Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c4d539af-bca8-40de-a75c-8567234264f7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Praca Inspekcji Transportu Drogowego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Autorzy Matuszak, Z.  Witorzeńć, W.  Jaśkiewicz, M.  Stokłosa, J.  Zielonka, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Work of the road transport inspection on the example of the West Pomeranian Province
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono podstawy prawne powołania i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz jej strukturę organizacyjną i zadania. Na przykładzie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przedstawiono czynności wykonywane na drogach. Omówiono sposób przygotowania planów kontroli pojazdów na drogach województwa zachodniopomorskiego. Scharakteryzowano główne punkty kontrolne oraz tabor samochodowy i sprzęt używany w czasie kontroli. Dokonano krytycznej oceny sposobu kontroli pojazdów drogowych przez Inspekcję Transportu Drogowego.
EN The legal basis of the establishment and operation of Road Transport Inspection (ITD) is presented. ITD organizational structure, Its tasks and powers are presented. Activities performer on the roads by West Pomeranian Regional Inspectorate of Road Transport are characterized. Outlines of the vehicle control plans on the West Pomeranian Province roads are briefly presented. Main checkpoints and car fleet used during the inspection is characterized. Critical assessment of the methods used for control of road vehicles by Road Transport Inspection is made.
Słowa kluczowe
PL Inspekcja Transportu Drogowego   ITD   kontrola pojazdów samochodowych   województwo zachodniopomorskie  
EN Road Transport Inspection   ITD   control of vehicles   West Pomeranian Province  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 15--19
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., il., rys.
Twórcy
autor Matuszak, Z.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny
autor Witorzeńć, W.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
autor Jaśkiewicz, M.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
autor Stokłosa, J.
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki
autor Zielonka, K.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
Bibliografia
1. Dyr T., Osuch M., Przedsiębiorstwa PKS wobec procesów konkurencyjnych na rynku regionalnych przewozów pasażerskich, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2005, nr 12.
2. http://witd.szczecin.pl/ (dostęp z dnia: 1.02.2015 r.).
3. http://www.bip.witd.szczecin.pl (dostęp z dnia 27.02.2015 r.).
4. http://www.expressilustrowany.pl (dostęp z dnia 1.02.2015 r.).
5. http://www.gitd.gov.pl/gitd/o-nas/struktura (dostęp z dnia 1.03.2015 r.).
6. https://www.gddkia.gov.pl (dostęp z dnia 27.02.2015 r.).
7. Kotowski W., Kurzępa B., Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
8. Kozub R., Jak przebiega kontrola ITD na drodze, Wyd. Wiedza i Praktyka, 2014.
9. Odpowiedź ministra infrastruktury - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 791 w sprawie celowości funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/275955C0 (dostęp z dnia 1.03.2015 r.).
10. Raport finalny Ministerstwa Infrastruktury, Program PHARE PPL9908.01 -„Przygotowanie podstaw prawnych i utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego w Polsce”: https://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl (dostęp z dnia 26.02.2015 r.).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu odbywania kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego: Dz. U. 2002, Nr 5, poz. 50.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego: Dz. U. 2001, Nr 156, poz. 1827.
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego: Dz. U 2008, Nr 132, poz. 841 z późn. zm.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego: Dz. U. 2012.
15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego: Dz. U. 2001, Nr 151, poz. 1706.
16.Strachowska R., Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
17. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej: Dz. U. 2014, poz. 1111.
18. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym: Dz. U. 2001, Nr 125, poz. 1371.
19. Załącznik do zarządzenia nr 7/2014 Zachodniopomorskiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 maja 2014 r. - Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie.
20. Zarządzenie nr 28/2014 Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z dnia 17 września 2014: Dz. U. 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c4d539af-bca8-40de-a75c-8567234264f7
Identyfikatory