
Czasopismo
Rocznik
Strony
201--213
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
autor
 • AGH w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
Bibliografia
 • 1. BANACHOWICZ B., 1987, Właściwości i zastosowanie odpadowych surowców skalnych do szkliw ceramicznych, Szkło i Ceramika 38, 1, 19–20.
 • 2. BN-77/4024-16 Odlewnicze materiały formierskie. Bentonit. Oznaczanie zawartości montmorylonitu.
 • 3. BOLEWSKI A., BUDKIEWICZ M., WYSZOMIRSKI P., 1991, Surowce ceramiczne, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
 • 4. EGGLETON R.A., WANG QIMING, 1991, Smectites formed by mineral weathering, Proc. 7th EUROCLAY Conference, Dresden’91, (ed. M.Störr, K.-H. Henning, P. Adolphi), vol. 1, 313–318.
 • 5. GACKI F., FELIKS J., WYSZOMIRSKI P., 2013, Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 52 (44), 3, 174–175.
 • 6. GLAPA W., SROGA C., 2015, Produkcja kruszyw w województwach dolnośląskim i świętokrzyskim w latach 2009–2014, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Kraków, 91, 45–65.
 • 7. GOLDICH S.S., 1938, A study in rock-weathering, Journal of Geology 46, 17–58, fide J. Konta, 1982, Keramické a sklářské suroviny, Univerzita Karlová, Praha.
 • 8. KOŚCIÓWKO H., WYRWICKI R. (red.), 1996, Metodyka badań kopalin ilastych, Wyd. PIG, Warszawa-Wrocław.
 • 9. MEIER L., KAHR G., 1999, Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetraamine and tetraethylenepentamine, Clays and Clay Minerals 47, 3, 386–388.
 • 10. PANNA W., PROSOWICZ G., WYSZOMIRSKI P., 2014, Ocena zawartości smektytu w niektórych ceramicznych surowcach ilastych na podstawie spektrofotometrycznych badań sorpcyjnych, Chemik 68, 7, 11–14.
 • 11. PAWLOSKI G.A., 1985, Quantitative determination of mineral content of geological samples by X-ray diffraction, American Mineralogist 70, 663–667.
 • 12. RZECHUŁA J., 1985, Bazalt w ceramice, Materiały IV Sympozjum Wykorzystanie osiągnięć nauki do zmniejszenia materiałochłonności wyrobów z tworzyw pochodzenia mineralnego, Warszawa, 5-6.11.1985, XVIII/1–10.
 • 13. SACHANBIŃSKI M., 2005, Surowce mineralne, [w:] J. Fabiszewski (red.) – Przyroda Dolnego Śląska, Wyd. PAN, Oddział we Wrocławiu, 218.
 • 14. SMAKOWSKI T., NEY R., GALOS K. (red.) 2014, Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2012, Wyd. PIG-PIB, Warszawa.
 • 15. STOBIERSKA E., RZECHUŁA J., RUTKOWSKA M., 1988, Wtapiane bazaltowe farby ceramiczne, Szkło i Ceramika 39, 5–6, 114–117.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c5300425-3bc1-4ecb-b071-119e56e22a0f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.